Mısır Kraliçesi Hetheperes’in 4500 Yıllık Tahtı Yeniden Yapıldı

Harvard Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar sonucu, Antik Mısır Kraliçesi Hetepheres’a ait bir tahtın kopyası çıkarıldı. Yaklaşık MÖ 2550 tarihlenen sandalyenin kopyasında da orijinalindeki malzemeler temel alındı ve sedir ağacı, mavi renkli fayans çiniler, altın varak, tutkallı alçı, halattan yapılmış oturma yeri ve bakır kullanıldı.

Tahtın yeniden canlandırılmasında, sandalyeden geriye kalan binlerce küçük ve karışmış parçalar ile 90 yıllık kazı kayıtları rehberlik etti.

Kraliçe Hetepheres’in mezarında bulunan tahtın kopyası [Görsel: Harvard Semitic Museum]

1925 yılında Mısır’daki Gize’de yaklaşık 20 metre derinlikte yarım kalmış bir mezar odası keşfedildi. Odada, Büyük Piramidi yaptıran Kral Khufu’nun annesi, Kraliçe Hetepheres’e ait lahit, cenaze eşyaları ve başka eserler bulundu.

1930lu yıllarda konservatörler cenzae eşyalarının ve mobilyalarının bir kısmını restore etse ve yeniden canlandırsa da, kraliçenin ince işlemeli sandalyesi bugüne kadar sadece çizimlerde kalmıştı.

Gize Projesi ekibi, mezar ve içerisindeki eşyaların 3 boyutlu bir modelini yaptıktan sonra, bilgisayar tarafından kontrol edilem beş akslı (eksenli) bir freze makinesi ve çokça işgücü kullanarak sandalyeyi yeniden yaptı.

sandal2

Gize Projesi’nin baş teknik sanatçısı Rus Gant, tahta son ayrıntıları ekliyor. (Görsel: Boston Globe için , Mary Schwalm) es at the Semitic Museum at Harvard.

Antik Mısır tahtının yeniden yapılıp sergiye konmasının ardındaki amaç, sandalyedeki ikonografiyi yeniden yaratmakla birlikte, antik Mısırlıların böyle bir eseri yaparken yaptıkları işlemleri ve yapım aşamalarını keşfetmekti.

Gize Projesi, Harvard Üniversitesi merkezli kar amacı gütmeyen uluslararası bir oluşum. Proje, MÖ 3. binyıldan günümüze kadar Gize Piramitleri ile çevresindeki mezarlıklar ve yerleşimlerde gerçekleşen arkeolojik faaliyetler hakkında, dijital arkeoloji yöntemlerini kullanarak bilgi toplamayı amaçlıyor.

Sandalyenin canlandırması Harvard Sami Müzesi’nde süresiz olarak sergilenecek.


Harvard Semitic Museum, 16 Şubat 2016

Yorumlar
Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login