Yağmacılıkla Meşhur Vikingler Zanaat ve Ticarette de Öncüydü

Günümüzde Vikingler hakkında yapılan araştırmalarda bu toplumun daha çok askeri özellikleri ve keşifleri ele alınır. Ama Vikingler “kana susamış korsan” imajının ötesinde, kurdukları yerleşik düzen, tarım ve toprak sistemi, siyaset ve ticaret yöntemleriyle de birçok açıdan gelişmiş bir topluluktu. Diğer bir deyişle,  modern hayatı oluşturan teknoloji, ticaret ve uluslararası ekonomi gibi unsurlar konusunda Vikingler M.S. ilk binyılda uzmanlaşmış durumdalardı.

Yağmacılıkla Meşhur Vikingler Zanaat ve Ticarette de Öncüydü

Yağmacılıkla Meşhur Vikingler Zanaat ve Ticarette de Öncüydü

Viking Çağı olarak bilinen M.S. 8. – 11. yüzyıllarda Avrupa’da teknoloji alanında gözle görülür ilerlemeler yaşanmıştı. Bu ilerlemelerin yaşandığı belli başlı topluluklar da İskandinavlar, Anglosaksonlar, Frizler ve Franklardı. Bu çağda yaşanan teknolojik ilerlemelerin seyrini daha iyi anlayabilmek için de bu toplulukların yaşadığı coğrafyalar arasındaki etkileşime bakmak ve bu bölgelerdeki Viking hâkimiyetini ve etkisini göz önünde bulundurmak gerekir.

Teknolojik gelişmeler insanların kıyı bölgelerindeki ticaret noktalarında ve şehir merkezlerinde bir araya gelmesiyle gerçekleşmiştir. Viking Çağı ise, Roma İmparatorluğu’nun gücünü yitirmesinden sonraki dönemde bu tür insanlararası aktivitenin en yoğun olduğu dönemdir. Ticaretin gelişmesine paralel olarak farklı bölgelerdeki topluluklar arasındaki etkileşimin de gelişmesi, insanların artık yeni yaşam tarzlarını benimsemesini sağlamıştır. Teknolojideki gelişmeler bu yeni yaşam tarzlarının hem nedeni hem de sonucu olmuştur. Çömlek çarkı ve dokuma tezgâhı gibi buluşlar bu konuya verilebilecek uygun örneklerdendir.

Gemicilik: 8. ve 11. yüzyıllar arasında Viking gemiciliği büyük ilerlemeler yaşamıştır ve bu ilerlemeler sadece savaş gemisi yapımında değil, aynı zamanda büyük ticaret ve nakliye gemileri yapımında da kendisini göstermiştir.

vikingsanat2

Broşlar: Vikinglerden günümüze ulaşan eşyalar arasında en kolay göze çarpanlar broşlardır. Cinsiyet, etnisite ve sosyal statü gibi özellikleri belirten bu aksesuarların Viking üretimi olduğunun ispatı ise, Vikinglerin yerleşmiş olduğu bölgelerde bulunan kalıp ve potalardır. Ancak bu üretim sırasında yüksek kalitede pirinç külçelere ihtiyaç duyuluyordu ve bu yüzden broş üretimi uzun mesafeli ticaret gemilerinin yanaştığı limanlara yakın yerlerde yapılıyordu.

vikingsanat3

Cam Boncuklar: Viking müzelerinde görülen bir diğer eşya türü de ipe dizilen süslü cam boncuklardır. İskandinav köylerindeki cam atölyelerinde imal edilen bu boncukların üretiminde kullanılan renkli camların bir kısmı, Akdeniz civarındaki bölgelerde mozaik yapımında kullanılmış olan kare şeklindeki camlardı. Bu nesnelerin İskandinavya’ya ticaret ile mi yoksa yağma ganimeti olarak mı geldiği ise bilinmemektedir.

vikingsanat4

Taraklar: Modern-öncesi toplumlarda üretilen eşyalarda en çok kullanılan hammaddelerden biri de hayvan kemikleriydi. Çünkü hayvan kemikleri, dayanıklı olmalarının yanı sıra ustalık gerektirmeyecek biçimde kolaylıkla işlenebiliyordu. Vikinglerin kullandığı taraklar ise bunun bir istisnasıydı. Öyle ki, Vikinglerin günlük hayatlarında kullandıkları geniş, süslü ve işçilikli tarakların üretimi bazen günler sürebiliyordu. Tarak yapımında geyik boynuzunu tercih eden Vikingler, üretim sürecinde testere, törpü ve cila gibi eşyalar kullanıyorlardı.

Yağmacılıkla Meşhur Vikingler Zanaat ve Ticarette de Öncüydü


theconversation

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login