Antik DNA ile Modern Amerika Yerlisi Grubun Ataları Bulundu

Modern Muwekma Ohlone kabilesi üyeleri ile 1.900 yıldan daha önce yaşamış, yakınlarda gömülü olan bireyler arasında genetik ilişki bulundu.

İspanyol kolonizasyonu, 19. yüzyıldan kalma bir gravürde tasvir edilen bu kayıkçılar gibi, San Francisco Körfezi çevresinde yaşayan Ohlone’un geleneksel yaşam tarzlarını bozdu. C: Louis Choris (1795–1828)

San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki yerli halkların genomik bir araştırması, Muwekma Ohlone Kabilesinin günümüzdeki sekiz üyesinin, birkaç yüz ila 2.000 yıl önce bölgede yaşayan 12 kişiyle aynı ataları paylaştığını ortaya koyuyor.

Stanford Üniversitesi popülasyon genetiği ve toplum profesörü Noah Rosenberg ile araştırmayı yöneten antropoloji profesörü Ripan Malhi, “PNAS’ta bildirilen çalışma, Ohlone’un MS 500-1000 yılları arasında bölgeye göç ettiği fikrine meydan okuyor.” diyor. Muwekma Ohlone Kabile Konseyi, çalışmayı talep etti, katkıda bulundu ve denetledi.

Daha önceki eserler ve dil kalıpları üzerine çalışmalar, Ohlone’un bölgeye nispeten yeni gelenler olduğunu ileri sürdü. Ancak ekibin bildirdiğine göre, genomik araştırma, eski nüfus ile yeni nüfus arasında derin bir süreklilik izi buldu.

(İlgili: Peru Halkı, Parçalanan Ölülerin Omurlarını Kamışa Geçirmiş)

Malhi, “DNA koruması için çok sayıda atadan kalma kalıntıyı analiz ettik ve bu çalışma için en iyi DNA korumasına sahip olanlara odaklandık. Ayrıca, her iki grubun DNA’sını karşılaştırabilmemiz için günümüz topluluk üyelerinden tükürük numunesi almak için Ohlone kabilesi ile birlikte çalıştık.” diyor.

Malhi, çalışmanın nükleer DNA’ya odaklandığını ve daha yeni genom dizileme yaklaşımlarından yararlanarak birkaç atasal bireyin neredeyse tam genomlarını dizilediğini söylüyor.

Ekip ayrıca, gruplar arasındaki genomik benzerlikleri ve farklılıkları aramak için Kaliforniya’da ve Kuzey Amerika’nın diğer bölgelerinde yaşayan bireylerin antik DNA’sını karşılaştırdı.

Atasal bireyler, biri MÖ 490’dan MS 1775’e kadar devam eden ve diğeri MS 1345-1839’a tarihlenen San Francisco Körfezi yakınlarındaki iki köye aitti. Muwekma Ohlone Kabile Konseyi’nin talebi üzerine, Uzak Batı Antropolojik Araştırma Grubu, büyük ölçekli altyapı inşaatı öncesinde her iki alanı da kazdı. Muwekma kabile üyeleri, saha çalışmasının tüm yönlerine katıldı ve tüm mezarların birincil kazıcıları oldu.

Kazı alanı. C: Far Western Anthropological Research Group

Çalışmanın ortak yazarı Brian Byrd, “Bu, kabile üyeleri ve arkeologların bir yıldan fazla bir süre boyunca yan yana çalıştıkları, nadir bulunan, işbirlikçi, toplulukla bağlantılı bir araştırma projesiydi ve sonuçta, soyundan gelen topluluğa muazzam bir bilgi geri dönüşü sağlandı.” diyor.

Kabile Konseyi ayrıca genom çalışmaları için bir çalışma tasarımı talep etti ve onayladı ve çalışma ekibinin üyeleri düzenli olarak konseyle bir araya geldi ve çalışmayı gözden geçirmek için kabile üyelerini kaydettirdi.

