Hakkımızda

Arkeofili

Arkeofili, 25 Kasım 2014 tarihinde, Türkiye’den ve dünyadan güncel haberler, kapsamlı dosyalar, röportajlar ve listeler sunarak; arkeolojiyi, uzaktan ya da yakından ilgili insanlara anlatmak, sevdirmek ve Türkiye’de arkeoloji bilimi ile kültür varlıkları için farkındalık yaratmak üzere kurulmuş bir arkeoloji oluşumudur. Arkeofili’nin yazar kadrosu çoğunlukla, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim hayatlarına devam eden arkeolog ve arkeoloji öğrencilerinden oluşmaktadır.

Arkeofili’de yer alan; haberler, dosyalar, listeler, röportajlar; şahsi fikirlerden, çeşitli yabancı kaynaklardan yapılan çevirilerden ve aldığımız eğitim sonucu edindiğimiz bilgilerden oluşmaktadır. Arkeolojinin, internet dünyasındaki Türkçe içerik sıkıntısını dindireceğini düşündüğümüz ve yürüttüğümüz Arkeofili’nin içerikleri el emeği, göz nurudur.

Arkeofili’de yer alan içeriklerin tamamı Arkeofili’ye aittir. İçeriklerin altında belirttiğimiz kaynakçalar, o kaynaklardan yararlandığımız anlamına gelmektedir. Arkeofili’den alacağınız her yazı için kaynak olarak Arkeofili’nin adresini vermenizi, gerekirse bizimle iletişime geçmenizi rica ediyoruz.

İlkelerimiz

  • Arkeofili ekibi olarak amacımız; arkeolojiyi, uzaktan ya da yakından ilgili insanlara anlatmak, sevdirmek ve Türkiye’de arkeoloji bilimi ile kültür varlıkları adına farkındalık yaratmak,
  • İnsanların bu topraklar altında bulunan sayısız tarihi eseri “define” olarak görmesindense, onların anlamını, hangi kültüre ait olduğunu, insanlık tarihi açısından taşıdığı önemi öğrenmesini sağlamak,
  • Her geçtiğimiz gün kültür varlıklarına yapılan tahribatın önüne geçmek için ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşarak onları bilinçlendirmek, bu konuda duyar kazandırmak,
  • Yapılan ve yapılacak bilimsel araştırmaları teşvik etmek, arkeolojik kazıları ve kazılardan elde edilen bilgileri olabildiğince çok insana ulaştırmak ve bu konudaki genel merakı artırmak,
  • Türkiye’de gerçekleştirilen arkeolojik kazıların bilinirliğini artırarak potansiyel sponsorları teşvik etmek,
  • Arkeoloji bilimine, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hak ettiği önemin verilmesini sağlamak, Arkeoloji bölümünü okuyan ve sonrasında bu işi yapmak isteyen insanların istihdam edilmesine katkıda bulunmak,
  • Türkiye dışında, tüm dünyada arkeoloji adına olup biten gelişmeleri, haberleri, araştırmaları Türkçe’ye çevirerek herkesin okuyabilmesini sağlamak,
  • Bir çeşit arkeolojik bilgi arşivi oluşturarak, isteyen herkesin dünya çapında istediği arkeolojik bilgiye ulaşmasını sağlamak,
  • Arkeoloji biliminin internet dünyasındaki açığını kapatmaktır.