Prehistorik Dönemde Halüsinojenik Madde Kullanımı

Arkeolojik bulgular opium (Afyon), Magic Mushroom (Sihirli Mantar) ve diğer psikoaktif maddelerin prehistorik çağlardan beri kullanıldığına işaret ediyor.

Prehistorik dönemde uyuşturucu madde kullanımı

İspanya Valladolid Üniversitesi Prehistorya Profesörü Elisa Guerra-Doce, arkeolojik kanıtların dünyanın dört bir yanında psychedelic etkileri olan maddelerin kullanım gördüğüne işaret ettiğini ve “Live Science” yaptığı söyleşide tüm Avrasya’da bu bitkilerin erken kullanımına dair verileri bir araya getirdiğini söyledi.

Stimulant ve Öfori uyarıcıları bulunan ve  “Bettel” olarak adlandırılan bir bitki yaprağının MÖ. 2660’a dair çiğnenerek kullanım örnekleri bulduğunu ve günümüzde hala aynı şekilde, çoğunlukla Asya’da tüketildiğini söyledi.

Prehistorik dönemde uyuşturucu madde kullanımı

Araştırmacılar bu bitkinin kullanıma dair karakteristik bir belirteç olan kırmızımsı insan dişleri örneklerini güney Filipinlerdeki Palawan Adası’nda Duyong Mağarası’ndaki mezar çukurundaki insan iskeletleri üzerinde bulunduğunu söyledi.

Aynı bitkinin diğer kullanım örneklerine Vietnam’da MÖ. 2400-2000 yılları arasına tarihlenen bir Tunç Çağı sitesinde de rastlandığını söyleyen araştırmacılar, dişlerdeki izlerin çiğneme sonucu oluştuğunu ancak kullanım amacının ne olduğunun tam olarak kestirilemeyeceğini, belki de estetik nedenlerden kullanılmış olabileceğini de eklediler. Ancak çiğnemenin kaçınılmaz bir etkisi olacağı ise kesin.

San Pedro kaktüsü

Halüsinojenik özellikler gösteren ve bugün de kullanılan bu bitkinin Kuzey Peru ve Güney Amerika And Dağları’nda yaşayan insanlar tarafından kullanıldığına dair örnekler bulunmuş. Peru’nun MÖ. 8600 – 5600 yılları arasına tarihlenen Callejón de Huaylas vadisinde, Guitarrero Mağarası’nda yerleşim dönemine tarihlenen bu bitkiye ait polen izleri olduğu bilinmekte.

Tarihlendirme ise polen izlerinin M.Ö. 6800 ile 6200 yılları arasına denk geldiğini söylemekte.

Prehistorik dönemde uyuşturucu madde kullanımı

Magic Mushroom (Sihirli Mantar)

Tam olarak fosil örneklerine rastlanmasa da Mesoamerika’da (Meksika,Honduras,Belize,El Salvador)  MÖ. 500 ile MS. 900 yılları arasında bölgede yoğun olarak bulunan mantar heykelcikleri bu halüsinojenik maddenin kullanımına örnek oluşturuyor olabilir.

Ancak Magic Mushroom (Sihirli Mantar) Avrupa’da ve Afrika’daki kullanımına dair bilgiler daha az. Buna rağmen halüsinojenik mantarı temsil edebileceği düşünülen İspanya’daki Villar Del Humo prehistorik mağarasındaki duvar resimlerinde şeffaf betimlenmiş mantar çizimleri bulunmakta.

Prehistorik dönemde uyuşturucu madde kullanımı

Opium (Afyon)

Avrupa’da haşhaş kullanımına dair en erken örnekler MÖ. 6000 tarihlenen İtalya’daki Neolitik La Marmotta sitesinden gelmekte. Araştırmalar, bitkinin besin olarak kullanılmış olabileceğini ve ya etkilerinin farkında bir kullanıma da sahip olabileceğini gösteriyor.

Prehistorik dönemde uyuşturucu madde kullanımı

Buna ek olarak, İspanya’da bir maden sahasında bulunan ve 4. bin yıla tarihlenen insan iskeletlerinin dişlerinde Opium (Afyon ) kullanımına dair izler de bulunmuş.

Tütün

İnsanların tütün kullanmaya ne zaman başladığı tam olarak belli olmasa da, tütünün Güney Amerika’ya özgü olduğu düşünülmekte. Arjantin’de MÖ. 2100 yılına tarihlenen bir sitede ise tütün kullanımı için yapıldığı düşünülen bir boru tespit edilmiş. Ancak araştırmacılar bu borunun tütün kullanımı ile ilişkisinin şüpheli olduğunu söylüyorlar. Ancak Kuzey Amerika’da MÖ. 300 yıllarına tarihlenen bir borunun üzerinde Tütün kalıntıları bulunmuş durumda.

Prehistorik dönemde uyuşturucu madde kullanımı

Yani arkeolojik araştırmalar gösteriyor ki Jimi Hendrix, Janis Joplin ve Jefferson Airplane şarkıları ile coşan Woodstock tayfasından çok daha önce bu maddeler atalarımızın kullanımdaydı. Yani arkeolojik kanıtlar bizlere en çılgın pyschedelic partilerin, olasılıkla avcı-toplayıcılık yapan atalarımız tarafından mağaralarda düzenlenmiş olabileceğini gösteriyor. Şu an için atalarımızın bu maddeleri kullanarak “çiçek çocuk” olup olmadığını ya da dünya barışına inanıp inanmadıklarını bilmiyoruz ama arkeoloji bu sorulara bilimsel araştırmalar ışığında bir cevap sunacaktır.


Fox News.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply