Günümüz Çocuk İstismarı Vakaları Geçmiş Kültürlere Işık Tutabilir

Kuzey Karolina Üniversitesi adli tıp uzmanları, günümüz çocuk istismarı kurbanları üzerinde gerçekleştirilen adli analizlerin, geçmiş kültürlerde çocuklara nasıl davranıldığını anlama açısından önemli olduğunu gösteren bir çalışma yayımladılar.

2015’te Amerikan Adli Bilimler Akademisi, Kuzey Karolina Üniversitesi ve Raleigh Montessori Okulu işbirliğiyle gerçekleştirilen Olay Yeri İnceleme (CSI) Kampı. Fotoğraf: Ann Ross

2015’te Amerikan Adli Bilimler Akademisi, Kuzey Karolina Üniversitesi ve Raleigh Montessori Okulu işbirliğiyle gerçekleştirilen Olay Yeri İnceleme (CSI) Kampı. Fotoğraf: Ann Ross

Biyolojik antropologlar, geçmiş kültürlere ait iskelet kalıntılarını inceleyerek erken insanların nasıl yaşadıklarını anlamaya çalışırken, adli antropologlar kolluk kuvveti ile birlikte çalışarak iskelet kanıtlarını deşifre etmeye çalışır ve böylece suç olaylarını çözerler.

Araştırmanın baş yazarı ve Kuzey Karolina Üniversitesi antropoloji profesörü Ann Ross “Ne yazık ki, suç araştırmaları kapsamında, çocuklara nasıl davranıldığını ve çocukların nasıl öldüklerini inceleyebileceğimiz oldukça fazla vakayla karşılaşıyoruz. Günümüz toplumlarından elde ettiğimiz bu bilgileri -özellikle de çocuk işçiliği, çocuk istismarı ve çocuk cinayetleri vakalarından elde ettiğimiz verileri- tarihi ve tarih öncesi toplumların davranışlarını anlamak için kullanabiliriz.” diyor.

Elbette çocukların iskeletleri, yetişkinlerin iskeletlerinden oldukça farklı; ve bu yalnızca çocuk iskeletlerinin daha küçük olmalarıyla ilgili bir farklılık değil. Araştırmacılar onlarca yıl boyunca, çocuk iskeletinin biyomekaniğinin ve iyileşme sürecinin, çocuğun yaşına göre farklılaştığını gösteren çalışmalar gerçekleştirdiler.

Araştırmacılar, çocuklarda kasti ve kazara yaralanmalar arasındaki farkların nasıl anlaşılacağı konusuna da ayrı bir önem verdiler. Ross, “Bazı yaralanma çeşitleri, oldukça net bir şekilde çocuk istismarına işaret ediyor; örneğin farklı iyileşme aşamasında olan birden fazla kaburga kırığı gibi. İşte bu bir tehlike işareti.” diyor.

İskelet kalıntılarını yorumlamanın ne kadar zor olduğunu kanıtlayan, günümüze ait bir vaka da çalışmaya dahil edilmiş. Bu vakada, ilk bakışta fiziksel istismar nedeniyle oluşmuş gibi görünen yaralanmaların, aslında bir ihmalin sonucu olduğu görülmüş –bunlar, raşitizm ve iskorbüt sebebiyle oluşmuş bazı iskelet anormalliklerini içeriyor.

Ross: “Bu türden bir ihmale, ya da ilgili eksikliğine de, aynı şekilde istismar diyebiliriz. Ancak, suç bağlamında yaklaşıldığında, gerçekte ne olduğunu anlamak çok önemli. Eğer erken toplumların ve kültürlerin davranışları hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorsak, bu farklılıkları anlamanın önemli olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.”

“Bu çalışma ile amacımız, biyolojik antropologların, iskelet kalıntılarını yorumlamalarına yardımcı olacak, bilimsel verilere dayalı klinik metotları sağlamak.”


pasthorizonspr

Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun. Şu anda uluslararası bir oyun şirketinde lokalizasyon uzmanı olarak çalışıyor. Bir arkeoloji gönüllüsü ve bu alanda yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyor. Bilgisayar oyunlarını ve mitolojiyi çok seviyor.

You must be logged in to post a comment Login