Malhi, “Yapmak istediğimiz şeyin bir kısmı sadece genomiğe güvenmek değil, aynı zamanda hikayeyi anlatmak için topluluk bilgisine veya geleneksel bilgiye ve soy ağacı bilgilerine -tüm arkeolojik belgelerle birlikte- sahip olmak için daha bütünsel bir yaklaşıma sahip olmak.” diyor.

Muwekma Ohlone Kabilesinin günümüzde kayıtlı üyeleri, doğrudan 18. yüzyılın sonlarında 19. yüzyılın ortalarına kadar üç Körfez Bölgesi misyonuna dahil olan Yerli Amerikalıların soyundan geliyor: San Francisco, Santa Clara ve San Jose. 1846-48 Amerika’nın California’yı işgalinden sonra, hayatta kalan Amerika yerlisi topluluklar, İspanyol, Meksikalı, Mestizo veya Yerli kökenli bireyler tarafından tutulan yerleşik “Californio rancho” topraklarında güvenli sığınaklar buldu. Bu insanlar, Mission San Jose’de vaftiz edilmeye devam ettiler ve 1920’ler boyunca kabilenin Ohlone mezarlığına gömüldüler.

Araştırmacılar, “Muwekma Ohlone, San Francisco, Santa Clara ve San Jose Körfez Bölgesi Misyonları aracılığıyla atalarının izini süren ve aynı zamanda daha önce federal olarak tanınan Alameda İlçesi Verona Bandosu’nun üyeleri olan tüm soylardan oluşuyor.” diyor.

Misyonun vaftiz, evlilik ve ölüm kayıtlarını kullanan kabile, San Francisco Körfez Bölgesi’ni çevreleyen yerli köy, ilçeler ve kabile gruplarından soy kökenini takip etti. Muwekma Ohlone kabile liderliği, atalar ve günümüzde kayıtlı üyeler üzerinde yürütülen antik ve modern DNA çalışmalarını tam olarak destekledi.

Araştırmacılar, Avrupa temasından önce, şu anda Kaliforniya olarak bilinen bölgenin kıtadaki en kalabalık ve çeşitli Amerikan yerlisi topluluklarından birine ev sahipliği yaptığını söylüyor. “Temas döneminde, körfezin 20 kilometre yakınında beş farklı dil grubundan 15.000’den fazla Yerli Amerikalı yaşıyordu.”

Körfez Bölgesi’nin yoğun arkeolojik tarihi üzerine yapılan araştırmalar, “yoğun yerleşik veya yarı yerleşik yerleşimin 5.000 yıldan daha eskiye uzandığını” ve bölgenin arkeolojik kaydının 11.000 yıldan daha eskiye dayandığını ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, Yerli nüfusun çeşitli olduğunu ve Avrupa temasının mevcut toplulukları bozduğunu söylüyor. 1700’lerin sonlarında ve 1800’lerin başlarında Kaliforniya’da, beşi Körfez Bölgesi’nde olmak üzere 21 İspanyol misyonu kuruldu. Meksika 1822’de bölgede hak iddia etti ve 1850’de Kaliforniya bir ABD eyaleti oldu. Bir yıl sonra vali, “Amerikan yerlisi ırkın soyu tükenene kadar ırklar arasında bir imha savaşının devam edeceğine” söz verdi.

Bu karışıklıklar Muwekma Ohlone ve diğer Yerli kabileler arasında nüfus kayıplarına ve Avrupalılarla karışmaya yol açtı. Ancak araştırmacılar, kabilenin antik tarihinin bir imzasının çağdaş Ohlone topluluğu üyelerinin DNA’sında gömülü kaldığını buldu.

Rosenberg, “Körfez Bölgesi’ndeki eski insanlarla paylaşılan genomik analizlerinden bir atasal bileşen bulabildik. Çalışmaya katılan bugün yaşayan Ohlone kabilesi, genomlarını dizilediğimiz eski insanların doğrudan torunları olmayabilir, ancak analiz, onların bu eski insanların ait olduğu daha geniş popülasyondan geldiklerini gösteriyor.” diyor.


University of Illinois. 21 Mart 2022.

Makale: Alissa L. Severson et al. 2022. Ancient and modern genomics of the Ohlone Indigenous population of California. PNAS.

Yorumlar
Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login