Phaselis Antik Kenti’ne Otel Projesi İptal Edildi

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti’nde yapılmak istenen ‘Dream of Phaselis’ adını taşıyan 1000 yatak kapasiteli otel projesine Danıştaydan iptal geldi. Proje çevreciler tarafından büyük tepki toplamıştı.

Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içinde kalan ve bir kısmı da 2 bin 700 yıllık tarihe sahip birinci derecede arkeolojik sit olan 180.000 metrekarelik alandaki Phaselis’e otel projesiyle ilgili tahsisi iptal eden yerel mahkemenin kararını, Danıştay da onadı.

Phaselis Antik Kenti mevkiinde, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan 180.000 metrekarelik alan, 5 yıldızlı otel yapılması amacıyla, 2005’te Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluruyla bir firmaya tahsis edildi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu, Şehir Plancılar Odası Antalya Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Kemer Esnaf ve Turizmciler Derneği, Doğa Dostları Spor Derneği, Çıralıyı Sevenler Derneği ve 12 vatandaş, yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle 2014’te dava açtı. Antalya 1. İdare Mahkemesi, önce yürütmeyi durdurma kararı, 2015 yılında da tahsisin iptaline karar verdi.

(Arkeoloji Cehaletinin Son Örneği: Canlı Yayında Definecilik)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca temyiz edilen davada, Danıştay 14. Dairesi de itiraza kapalı şekilde tahsisin iptali kararını onadı.

Kamu yararına aykırı

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan açıklamada, davaya konu alanın Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içerisinde kalan bir kısmının 2.700 yıllık geçmişe sahip 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğu belirtildi. Açıklamada, tahsisin 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Mimarlar Odası Antalya Şubesi öncülüğünde dava açıldığı belirtilerek, şöyle denildi; “Mahkeme öncelikle yürütmenin durdurulmasına, 30 Aralık 2015’te de iptaline karar verdi. Bu karar, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca temyiz edildi, Danıştay 14’üncü Dairesi temyiz isteminin reddiyle kararın onanmasına, karar verdi ve karar kesinleşti.”

Otel Yapılacaktı

Antalya 1. İdare Mahkemesi, Rixos oteller zincirinin Phaselis Antik Kenti ve Beydağları Olimpos Milli Parkı etkileşim sahası içinde projelendirilen ‘Dream of Phaselis’ için yapılan tahsise ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Turizmci Fettah Tamince’ye ait Rixos zincirinin projesi,  Phaselis Antik Kenti ve Beydağları Milli Parkı içinde 180 dönümü kapsayacak 208 oda, 6 tenis kortu ve 3 yüzme havuzunu kapsıyordu.

(Medyanın Arkeoloji Cehaleti ve Kutsanan Definecilik)

ÇED Raporu Gerekli Değildir Kararı Verilmişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bölgeyi Rixos zincirine tahsis etmişti. Antalya Valiliği ise antik kent ve milli park içindeki proje için Çevresel Etki Değerlendirme raporu gerekli değildir kararı almıştı.

Yorumlar
Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login