Hakkımızda

25 Kasım 2014 tarihinde kurulan Arkeofili, Türkiye’den ve dünyadan güncel haberler, kapsamlı dosyalar, röportajlar ve listeler sunarak; arkeolojiyi herkese anlatmak, sevdirmek ve Türkiye’de arkeoloji bilimi ile kültür varlıkları için farkındalık yaratmak üzere kurulmuş bir arkeoloji oluşumudur.

Kısa sürede her kesimden ve her yaş grubundan milyonlarca kişiye ulaşarak arkeolojinin sadece belirli bir zümreye değil, herkese hitap eden bir bilim olduğunu kanıtlayan Arkeofili, bilgi dolaşımını güçlendirmeyi ve bilimsel bilginin toplum çerçevesinde işlenerek kültür varlıkları bilincini herkese kazandırmayı amaç edinmektedir.

Arkeofili’de içerik üreten insanlar; çoğunlukla, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim hayatlarına devam eden arkeolog ve arkeoloji öğrencilerinden oluşmaktadır. Bunun dışında arkeoloji ile yakından ilgili insanlar da Arkeofili’de çeviri yapabilmektedir. Ancak her yazı yayımlanmadan önce arkeologların kontrolünden geçmektedir.

Sosyal medya hesaplarımız

Facebook: https://www.facebook.com/arkeofili

Twitter: https://twitter.com/Arkeofili

Instagram: https://www.instagram.com/arkeofili/

Youtube: https://www.youtube.com/arkeofili

Kullanım izinleri

Arkeofili’de yer alan; haberler, makale özetleri, dosyalar, listeler, röportajlar; şahsi fikirlerden, çeşitli yabancı kaynaklardan yapılan çevirilerden ve aldığımız eğitim sonucu edindiğimiz bilgilerden oluşmaktadır.

Arkeolojinin, internet dünyasındaki Türkçe içerik sıkıntısını gidermek için kurduğumuz ve yürüttüğümüz Arkeofili’nin içerikleri el emeği, göz nurudur.

Arkeofili’de yer alan içeriklerin tamamı Arkeofili’ye aittir. İçeriklerin altında belirttiğimiz kaynakçalar, o kaynaklardan yararlandığımız anlamına gelmektedir.

Arkeofili’den alacağınız her yazı için görünür bir şekilde kaynak olarak Arkeofili websitesinin adresini vermeniz gerekmektedir. Biz Arkeofili ailesi olarak en önemli prensiplerimizden biri de, bu içerikleri ücretsiz bir şekilde herkese ulaştırmaktır. Kaynak vererek yayımlamak şartıyla içeriklerimizi gayri ticari olarak paylaşabilir ve kopyalayabilirsiniz, ancak içeriğini değiştiremezsiniz.

Misyonumuz

“Herkes için arkeoloji” diyerek çıktığımız bu yolda, Arkeofili ailesi olarak misyonumuz;

  • Arkeolojiyi, herkese anlatmak, sevdirmek ve Türkiye’de arkeoloji bilimi ile kültür varlıkları adına farkındalık yaratarak, arkeoloji ile “herkes” arasında bir köprü olmak,
  • Her geçtiğimiz gün kültür varlıklarına yapılan tahribatın önüne geçmek için ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşarak onları bilinçlendirmek, bu konuda duyar kazandırmak,
  • Yapılan ve yapılacak olan bilimsel araştırmaları teşvik etmek, arkeolojik kazıları ve kazılardan elde edilen bilgileri olabildiğince çok insana ulaştırmak ve bu konudaki genel merakı artırmak,
  • Türkiye’de gerçekleştirilen arkeolojik kazıların bilinirliğini artırarak potansiyel sponsorları teşvik etmek,
  • Arkeoloji bilimine, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hak ettiği önemin verilmesini sağlamak, Arkeoloji bölümünü okuyan ve sonrasında bu işi yapmak isteyen insanların istihdam edilmesine katkıda bulunmak,
  • Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada arkeoloji adına olup biten gelişmeleri, haberleri, araştırmaları Türkçe’ye çevirerek Türkçe kaynak eksikliğini gidermek,
  • Bir çeşit arkeolojik bilgi arşivi oluşturarak, isteyen herkesin dünya çapında istediği arkeolojik bilgiye ulaşmasını sağlamak,
  • Arkeolojik bilgiyi bilimden kopmadan ve bilimin “sıkıcılığına” kapılmadan sunmaktır.