Urartu Takıları Sosyal Sınıflara İşaret Ediyor

Günümüzde insanlar sosyal sınıflar içinde kendilerini tanımlamak için çok daha geniş bir yelpazede öge kullanımına sahip olsalar da, Urartular için bu ögeler, insanların sosyal sınıflarını belli ediyordu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Urartu döneminde erkeklerin ve kadınların kullandığı takıların, sosyal sınıf farklılıkları hakkında detaylı bilgiler verdiğini söyledi.

Hemen hemen MÖ. 1. bin yıla tarihlenen ve özellikle başkentlerinin bulunduğu Van bölgesinde yoğunlaşan Urartu krallığına dair kazılarda ele geçen eserler ve takılar, sınırlı bilgiye sahip olduğumuz sosyal yaşamları hakkında geçmişe ışık tutuyor.

21 yıldır Urartular üzerine araştırmalar yapan Çavuşoğlu, Urartuların özellikle metal işçiliği konusunda uzmanlaşmış olduklarını söyledi.

Urartuların kullandığı yüzük, bilezik, kolye gibi takıların, onların sınıfsal farklılıklarının yansıması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ayrıca kadın ve erkek takılarının da birbirinden farklı olduğunu belirtti.


Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply