Cerne Abbas Devi, Yaklaşık 1.000 Yıl Önce Yapılmış

Arkeolojik olarak tarihlendirmeye yönelik ilk çalışmaya göre, bir yamaçta yer alan dev çıplak adam figürü yaklaşık 10. yüzyılda yapılmış.

Cerne Abbas Devi. C: National Trust Images

Bulgu beklenmedik, çünkü Cerne Abbas Devi’nden bahsedilen ilk kayıtlar 300 yıldan biraz daha uzun bir süre öncesine ait. Bu da söz konusu devasa boyuttaki oyma figürün yüzyıllar boyunca unutulduğunu gösteriyor.

İngiltere’de bağımsız bir jeoarkeolog olan ekip üyesi Mike Allen, tarihçilerin ve arkeologların, bu devin ne zaman inşa edildiğine dair birçok fikri olduğunu söylüyor: “Ancak herkes yanılıyordu.”

Dev figür, İngiltere’nin güneyindeki Cerne Abbas köyüne bakan bir yamaca oyulmuştu. Büyük, dik bir penisi olan, elinde sopa tutan bir adamın figürüydü. Yamaçta hendekler kazılıp sonra beyaz tebeşirle doldurularak yapılmıştı.

(Cerne Abbas Devi’nin Tarih Öncesinde Yapılmadığı Anlaşıldı)

Cerne Abbas Devi’ne bilinen en eski atıf, Cerne Abbas’daki kilisenin kayıtlarından 1694 yılına ait. Dev, daha önceki kayıtlarda, özellikle de ünlü John Norden tarafından 1617’de yapılan bir bölge araştırması raporlarında yok.

Tarihçiler, devin ne zaman yaratıldığını ve neyi temsil ettiğini onlarca yıldır tartışıyor. Bazıları tarihi kayıtlara uygun olarak 1600’lerde yapıldığına inanırken, diğerleri Roma dönemine ait olduğunu düşünüyor.

Allen, 2020 yılında dev üzerinde kazılar yapan bir ekibin parçası. Araştırmacılar hem ayak tabanlarını hem de dirseklerini kazdılar.

Toprak örnekleri devin dirseklerinden ve ayaklarından alındı. C: National Trust Images

Ekip, tebeşirde ve hendeklerin yanındaki toprakta kuvars taneleri aradı. Optik olarak uyarılmış lüminesans tarihlemesi adı verilen bir yöntem, daha sonra kuvarsın güneş ışığına en son ne zaman maruz kaldığını belirlemek için kullanılabilir.

Araştırmacılar bu tekniği kullanarak, en eski tebeşiri MS 650 ile 1310 arasına tarihlendirdiler. Dev muhtemelen bu tarihler arasında bir noktada yaratılmıştı ve MS 980, bu tarih aralığının ortasına denk geliyordu. Teoride, tebeşir birkaç kez değiştirildiği için dev daha yaşlı olabilir. Ancak toprak verileri öyle olmadığını gösteriyor. Toprak için en eski tarih MS 700 – 1100 arası çıktı.

Allen, “Dev bundan daha yaşlı olamaz.” diyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, 10. yüzyılın sonlarında Cerne Abbas’da bir Benedictine manastırı kuruldu. Allen, devin buna bir yanıt olabileceğini düşünüyor.

Arkeolog Alison Sheridan, “Yamaçta bu fevkalade kaba pagan imgesini yaratmak, yerel halkın bir direniş eylemi gibi görünüyor. Kiliseye hareket çekmek gibi.” diyor.

Yüzyıllardır devden neden söz edilmediği açık değil. Allen, kazıdan elde edilen diğer bulguların, alanın uzun otlarla kaplı olduğu bir zaman olduğunu ve devin görünmez hale geldiğini öne sürdüğünü söylüyor.

Bununla birlikte, Bournemouth Üniversitesi’nden Timothy Darvill, tarih öncesi anıtların geçmişte genellikle göz ardı edildiğini söylüyor. “Stonehenge gibi anıtlar bile çok fazla bahsedilmiyor.” diyor.

Dev, İngiltere’de günümüze ulaşan sadece üç “antik” yamaç figüründen biri. Diğerleri ise Wilmington’daki Long Man ve Uffington White Horse. Bununla birlikte, yalnızca atın tarih öncesi olduğu rahatlıkla söylenebilir.


New Scientist. 12 Mayıs 2021.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login