Filipinler’deki İnsanlar, En Çok Denisovalı DNA’sına Sahip

Denisovalı ile modern insanın çiftleştiği uzun zamandır biliniyor, ancak yeni araştırma hangi halkın en fazla Denisovalı DNA’sına sahip olduğunu gösteriyor.

Filipinler’deki Ayta halkı, dünyadaki en yüksek Denisova soyuna sahip olanı içeren bir grup etnik topluluğu içeriyor.

Bilim insanları eski insan türü Denisovalılar ile modern insanların bir zamanlar çiftleştiklerini eldeki bulgular sayesinde uzun zamandır biliyorlar. Şimdi ise Current Biology dergisinde araştırmalarını yayımlayan bir grup bilim insanı, dünya üzerinde en fazla Denisovalı DNA’sı taşıyan topluluğun Filipinler’de yaşayan Ayta Magbukon Negritoları olduğunu buldu. Üstelik bu etnik grup, eskiden en çok Denisovalı kökene sahip olduğu zannedilen Papualılardan (Papuan Highlanders) bile daha fazla Denisovalı DNA’sı taşıyor.

“Yakın zamanda, Filipin Negritoları çok az Denisovalı DNA’sı taşıyan Doğu Asyalı halklarla karıştılar. Bu karışmanın sonucunda Negritoların sahip olduğu Denisovalı genler azalsa da böyle bir sonuca ulaştık.” diye belirtiyor Uppsala Üniversitesi’nden Maximilian Larena. “Eğer sahip oldukları Doğu Asyalı kökenleri bir şekilde eleyebilseydik, Negritoların, Avustralyalılar ile Papualılardan yüzde 46 kadar daha fazla Denisovalı kökene sahip olduğunu görebilirdik.”

(Sibirya Dışında İlk Defa Denisovalı DNA’sı Bulundu)

İsveç Uppsala Üniversitesi ile Filipinler Ulusal Kültür-Sanat Komisyonu arasındaki iş birliği ve bu iş birliğine Yerli Halklar Ulusal Komisyonu’nun bölge ofislerinin, yerli kültürel toplulukların, üniversitelerin, devlet birimlerinin ve sivil toplum örgütlerinin sunduğu destek sayesinde araştırmacılar, kendini Negrito olarak adlandıran halklar da dahil olmak üzere, Filipinler’deki 118 etnik gruptan toplanan 2,3 milyon genotipi analiz edebildi. Örnekler arasında Avustralo-Papualılar ile Ayta Magbukon Negritolarının kapsamlı genomları da bulunuyordu.

Araştırma, Negritoların bu kadar fazla Denisovalı genine sahip olmasının, Denisovalılar ile aralarında gerçekleşmiş sürekli bir genetik alışverişten kaynaklandığını gösteriyor. Yeni keşfedilen Homo luzonensis adlı küçük vücutlu bir insan türü de eklendiğinde, eldeki veriler, Filipinler’in modern insanların gelişinden önce birden fazla arkaik insansı türüne ev sahipliği yaptığını, bu arkaik türlerin de genetik olarak birbirleriyle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, bilim insanlarına göre bu bulgular Asya-Pasifik bölgesinde yaşamış modern ve arkaik insan gruplarının iç içe geçmiş tarihlerini aydınlatıyor; bölgede yaşayan ada yerlisi Denisovalı grupları farklı zaman ve mekanlarda yeni gelen Avustralasyalılarla çiftleşiyorlardı.

“Bu genetik alışveriş sonucunda farklı seviyelerde Denisovalı geni, Filipin Negritoları ile Papualıların genomlarına karıştı.” diye söylüyor Mattias Jakobsson. “Güneydoğu Asya adalarında yaşayan Filipin Negritoları daha sonra Doğu Asya’dan gelen, çok az Denisovalı genine sahip göçmenlerle de karıştılar; böylece sahip oldukları Denisovalı genleri seyreldi. Fakat, Ayta Magkubon gibi bazı gruplar yakın zamanda gelen bu göçmenlerle diğerlerine kıyasla daha az karışıp atalarından devraldıkları arkaik mirası koruyarak en çok Denisovalı kökene sahip halk olarak varlıklarını sürdürmeye devam ettiler.”

“Gelecekte daha fazla genomu inceleyerek antik arkaik izlerin biyolojimizi nasıl etkilediği ya da tür olarak adaptasyonumuza nasıl katkı sağladığı gibi çeşitli sorulara verecek daha iyi cevaplar elde edebiliriz.” diye söylüyor Larena.


Cell Press. 12 Ağustos 2021.

Makale: Larena, M., McKenna, J., Sanchez-Quinto, F., Bernhardsson, C., Ebeo, C., Reyes, R., … & Jakobsson, M. (2021). Philippine Ayta possess the highest level of Denisovan ancestry in the world. Current Biology.

Ege Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisi.

You must be logged in to post a comment Login