Muhtemelen Duymadığınız 9 Güçlü Antik Krallık

Nijerya’dan Pakistan’a ve hatta Peru’ya dek; aşağıda sıraladığımız bu 9 krallık, günümüzde çok az biliniyor olsalar da aslında bir zamanlar büyük egemenlikler kurdular.

Antik dünyaya hükmetmiş en güçlü uygarlıklar neler diye düşündüğümüzde genellikle aklımıza Roma İmparatorluğu, Çin veya İnka Medeniyeti gelir. Ancak dünya tarihinde önemli birer etki yaratmalarına rağmen çoğu tarih kitabının adlarını anmadığı sayısız krallık mevcut. Zengin kaynaklara sahip ya da stratejik bir coğrafi konumda yer alan veya bazen bu iki özelliğe aynı anda sahip bu uygarlıklar yok olmadan önce yüzyıllar boyu hızla büyüdüler.

(2018 Yılında Dünyanın En Önemli 10 Arkeolojik Keşfi)

İçlerinde bizim coğrafyamızda oldukça bilinen Friglerin de yer aldığı ve National Geographic’in derlediği az bilinen dokuz uygarlığı sizlere sunuyoruz:

9- Frigya

Yazılıkaya, Frigler.

Frigler, yaklaşık  olarak MÖ 1200 ‘den MÖ 700’e  kadar günümüz Türkiye’sinin geniş bir alanında egemenlik kurdular. En ünlü kralları ise krallığın başkenti olan Gordion’da ikamet eden efsanevi kral Midas’tı.

8- Gandhara

Gandhara

Antik bir dağ krallığı olan bu krallık, günümüzde Afganistan’ın kuzeybatısı ile Pakistan arasında kalan yerde hüküm sürmüştü. Bugün ise daha çok, Büyük İskender’in bölgeyi MÖ 327’de fethedişinin bir sonucu olarak ortaya çıkan antik Yunan etkisindeki Budist sanat anlayışları ile biliniyor. Gandhara’da bulunan huzura ermiş bir bodhistava heykeli, doğu ve batının antik bir karışımının dışa vurulmuş halini tasvir ediyor. (Bodhistava: budizm inanışına göre diğerlerine yardım etmek için kendi aydınlanmasını erteleyen kişi)

7- Hotan

Hotan

Diğer bir Budist krallık olan Hotan Krallığı ise gücünü günümüzde Çin’in batısında yer alan İpek Yolu üzerindeki stratejik konumuna borçlu ve MÖ 1006 yılındaki fetihden önce burada yayılıp hakimiyet alanını genişletmişti. Krallığın budist Rawak anıtı, Taklamakan Çölü’nde yaklaşık 9 metre yükselen eski bir Budist tapınağıydı.

6- Chimu

Chimu

Bu güçlü krallık , 1470 dolaylarında İnka İmparatorluğu tarafından fethedilene dek 500 yıl boyunca günümüzdeki kuzey Peru’da hüküm sürdü. Krallığın başkenti Chan Chan, Amerikalardaki en büyük Kolomb öncesi kentlerden biriydi.

5- Nri

Nri

Bir Ortaçağ krallığı olan Nri (aynı zamanda Igbo olarak da bilinir) bugünkü Nijerya topraklarında MÖ 10. yüzyıldan başlayıp daha sonra 1911’de İngiliz sömürge güçleri tarafından elde edilinceye kadar hüküm sürdü. Güçlü bir otoriteye sahip olan NRi’deki bir personele ait olması gerektiği düşünülen bronz bir süs eşyası, krallığın özenle hazırlanmış metal eserlerinden birine örnek oluşturuyor.

4- Kandy

Kandy

Bir zamanlar Sri Lanka adasının büyük bölümüne hükmetmiş olan Kandy Kralları, şu an halen tarihi başkentlerindeki bir tapınakta tuttukları kutsal bir emanet olan Buda’ya ait dişi korumakla görevlilerdi. Kandy, 15. yüzyıldan 19. yüzyılda İngiliz sömürge güçlerinin Sri Lankalı Kralları tahtlarından indirdikleri tarihe kadar bu krallara payitahtlık yapmıştı.

3- Saba

Saba

Saba Krallığı, daha çok İncil’deki kayıtlarda zenginliği ve gücüyle ve Kral Süleyman ile arasındaki çekişmesiyle tanınan Saba Melikesi’nden bilinir. Ay tanrısı Almaqah’a adanmış Bar’an Tapınağı da dahil olmak üzere Saba’nın tapınaklarında bin yıldan fazla bir süre ibadet edildi ve bugün hala Yemen’de ayakta duruyor.

2- İceni

İceni

Yine tarihten başka bir güçlü kadın hükümdar ise MS 60 civarında Britanya’da Romalıların işgaline karşı isyan hareketi başlatan ve İceniler’in de başında olan Boudica’ydı. Arkeologlar halen  kraliçenin tahtına ev sahipliği yapmış olan günümüzdeki Corchester kentinde, İceni ve Roma yerleşim yerlerinde kazılar yapıyor.

1- Kolhis

Kolhis

Yunan mitolojisindeki altın post efsanesiyle ünlü olan Kolhis, bugün Gürcistan sınırlarında kalan Kafkas dağlarından toplanan altınlar sayesinde güçlü bir hale gelmişti. Kolhis şehri Vani, yaklaşık 700 yıl boyunca büyüyüp genişledi; MÖ 1. yüzyılda ise gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

(Gizemini Koruyan 10 Antik El Yazması)


National Geographic. 26 Aralık 2018.

Yorumlar
Ankara Üniversitesi SBF Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi ile İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm bölümlerinden mezun. Kültürel miras ve arkeolojiyle yakından ilgili.

You must be logged in to post a comment Login