İnfografik Anlatımla Antik Yunan ve Roma Tanrıları

Antik Yunanlardan aldığımız birçok kültürel öğe arasında zengin ve karmaşık mitolojisi de yer alır. Genel olarak Yunan mitolojisi, Yakın Doğu ve birçok Avrupa mitolojisini de etkilemiştir. Antik Yunan tanrılarının her biri Romalılar tarafından kabul görmüş ancak farklı isimler kullanılmıştır. Anlatılan mitler, büyüleyici doğasıyla çağlar boyunca müzik, edebiyat, sanat, film gibi alanlarda insanlara ilham kaynağı olmuştur.

Antik Yunanlıların yarattığı oldukça kapsamlı bu inanç sistemini, infografik anlatımla sizlere sunuyoruz.

İnfografik Anlatımla Antik Yunan ve Roma Tanrıları

Yorumlar
İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümü mezunu. Şu an hala aynı okul ve bölümde yüksek lisans yapmakta. Yunan - Roma mitoloji ve ikonografisiyle oldukça ilgili. Boş zamanlarında makale çevirisi yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login