Güney Arabistan’daki İlk İnsan Varlığı 10.000 Yıl Geriye Çekildi

Araştırmacılar, Güney Arabistan’daki insan varlığının düşündüğümüzden 10.000 yıl daha eski olduğunu kanıtladı.

Güney Arabistan'daki İlk İnsan Varlığı 10.000 Yıl Geriye Çekildi

Son Buzul Çağı dünyanın çoğu bölgesini yaşanmaz hale getirmişti, ancak insanların 20.000 yıl önce bir arada yaşadığı barınak alanları vardı. Huddersfield Üniversitesi’nden, insan DNA’sı analizinde uzmanlaşmış araştırmacılar, günümüzde Güney Arabistan olarak bilinen bölgede bu barınaklardan bir veya birden fazla olduğunun kanıtlarına ulaştılar.

Yaklaşık 15.000 yıl önce Geç Buzul Çağı’yla beraber buzulların gerilemeye başlamasından sonra bu alanlarda yaşayan insanlar buradan dağıldı, Arabistan’a ve Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgeye yerleştiler ve belki de daha uzak bölgelere göç ettiler.

Önceki görüşler, insanların 11.000 ila 10.000 yıl önce tarımın gelişmesine kadar kitlesel halde Arabistan’a göç etmediği yönündeydi. Şimdi ise, Huddersfield Üniversitesi Arkeogenetik Araştırmaları Grubu üyelerinin ortaya çıkardığı bulgular, modern insanın düşünülenden çok daha uzun süredir Arabistan’da yaşadığını göstermekte. Yeni genetik veri ve analizler, arkeologların uzun süredir üzerinde durduğu ancak şimdiye dek onu destekleyecekleri çok az kanıtı olan teoriye destek oluyor.

Arabistan veya Kızıldeniz kenarındaki Buzul Çağı barınak alanı hakkındaki yeni bir görüş Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir makalede ortaya atılmıştı. Makalenin sahibi, eğitimini İtalya’nın Pavia Üniversitesi’nde almış, 2015’in başlarında Arkeogenetik Araştırma Görevlisi görevini yaptığı Huddersfield Üniversitesi’ne geçen ve Profesör Martin Richards’ın başında bulunduğu bir grubun üyesi olan, Dr. Francesca Gandini.

Arabistan’daki Buzul Çağı barınak alanları ve ilerleyen dönemlerdeki uzak yerlere göçler hakkındaki yeni keşifler, en çok Arabistan ve Afrika Boynuzu’nda rastlanan R0a adı verilen nadir ve benzersiz bir mitokondriyal DNA soyu çalışmasına dayanmakta. Dr. Gandini ve onunla birlikte araştırma yapan uzmanlar, bu soyun düşündüğümüzden daha eski olduğu ve Arabistan’daki varlığının da bilinenden daha eski olduğu sonucuna ulaştı. Bu da Buzul Çağı’nı kapsayan Pleistosen dönemdeki barınak alanlarını mantıklı kılıyor.

Bu yeni makale, buzul sonrası dönem boyunca insanların Arabistan’dan Doğu Afrika’ya dağılımını da açıklamakta. Ayrıca R0a Haplogrubunda yer alan Güney Arabistan’daki insanların Orta Doğu’ya ve Avrupa’nın içine yaptıkları hareketlere dair kanıtlar bulunmakta. Arabistan’tan günümüz İran, Pakistan ve Hindistan bölgelerine bir ticaret ağı ve bir “gen akımı” da gerçekleşmiş olabilir.


University of Huddersfield, Heritagedaily.

Ege Üniversitesi Turist Rehberliği bölümünden mezun oldu. Şu an kokartlı bir turist rehberi. Arkeolojiye, sanat ve dinler tarihine ve psikolojiye çok meraklı. Farklı kültürleri keşfetmeyi, seyahat etmeyi çok seviyor. İletişim: muhsin.ulusoy@hotmail.com.tr

You must be logged in to post a comment Login