Tarihöncesi Mağara Sanatında Bilinmeyen Hayvanlar Keşfedildi

İspanya’daki bir mağara sanatı daha yakından incelenerek, daha önce bilinmeyen birçok hayvan figürü ve geometrik şekil ortaya çıkarıldı.

Kaya sanatının içinden muhtemelen yaban öküzü çıktı. C: R.Asiain/P.Saura

Araştırmacılara göre yeni analizler, kaya sanatının çoğunlukla üç boyutlu bir ortam olduğunu ve iki boyutlu bir görüntüde anlaşılmasının her zaman kolay olmadığını söylüyor.

Söz konusu sanat eserleri, kuzey İspanya’daki özerk bir topluluk olan Cantabria’daki La Pasiega mağarasında bulunuyor. İber Yarımadası’nın bu kısmı, Üst Paleolitik döneme (50.000 ila 12.000 yıl önce) ait gravür ve resim örneklerini içeren yaklaşık 100 mağara ile tarih öncesi kaya sanatıyla doludur. 

(İlgili: Mağaralardaki 20.000 Yıllık Noktalar En Eski Yazı Olabilir)

La Pasiega mağarasında; atları, geyikleri, yaban öküzü adı verilen soyu tükenmiş bir sığır türünü, dörtgen sembolleri, çizgileri ve boyalı noktaları tasvir eden çok sayıda sanat eseri bulunuyor.

Madrid’deki Complutense Üniversitesi’nden bir ekip, kaya sanatı koleksiyonunu daha derinlemesine anlamak için stereoskopik fotoğraf kullanarak mağara duvarlarını görüntüledi. 

Yeni görüntüleme teknikleri, atın kalan vücudunu da ortaya çıkardı. C: R.Asiain/P.Saura

Bu yöntem, kırmızı-mavi 3B gözlüklerde görülen etkiye benzer şekilde, hafifçe kaydırılmış iki görüntü kullanarak görüntülerin üç boyutlu görünmesini sağlıyor.

Bu, bazı kaya resimlerinin daha önce çıplak gözle görülmeyen özellikler içerdiğini ortaya çıkardı. Benzer şekilde, bu görüntülemeler, iki at ve bir yaban öküzü de dahil olmak üzere daha önce tanınlanamayan üç hayvan figürü olmak üzere tamamen yeni bazı hayvanları bile ortaya çıkardı.

Bunun nedeni, görüntülemenin, tarih öncesi sanatçıların resimlerini tamamlamak için mağara duvarının doğal çukurlarını ve girintilerini düzenli olarak kullandıklarını ortaya çıkarmasıydı. Araştırmacıların da belirttiği gibi, çalışma, arkeologların ve antropologların, hikayenin tamamını yakalamak istiyorlarsa mağara sanatını belgelendirirken üç boyutlu görüntüleme tekniklerini kullanmaları gerektiğini gösteriyor. 

Bu uzun zamandır kayıp olan bir at figürü olabilir mi? C: R.Asiain/P.Saura

Çalışmanın yazarları, “Stereoskopik fotoğraflar, iki boyutlu fotoğraflarda algılanamayan mağaranın kaya duvarlarındaki düzensizlikler ve görüntüler arasındaki korelasyonları tanımamıza olanak sağladı.” diyor.

“Paleolitik kaya sanatı, yalnızca çizilmiş, boyanmış veya oyulmuş işaretlerle değil, aynı zamanda üzerine yapıldıkları kayanın topografik özellikleriyle de tanımlanmalı; bu iki unsur birbirinden ayrılamaz.”


IFL Science. 18 Ağustos 2023.

Makale: Asiain, R., Ontañon, R., & Saura, P. (2023). Animals hidden in plain sight: Stereoscopic recording of Palaeolithic rock art at La Pasiega cave, Cantabria. Antiquity, 1-16.

Ankara Üniversitesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümünden mezun.

You must be logged in to post a comment Login