Amerika’nın Daha Erken İskan Edildiği Teorisi Tartışılıyor

Analizler, Amerika’nın ilk sakinlerinin Bering Boğazından göç etmeden önce geldiklerine dair nispeten yeni teorilere meydan okuyor.

Doğu Wyoming’deki Hell Gap arkeolojik alanı, insanların Amerika’ya ilk kez en az 14.200 yıl önce Beringya’da ve yaklaşık 13.000 yıl önce Kuzey Amerika’nın ılıman enlemlerinde geldiği hipotezini destekleyen yeni bir araştırmaya dahil edilen alanlardan biri. C: Todd Surovell

Todd Surovell ve meslektaşları tarafından yürütülen analizler, Kuzey ve Güney Amerika’daki belirli bölgelerdeki arkeolojik kanıtların yanlış yorumlanmasının, insanların 13.000-14.200 yıl önce Amerika kıtasına geldiği teorilerinden sorumlu olabileceğini öne sürüyor.

Araştırmacıların bulguları PLOS ONE’da yayımlandı. Makale, bazılarının, ilk Amerikalıların, Asya’dan Beringia kara köprüsü üzerinden 14.200 yıl öncesine kadar Kuzey Amerika’ya giren avcı-toplayıcılar olduğuna dair uzun süredir devam eden fikir birliğini sorguladığı, Amerika kıtasının nüfusu hakkındaki tartışmalar hakkındaki en son gelişmeyi temsil ediyor.

(İlgili: Antik DNA ile Modern Amerika Yerlisi Grubun Ataları Bulundu)

Surovell ve meslektaşlarının vardığı sonuçlar, geliştirdikleri Görünür Stratigrafik Bütünlük İndeksi (Apparent Stratigraphic Integrity Index) adlı yeni bir istatistiği kullanarak gömülü arkeolojik tortuların analizine dayanıyor. Alaska’daki erken arkeolojik alanların stratigrafik bütünlüğü yüksek olsa da (belirsiz insan iskanını destekleyen güçlü kanıtlar üretirken) daha güneydeki yerlerde olası daha erken insan iskanına işaret eden siteler, birden fazla zaman periyodu arasında eserlerin karıştığının belirtilerini gösteriyor.

Araştırmacılar makalede, “İnsanlar 13.000 yıl önce kıtasal buz tabakalarını önemli ölçüde aşmayı başardıysa, bunun için en azından nispeten yüksek eser sayısına sahip bazı stratigrafik olarak farklı arkeolojik bileşenler şeklinde açık kanıtlar olmalı. Şimdiye kadar, böyle bir kanıt yok.” diyor.

“Bulgularımız, Yeni Dünya’ya ilk insan gelişinin en az 14.200 yıl önce Beringia’da ve yaklaşık 13.000 yıl önce Kuzey Amerika’nın ılıman enlemlerinde gerçekleştiği hipotezini destekliyor. Bu tarihlerden önce insan varlığına dair güçlü kanıtlar, arkeolojik kayıtlarda henüz tanımlanmadı.”

Spesifik olarak, yeni analiz, daha önceki insan iskanının kanıtlarını içerdiği iddia edilen üç alanın stratigrafik bütünlüğünü (ikisi Teksas’ta ve biri Idaho’da) Alaska, Wyoming ve Pennsylvania’daki sitelerin bütünlüğü ile karşılaştırdı. 13.000 yıldan daha eski olduğu iddia edilen üç sitenin tümü, arkeolojik katmanların karıştığına dair önemli veriler taşırken, diğerleri taşımıyordu.

Araştırmacılar, Kuzey ve Güney Amerika’da 13.000 yıl öncesine kadar insan iskanına dair kanıtlar içerdiği iddia edilen diğer bazı siteler hakkında ayrıntılı bilgi elde edemediler.

“13.000 yıldan daha eski olduğu iddia edilen siteler az ve site olarak durumlarını destekleyen veriler yetersiz bir şekilde belgelenmiş. Bu yerleşim yerleriyle ilgili mevcut verilerin durumu göz önüne alındığında, Amerika kıtasında, buz tabakalarının güneyinde, yeterli sayıda açık insan yapımı eserle birlikte, açık ve stratigrafik olarak ayrı bir kültürel iskan sergileyen herhangi bir yer olup olmadığını sorgulamalıyız.”

Makale, insanların Amerika’yı daha erken bir tarihte kolonileştirme olasılığını tamamen dışlamıyor. “Ama daha önce yerleştilerse, bazılarının çok sayıda esere sahip olması beklenen, stratigrafik olarak ayrı yerleşim yüzeyleri ortaya çıkarmış olmaları gerekirdi.”

“Beringia’da bunu yapmaları, ancak kıta buzullarının güneyinde başaramamaları, Clovis öncesi insan davranışında temelde farklı bir şey olduğunu gösteriyor ve/veya buz tabakalarının güneyindeki jeomorfoloji veya buz tabakalarının güneyinde insanların varlığına dair kanıtlar yanlış yorumlandı.”

“Asgari olarak, bu çalışma, stratigrafik olarak farklı yerleşimler mevcut olmadığında, eserler ve tarihli tabakalar arasındaki stratigrafik birlikteliğin varlığını göstermek için ek çalışmaların yapılması gerektiğini gösteriyor.”


University of Wyoming. 20 Nisan 2022.

Makale:  Todd A. Surovell et al. (2022). Late date of human arrival to North America: Continental scale differences in stratigraphic integrity of pre-13,000 BP archaeological sites, PLOS ONE.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login