İngiltere’de Kazılan Mezarlıkta 800 Küçük Çocuk İskeleti Bulundu

İngiltere’deki Lancashire’da, yeni bir yol yapımı öncesinde gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda 6 yaşın altında çocuklara ait yaklaşık 800 iskelet bulundu.

İskeletler 1821’de Blackbrun’de açılan St Peter’s mezarlığındaki 1,967 adet iskelete dahil.

Bir mezarda iki kişinin iskeleti bulundu

Bu dönemde iyi bir sağlık ve temizlik sistemi ile ilaçların eksikliği, çocuklarda yüksek ölüm oranlarına yol açıyordu. Bu yüzden çocuk iskeletlerinin sayısının bu kadar fazla olduğu düşünülüyor.

Arkeologlar çocukların çoğunun enfeksiyon yüzünden ölmüş olacağını düşünüyor.

Darwen Borough Konseyi’nden Blackburn sözcüsü yetkili, 1860’lara kadar yoğun şekilde kullanılan mezarlığın %30luk bir bölümündeki iskeletlerin kazıldığını söyledi.

Kemik analizlerini yürüten Dave Henderson, iskeletlerin detaylı incelemesinin ancak başladığını, fakat ekibe göre çocukların çoğunun akciğer ve bağırsak enfeksiyonlarından öldüğünü söyledi. Henderson “Çocuklar oldukça hızlı öldüğü için iskeletlerde hastalıkların izlerini göremeyebiliriz” diyor.

Hendersen “o dönemde kasaba endüstriyel değirmenler için büyük bir merkez haline geldiği ve nüfus hızlıca büyüdüğü” için kasabanın aşırı kalabalık hale geldiğini belirtiyor.

Mezarlıkta arkeoloji çalışmaları

Henderson bu çalışmayla, daha önce bu dönemin detaylı çalışmalarının yapıldığı Londra dışındaki normal insanların hayatlarına da ışık tutulacağını söyledi.

176 mezzartaşının üstündeki yazılar kızlar için en yaygın kullanılan isimlerin Elizabeth ve Mary, erkekler için ise John ve Thomas olduğunu gösterdi.

Buluntular arasında o dönemde kullanılan 16 madeni paranın bulunduğu bir zaman kapsülü vardı. Mezarlıktaki iskeletlerden birinin de Kırım Savaşı’nda yaralanmış bir askere ait olduğu düşünülüyor.

Buluntulardan sorumlu olan Julie Franklin mezarlardaki “ellerinde hala ucuz pirinçten evlilik yüzükleri bulunan insanların, ya da renkli cam boncuk takılarla gömülen çocuk iskeletlerinin” onları seven insanlar için önemli olan şeyleri gösterdiğini söyledi.

Mezarlıkta bulunan renki cam takılar

Bazı aile mezarlıkları 1945 yılına kadar kullanılmaya devam etmiş

Mezarlığın bağlı olduğu St Peter Kilisesi 20. yüzyılın ortalarında harap hale geldi ve 1976’da yıkıldı.

Yaz aylarında mezarlıktan çıkarılan iskeletler, mezarlığın başka bir bölümüne yeniden gömülecek ve Blackburn piskoposu burada bir anma töreni düzenleyecek.

Avrupa’da Sanayi Devrimi gerçekleşirken nüfus çoğaldı, ve işçilerin sağlık ve refah seviyesi büyük oranda düştü. Büyük şehirlerde ölüm oranı 1831 ve 1844 yılları arasında neredeyse 2 katına çıktı. Bu kısmen hastalıkların yayılmasına neden olan konut ve barınak yokluğuna bağlıydı.


“Blackburn archaeological survey: Bodies of 800 young children found”, BBC, 26 Ocak 2016
Encyclopedia Britannica
Görseller: Headland Archaeology

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login