Viking Mezarındaki Kadın Savaşçı Viking Soylu Değilmiş

Danimarka’daki Viking mezarlığında baltasıyla birlikte bulunan kadın savaşçının Slav kökenli olduğu ve Doğu Avrupa’dan geldiği anlaşıldı.

Araştırmacı Leszek Gardeła, batı Norveç’te bir kadının mezarında bulunan baltayı inceliyor. C: Mira Fricke

Danimarka’da bir Viking mezarlığında kadın iskeletinin yanında bulunan balta, arkeologlara kadının bir savaşçı olabileceğini düşündürmüştü. Ancak hem silah hem de kadının defin şekline yakından bakıldığında işin rengi değişecekti: kadın Viking soyundan gelmiyordu.

Araştırmacıların yaptığı bir açıklamada, kadının Slav kökenli olduğu ve bugün Polonya olarak bilinen Doğu Avrupa’daki bir bölgeden geliyor olabileceği ifade edildi.

(DNA Vasıtasıyla İlk Defa Kadın Viking Savaşçısı Kanıtlandı)

Yine aynı açıklamaya göre, Danimarka adası Langeland’da bulunan bir sikke, defin alanının yaklaşık 1.000 yıllık bir geçmişi olduğunu söylüyor. Mezarlıkta içinde silah bulunan tek mezar ise Slav kadının mezarı.

Kadınların dünyanın farklı yerlerinde tarih boyunca silah kullanmadaki ustalıkları bilinen bir gerçek. Arkeologlar geçtiğimiz yıllarda da bazı Viking kadınlarının silahları ile birlikte gömüldüğüne dair kanıtlar bulmuşlardı.

Danimarka’da, arkeologların baltalı bir kadının kalıntılarını buldukları mezar alanının yeniden canlandırılması. C: Mirosław Kuźma

Arkeolog Leszek Gardeła, “Önceki örneklerin pek çoğunda herhangi bir insan kalıntısı bulunmuyordu, mezarın eski sahiplerinin cinsiyetleri mücevher ve genellikle kadınlar ile ilişkilendirilen nesneler ile birlikte gömülmüş olmalarından çıkarılıyordu” diyor.

Ancak bu sefer durum farklıydı, Slav kökenli kadının iskeleti korunmuştu. Gardeła, iskelet üzerinde kadının ölüm şekline dair ipucu verecek belirgin yaralanma izi bulunmadığını söylüyor. Mezarlıkta bulunan balta ise, güney Baltık bölgesinde (bugün Polonya, Almanya ve Litvanya gibi Baltık Denizi’ni çevreleyen ülkeleri içeren bölge) bulunan diğer aletler ile benzerlik gösteriyor. Öte yandan mezarın odacıklı yapısı da bölgeye ait Orta Çağ mezar yapılarını andırıyor.

Slav ve İskandinav halkları bu dönem boyunca birbirlerine yakın yaşadılar; Gardeła’ya göre bu durum Slav kökenli bir kadının nasıl olup da Danimarka mezarlığında yatıyor olduğunu açıklıyor.

Bugüne kadar Norveç, Danimarka ve İsveç’te silahıyla birlikte gömülmüş 30’a yakın kadın mezarı bulundu. Slav kadının mezarı da dahil olmak üzere bulunan mezarlardan 10’unu Gardeła tanımladı.

Gardela’nın keşifleri, Viking ve Slav kadın savaşçıların araştırıldığı daha geniş çaplı bir projenin parçası olarak 2020 yılında “Kuzeydeki Amazonlar” başlığı altında yayımlanacak.


Live Science. 25 Temmuz 2019.

Boğaziçi Üniversitesi 2015 Çeviribilim mezunu.

You must be logged in to post a comment Login