Almanya’da Zengin Neolitik ve Orta Çağ Mezarları Keşfedildi

Almanya’da Tuna Nehri yakınlarındaki bir yerleşimde, Neolitik çömlekler ve kılıçlar ile mücevherlerin olduğu Orta Çağ mezarları ortaya çıkartıldı.

Keşifler, insanların bu bölgede yerel halkın düşündüğünden çok daha önce yaşamaya başlamış olduğuna dair ipuçları taşıyor.

Güneybatı Almanya’da Tuna Nehri yakınlarında bulunan Erken Orta Çağ silahları ve mücevherleri. C: State Office for the Preservation of Monuments in the RPS / Yvonne Mühlei

Arkeologlar, Güneybatı Almanya’daki Tuttlingen şehrinin Geisingen-Gutmadingen semtinde konumlanan alanda Neolitik Çağ’dan kalma, MÖ 3. binyıla tarihlenen ve İp Baskılı Seramik Kültürü’ne ait karakteristik çanak çömlekler içeren bir mezar keşfettiler. Arkeologlar bu alanda ayrıca Erken Orta Çağ’a ait olan, MS 500 ila 600 yılları arasına tarihlenen ve kılıçlar, mızraklar, kalkanlar, kemik taraklar, içki kadehleri ve küpeler içeren 140 adet mezar buldular.

Belediye Başkanı Martin Numberger, yaptığı bir açıklamada “Gutmadingen semtimiz muhtemelen önceleri sandığımızdan çok daha eski.” diyor. Semtin geçmişi daha önce buradaki yerleşime dair ilk yazılı kayıtlar göz önüne alınarak 1273 yılına dek götürülmüştü.

(İlgili: Güneybatı Almanya’da Bilinen En Eski Altın Eser Bulundu)

Keşifler, ArchaeoTask GmbH adlı arkeoloji firması bünyesindeki bir ekip tarafından Tuna Nehri yakınlarında, bir yağmur suyu tutma havuzu yapımının planlandığı alanda yapıldı. Neolitik mezar, İp Baskılı Seramik Kültürü insanlarının varlığına işaret ediyor; bu kültürü benimseyen insanlar, çanak çömleklerini, kile ip bastırıp daha sonra kurumaya bırakarak oluşturdukları geometrik çizgiler ile süslüyorlardı.

Bu insanlar muhtemelen inek ve koyun gibi hayvanları besleyen göçebe çobanlardı ve hatta bazıları arpa gibi tahılların erken tarımını da uygulamıştı. Yerel yetkililere göre Güneybatı Almanya’da bu dönemden kalma mezarlara sık rastlanmıyor.

Güneybatı Almanya’daki Neolitik mezarda bulunan bir taş balta, çakmak taşı bıçak ve İp Baskılı Seramik Kültürü’ne ait çömlek. C: Landesamt für Denkmalpflege im RPS / Yvonne Mühleis

Erken Orta Çağ mezarları, MS 476’da Alman savaş lordu Odoacer’ın Roma İmparatoru Romulus Augustus’u tahtından indirmesiyle düşen Batı Roma İmparatorluğu’nun sona ermesinden sonraki yüzyıla tarihleniyor. Bu dönem, Avrupa’daki çeşitli kabilelerin yer değiştirdiği, genellikle bir diğerini fethettiği ve birbirini yeni topraklara doğru ittiği bir zaman dilimi olan Kavimler Göçü’nün (Almanca: Völkerwanderung) bir parçası olma özelliğini taşıyor. Tarihçiler bu dönemi “İlk Çağ ile Erken Orta Çağ arasındaki geçiş” olarak tanımlıyor.

Almanya’da bulunan bu döneme ait mezarlarda erkeklerin genellikle silahlarla gömüldüğü, kadınların da mücevherler ve boncuklar ile defnedildiği görülüyor. O zamanlar defin törenleri ise belli bir kasaba veya bölge başka biri tarafından fethedildikçe değişiyordu. Örneğin “Alemanni” adlı bir Alman kabilesi, MS 496 yılında Franklar tarafından bozguna uğratılmış ve Merovenj Dükalığı’na karışmıştı.

Bu geçiş sırasında Alemanni‘ler, ev halkından ölen kişileri “soylu mezar” anlamına gelen adelsgrablege kelimesi ile tanımlanan mezarlara gömüyordu; bu mezarlar içinde zırhlar ve mücevherler gibi değerli eşyalar da bulunuyordu. Bu mezarlardan MS 580 ila 630 yılları arasına tarihlenen bir mezarı konu alan 2018 tarihli bir çalışma, bu mezarlara koyulan ev halkı üyeleri arasında kan bağı bulunmasının zorunlu olmadığını ve evlat edinilmiş olan üyelere de o ailede doğmuş veya evlenerek o aileye katılmış olanlarla eşit değer gösterildiğini ortaya çıkardı.


Live Science. 19 Ağustos 2022.

Kocatepe Üniversitesi'nde Hukuk okuyor. Dil, tarih ve arkeoloji alanlarında kendini geliştiriyor.

You must be logged in to post a comment Login