Roma’nın Efsanevi Kurucusu Romulus’un Mezarı Bulundu

Roma’daki Forum alanının altında, Roma’nın efsanevi kurucusu Romulus’un mezarı bulunmuş olabilir.

Yeraltı tapınağı, şehrin efsanevi kurucusu Romulus’a adanmış dairesel bir adak sunağı ve boş bir taş lahit içeriyordu. C: Parco Colosseo

Binlerce yıl önce gömülmüş ve kentin efsanevi kurucusu Romulus’un mezarı olarak antik Romalılar tarafından kutsanan bir mezar şimdi Roma’daki Forum’un altında yeniden keşfedildi.

Arkeologlara göre yeraltı mezarının ve etrafındaki tapınağın MÖ 6. yüzyıldan kalma olduğu düşünülüyor.

(Antik Roma’nın Kuruluş Efsanesi)

Antik Romalılar, bu mezarda şehirlerinin kurucusunun kalıntıları olduğuna inanıyorlardı, ancak arkeologların mezarda yeni buldukları taş lahit boş çıktı.

Tapınak, bir zamanlar Roma Forumu’nun yanındaki Curia ve Comitium’un altında bulundu. (Kentin kamu meclislerinin toplanma ve oy kullanma yeri.) C: Parco Colosseo

Parco Archeologico del Colosseo’nun direktörü Alfonsina Russo, Yunanca “hipogeum” olarak adlandırılan yeraltı tapınağının Romulus’a adanmış bir adak sunağı içerdiğini söylüyor.

Russo’nun söylediğine göre, mezarın girişi Forum’un kuzeybatısında, “Curia Julia” ya da Senato binasının altında gizliydi. Mezarın kendisi ise bir zamanlar Comitium olan yapının altındaydı. Bu yapı, halk meclislerinin oy verdiği antik kentin merkezi buluşma yeriydi.

Romulus, Roma’nın efsanevi kurucusu ve ilk kralıydı. Bebek Romulus ve ikiz kardeşi Remus’un dişi kurt tarafından emzirilmesi, şehrin amblemi haline geldi. C: Jebulon

Mezar, aynı zamanda, siyah mermerle döşenmiş ve kötü şansa neden olduğu düşünülen eski bir tapınak olan Lapis Nijer’in yanındaydı. Bu tapınakta bir de, Romulus’un Senato’nun kıskanç üyeleri tarafından öldürüldüğü söylenen noktayı işaretleyen bir taş blok bulunuyordu.

Russo, bu nedenle tapınağın Roma’nın siyasi hayatı için son derece sembolik bir değeri olduğunu söylüyor.

Mezardaki içi boş 1.4 metrelik lahit, Forum’un yanındaki Capitoline Tepesi’nden çıkarılan ve tüf adı verilen hafif bir volkanik taştan yapılmıştı.

Yeraltı tapınağına giriş, Roma Forumu’nun kuzey-batı tarafındaki kazılarda, bu fotoğrafın orta solundaki Curia Julia’nın basamaklarının altında bulundu. C: Jean-Christophe Benoist

Efsanevi kurucu

Romulus, MÖ 8. yüzyılda yaşadığı söylenen Roma’nın efsanevi kurucusuydu. Ancak çoğu tarihçi onun gerçekte var olmadığını düşünüyor.

Efsaneye göre, Romulus ve ikiz kardeşi Remus, Latin şehri Alba Longa’nın tahttan indirilen kralı Numitor’in torunlarıydı. Ya da kızı Rhea Silvia ve savaş tanrısı Mars’ın insan formundaki oğullarıydı.

Roma Forumu’ndaki Curia Julia veya Senato Evine giden basamakların altına gömülen mezarın (sarı renkli) yerini gösteren bir 3 boyutlu lazer tarama görüntüsü. C: Parco Colosseo

Alba Longa’nın yeni kralı, bebek Romulus ve Remus’un Tiber Nehri’ne atılmasını emrettiğinde, bunun yerine nehir kıyısında terk edilmişlerdi; orada, bir çoban tarafından bulunana kadar onları yetiştiren bir dişi kurt tarafından kurtarıldılar.

Daha sonraki yıllarda, Romulus ve Remus dedelerini Alba Longa’nın tahtına geri oturttu ve bebek olarak terk edildikleri yere bakan yeni bir şehir inşa etmeye karar verdi. Ancak efsaneye göre, hangi tepeye inşa edecekleri konusunda anlaşamadılar ve Remus, tartışma sırasında Romulus veya destekçileri tarafından öldürüldü.

Romulus Roma’yı Palatine Tepesi’nde kurdu ve ilk kralı oldu; daha sonraki yüzyıllarda, Senato tarafından yönetilen bir cumhuriyet ve ardından bir imparatorluk oldu.

Dairesel sunak, dikdörtgen taş lahit ve Comitium’un bölümleri ile mezarı gösteren bir 3 boyutlu lazer tarama görüntüsü. C: Parco Colosseo

Forumda Romulus’un mezarı Romalılar için mistik bir yer haline geldi ve antik Roma tarihçisi Marcus Terentius Varro tarafından bahsedildi.

Mezar, Kasım ayında Curia’nın basamaklarının altında, 20. yüzyılın başlarında Lapis Nijer tapınağını ve Comitium’u kazan arkeolog Giacomo Boni’nin çalışmalarını araştıran arkeologlar tarafından keşfedildi.

Yeraltı sahası şimdi 3 boyutlu lazer taramaları ile belgelendi ve kazılar, arkeologların gömülü alanın daha fazlasını araştıracağı Nisan ayı sonuna kadar devam edecek.


Live Science. 21 Şubat 2020.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login