Çin’de Tarihöncesi Mezarlarda Kurban Edilmiş İnsanlar Bulundu

Kuzeybatı Çin’de Mogou köyünün yakınında, bir kısmına kurban edilmiş insanların gömüldüğü yüzlerce mezardan oluşan bir tarihöncesi mezarlık bulundu.

Gömütler yaklaşık 4,000 önceye, bölgede yazının bulunmasından önceki bir zamana tarihleniyor. Sadece bir arkeolojik sezon içinde, 2009’un Ağustos ve Kasım ayları arasında, bu alanda neredeyse 300 mezar ortaya çıkarıldı. 2008 ve 2011 arasında devam eden çalışmalarda da yüzlerce mezar daha bulundu.

Mezarlar yerin altına kazılmıştı, ve hepsi Kuzeybatı yönüne doğru yönlendirilmişti. Bazı mezarların küçük odacıları ya da hazneleri de bulunuyordu. Ölünün yanındaki bu haznelere iyi kalitede seramikler konuluyordu. Arkeologlar bazı mezarların da üstünün tepesinin bir tortu tabakasıyla kaplandığını fark etti, bu tepeler mezarların yerlerini işaretliyor olabilirdi.

Bu mezarda, iskeletlerin yanında seramiklerle dolu bir oda bulundu

Aileler de Kurban Edilen İnsanlar da Gömülmüş

Mezarların içinde, yine Kuzeybatıya dönük şekilde, birlikte gömülmüş aileler ortaya çıkarıldı. Bu aileiler kolyeler, silahlar ve dekore edilmiş seramikler gibi çok çeşitli eşyalarla gömülmüştü.

Mezarlarda kurban edilmiş insanlar da belirgin şekilde görülüyordu. Chinese Cultural Relics (Çin Kültürel Eserleri) dergisindeki açıklamaya göre “bir mezarda, kurban edilen insan kol ve bacakları bükülmüş, ve yüzü mezar haznesine dönük olarak, bir yanına yatırılmştı. Kemikler oldukça iyi korunmuş ve bu bireyin yaşının 13 olduğu tahmin ediliyor.”

Mezar Hediyeleri

Mezarda bulunan eşyaların arasında kazınmış desenlerle dekore edilmiş çanak çömlekler de var. Bazı çömleklerde, çömlekçi “O” harfi şeklinde birçok çizik yapmış, bu O’lar da çömlek üstünde bir desen yaratmış. Bazen de “O” yerine çömlekçi, çömleğin üst kısmında dalgalı çizgiler çizmiş.

Araştırmacılar ayrıca silah olarak kullanılmış olabilecek buluntular da buldu.  Balta, hançer, bıçak ve taştan topuz başları yanında, araştırmacıların kesmek için kullanıldığını düşündüğü bronzdan kılıçlar da bulundu.

Mezarlıkta ayrıca geleceği tahmin etmek için yapılan ritüellerde kullanılmış olabilecek “kemik kehaneti yığınları” da bulundu. Kemiklerden kehanette bulunmak antik dünyada sıklıla uygulanan bir gelenekti.  Hatta yüzyıllar sonra Çin’de yazı geliştiğinde, yazılan ilk metinler kehanet için kullanılan kemikler üzerineydi.

Quija Kültürü

Mezarların çoğu, yukarı Sarı Irmak vadisinde yaşamış ve benzer desenlere sahip eşyalar kullanmış Quija insanlarına ait.

Çin’in Kuzeybatı Üniversitesi’nde profesör Chen Hongahi’nin “A Companion to Chinese Archaeology” (Çin Arkeolojisi için El Kitabı) kitabında yazdığına göre “Quija kültürü alanları bütün yukarı Sarı Irmak kıyısında geniş bir bölgede bulunuyor.”

Honghai Quija kültürü insanlarının kısmen kurak bir bölgede yaşadığını belirtiyor. Bu koşullara alışmak için Quija insanları kurak iklime uygun olan akdarı yetiştirdi ve domuz, koyun ve keçi de dahil olmak üzere çeşitli hayvanlar yetiştirdi. Quija kültürü insanları gösterişsiz yerleşimlerde yaşadı, ve evleri bazen kısmen toprak altındaydı. “Yapıların kalıntıları genelde kare ya da dikdörtgen, ve çoğunlukla kısmen toprak altında” diyor Honghai.

Bilimadamları Quija insanlarının neden insan kurban ettiğini, ya da kimleri kurban ettiğini şimdilik bilemiyor. Honghai, diğer toplulukları fethedip, onları köle olarak kullanmış ya da kurban etmiş olabileceklerini söylüyor.

Livescience, görseller: Chinese Cultural Relics

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login