Antik Dönemde Eşcinsellik Algısına 7 Örnek

Antik dünyada güzellik anlayışının temelini erkek oluştururdu. Toplumun her alanında egemen olan hep erkekler ve onların dünyasındaki seks, aşk, ihtirastı. Antik Yunan kültürünün bir parçası olan kimi zaman politik, kimi zaman seksüel ya da felsefik olan eşcinsellik algısı, toplumun her kesiminde kabul gören bir yaşam biçimiydi. Yolculuğumuz günümüzün en anlamsız tabusundan antik dönemin kültürel öğesine uzanıyor.

7- Minos (Girit-Minos Mitolojik Kralı) (MÖ. 3500)

antik dünyada eşcinsellik

Yunan kültürünün en temel isimlerinden olan Girit’in efsanevi olduğu kadar mitolojik olan kralı Minos, Aristoteles’e göre Girit’te nüfus artışını önlemek adına eşcinselliği yasalarla koruma altına almıştır.

6- Lycurgus (Spartalı Kanun Koyucu) (MÖ. 800 – 730)

Antik Dönemde Eşcinsellik Algısına 7 Örnek

Sparta’nın efsanevi yasa koyucusu Lycurgus, koyduğu pek çok yasayla bilinir. Onlardan biri ise şöyledir: ” Kim ki yatağında bir erkek arkadaşı yoktur o iyi vatandaş olamaz”

5- Solon (Atinalı Devlet Adamı – Tiran) (MÖ. 634-560)

Antik Dönemde Eşcinsellik Algısına 7 Örnek

Atinalı devlet adamı Solon, eşcinselliği düzenleyen pek çok kuralı yürürlüğe koymuş bir isim olarak bilinir. Köle olmayan yani özgür her erkekle yapılacak her türlü ilişkiye izin vermiştir. Ancak bunlar sadece Atinalı olanlar için uygulanıyordu. Diğer tüm ”xenoi”ler bu düzenlemelerin dışındaydı. Ayrıca Solon, bir şiirinde kendini bir erkeğe mest olurken betimlemiştir.

4- Sophocles (Şair) (MÖ. 496-406)

Antik Dönemde Eşcinsellik Algısına 7 Örnek

Klasik Çağ’ın en önemli yazarlarından biri Sophokles, dönemin güzellik anlayışında erkeklerin cazibesini en iyi betimleyen kişilerden biriydi. Kayıp oyunlarından biri olan “Achilleus’un Aşıkları” oyununda Achilleus’i “onun gözleri, mızrakları gibi insanı yaralardı” ve “onun aşkı bir çocuğun elinde eriyen kartopu gibidir.” sözleriyle betimlemiştir.

3- Aristoteles (Filozof) (MÖ. 384-322)

Antik Dönemde Eşcinsellik Algısına 7 Örnek

Günümüz felsefesini derinden etkilemiş, gelmiş geçmiş en büyük düşünürlerden olan Aristoteles’in pek çok öğrencisiyle aşk yaşadığı bilinmektedir. Antik dönemde hoca-öğrenci ilişkisi, felsefik bir temelde yaşanan bir öğreti aşaması benzeri bir durumdu. Ancak tabi söz konusu iki insan arasındaki ilişki olduğunda indirgemeci düşünce dahi karmaşıklaşır ve dallanırdı. Aristo’nun özellikle büyüleyici sıfatlı öğrencisi Nicanor ile çok daha uzun süreli bir ilişkisi olduğu antik dönem araştırmacıları tarafından belirtilmekte.

2- Demetrius Phalereus (Atinalı Devlet Adamı – Bilim Adamı) (MÖ. 317-307)

Antik Dönemde Eşcinsellik Algısına 7 Örnek

Demetrius, Atina’da 10 sene kadar devleti yönetmiş ünlü bir devlet adamı, hatip ve bilimadamıydı. Onun hakkında anlatılan hikayelerden birinde, Demetrius genç sevgilisi Diognis’in tüm Atinalı genç erkekler tarafından kıskanıldığı anlatılmaktadır. Bunun yanında her sabah Atina’nın yakışıklıları Demetrius’a görünebilmek için şehir meydanında süslenip püslenerek dolaştıkları söylenmektedir.

1- IV Nikomedes ( Bithynia Kralı ) (MÖ. 94-75)

Antik Dönemde Eşcinsellik Algısına 7 Örnek

Bithynia (Batı Karadeniz-Marmara) kralı Nikomedes ile genç bir Romalı olan Gaius Julius Caesar arasındaki aşk, Romalılar için açık bir sır gibiydi. Caesar’ın Nikomedes’e verdiği çiçekler bunun nişanesiydi. Bir zaman sonra Caesar’ın Roma senatosunda Nikomedes’in kızı Nysa’yi alabilmek için yaptığı konuşma sırasında devlet adamı Cicero Caesar’a “Lütfen! anlattıkların saçmalık. Biz Nikomedes’in sana ne verdiğini ve senin Nikomedes’e ne verdiği gayet iyi biliyoruz” demişti. Daha sonra Nikomedes krallığını ölümünün ardından Romalılara devretmişti.

(Roma İmparatoru Hadrian’ın Eşcinsel Sevgilisi Antinous)

(Antik Roma’nın Transseksüel Kabul Edilen İmparatoru Elagabalus)

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply