Peru’da 3.000 Yıl Önce Yaşamış Rahibin Mezarı Bulundu

Araştırmacılar, Peru’nun kuzeyindeki Pacopampa arkeolojik alanında yaklaşık 3.000 yıllık bir rahip mezarını ortaya çıkardı.

Mezar odası, yarım tondan fazla ağırlığa sahip büyük bir doğal kaya parçası ile kapatılmış, bir metre çapında konik bir çukurdan oluşuyor. Ön tarihlemeler, mezarın yaklaşık MÖ 1000 yıllarına tarihlendiğini gösteriyor. Mezardaki adamın ise 25-35 yaşlarında öldüğü düşünülüyor.

Gömümle biçimi ve özellikle de mezarın kapatılma şekli, gömülen kişinin sıradan bir insan olmadığını gösteriyor. Bu durum aynı zamanda zengin mezar eşyaları tarafından da destekleniyor. Mezarda, hem ucuz malzemeden (deniz kabukları) hem de yarı değerli taşlardan birçok farklı süsleme var.

(İlgili: İnkalar Ritüeller İçin Gönüllü Olarak Şiddet Görüyordu)

Araştırmacılar, “Bu objeler uzak bir yerden getirildiler. Bu kişinin o zamanlar oldukça önemli bir dini güce sahip olduğu anlamına gelebilir.” diyor.

Arkeologlar, bu adama ait eşyalar arasında, Guayaquil Körfezi kıyılarında bulunan büyük deniz kabuklarından (Strombus sp.) yapılmış üflemeli müzik aletleri olan birkaç pututo buldular.

Pututo adlı müzik aleti ilk olarak Chavin de Huantar’da bulunmuştu. Bu, Chavin adı verilen arkeolojik kültürden kalan bir anıtlar kompleksiydi.

Chavin kültürü MÖ 900-200 yıllarına tarihleniyor, temsilcileri modern Peru’nun kuzeyinde, dağlarda – deniz seviyesinden üç kilometrenin üzerinde – yaşıyordu.

Daha önce, bilim insanları Pacopampa’daki Chavin kültürünün etkisinin izlerini kaydettiler, ancak tarihlendirmeye göre ikincisi daha önce, MÖ 1200 civarında ortaya çıktı ve MÖ 500’e kadar sürdü. Yani Pacopampa’nın mezarında bulunan pututo, Chavin kültüründen daha eski.

Araştırmacılar, alışılmadık bir şekilde gömülen adamın sadece asil bir insan olmadığına inanıyor (cenaze hediyelerinin kanıtladığı gibi). Onun ayinlerinde pututo kullanan bir rahip olduğuna inanıyorlar.

Araştırmacılar, “Modern dünyada deniz kabukları çok değerli eşyalar gibi görünmeyebilir. Ancak And dağlarının sakinleri için her şey farklıydı.” diyor. Deniz kıyısındaki Guayaquil’e yürümek zorundaydınız – yani, dağlardan aşağı inmeliydiniz, farklı bir iklime geçiş yapmalıydınız ve her zamanki diyetinizden vazgeçmeliydiniz.

Deniz kabukları o kadar değerliydi ki, daha sonra ucuz muadilleri ortaya çıktı – benzer müzik aletleri sığır boynuzlarından yapılmaya başlandı. Pututo, İnka İmparatorluğu döneminde ve hatta Avrupalıların Yeni Dünya’ya gelişinden sonra bile ritüel bir müzik aleti olarak kaldı.

Ölen kişinin bir rahip olduğu varsayımı, gömüldüğü yere dayanıyor. Pacopampa sıradan bir yerleşim değil, görünüşe göre farklı kültürlerin temsilcileri tarafından kullanılan bir tören kompleksiydi.

Pacopampa, bilim insanlarına göre hem ritüeller hem de ölü gömme için en prestijli yer olarak kabul edilen teraslardan oluşuyor. Define avcıları anıtı yüzyıllardır yağmalamış olsa da, arkeologlar önemli sayıda eser ve mezar buldular.


Ordo News. 2 Eylül 2022.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login