Orta Çağ Kuyusundaki 17 Kişi, Katliam Kurbanı Çıktı

DNA analizine göre, İngiltere’nin Norwich kentinde bulunan çoğu çocuk 17 kişinin kalıntıları, muhtemelen katledilen Orta Çağ Yahudilerine ait.

2004 yılında İngiltere’nin Norwich kentinde bir alışveriş merkezi inşa etmek için yapılan kazılarda Orta Çağ’da öldürülen en az 17 kişinin kalıntıları bulundu.

Kalıntıların genetik analizi, ölülerin hepsinin Aşkenaz Yahudileri olduğunu gösteriyor – yani, Orta Çağın başlarında, kuzey Avrupa’da, esas olarak şimdi Almanya ve Fransa’da topluluklar kuran Yahudilerin torunları (Birçok Aşkenaz daha sonra bu bölgelerden 11. ila 13. yüzyıllardan sonra Doğu Avrupa’ya taşındı.)

Ve diğer araştırmalar, Norwich’teki ölülerin 1190’da şehirdeki Yahudi karşıtı bir katliam sırasında, Kudüs’teki Müslümanlara karşı kampanya yürütme sözü veren Haçlılar tarafından öldürüldüğünü öne sürüyor.

(İlgili: Polonya’nın ‘Ölüm Vadisi’nde Nazi Kurbanlarının Mezarı Bulundu)

Bu çalışma, araştırmacılara Yahudi kalıntılarını analiz etme fırsatı verdi (dini yasalar genellikle Yahudi mezarlarının bozulmasını yasaklıyor) ve Aşkenaz Yahudileri arasında bir “genetik darboğaz”ın muhtemelen düşünülenden yüzyıllar önce gerçekleştiğini ortaya çıkardı.

Ve bulgular en nihayetinde 2004 yılında bir kuyuda bulunan bu insanların kim olduğu ve neden öldürüldüklerinin gizemine bir çözüm sunuyor.

University College London’da insan evrimsel genetiği profesörü olan Mark Thomas, “Kuyudan çıkarıldıklarında Yahudi oldukları bilinmiyordu. Yahudi olduklarına güçlü bir şekilde inanmamızın tek nedeni, genetik analiz yapmamız.” diyor.

lk kemikler 2004 yılında Norwich’te bir alışveriş merkezi inşaatı için yapılan kazılarda bulundu. Keşif, sitenin tam bir arkeolojik araştırmasına yol açtı ve bu da, en az 17 kişinin birbirine karışmış kalıntılarını barındıran bir Orta Çağ kuyusunun ortaya çıkarılmasıyla sonuçlandı.

Kalıntılar bir süre Norfolk Müzeleri ve Arkeoloji Servisi tarafından muhafaza edildi. Ancak, antisemitik katliamların tarihsel kayıtlarına dayanarak kurbanların Yahudi olabileceğine dair artan şüphelerin ardından, 2013 yılında Norwich’in eteklerinde bir Yahudi mezarlığına yeniden gömüldüler.

Liverpool John Moores Üniversitesi’nde profesör olan antropolog Caroline Wilkinson, kalıntıları iki kurbanın yüzünün rekonstrüksiyonunu oluşturmak için kullandı.

Bilim insanları, iskelet kalıntılarına dayanarak bir erkek yetişkinin (solda) ve bir çocuğun (sağda) yüzünü yeniden oluşturdular.

Hristiyanların Yahudi katliamı

Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde evrimsel bir genetikçi olan kıdemli yazar Ian Barnes’e göre, ilk radyokarbon tarihlemesi kemiklerin 11. veya 12. yüzyıllara ait olduğunu gösterdi.

“Bilim insanları başlangıçta kalıntıların salgın bir hastalık veya kitlesel bir kıtlığın kurbanlarından geldiğine ve bu nedenle cesetlerin hızla atıldığına inanıyordu.”

Ancak son araştırmalar, hepsinin günümüz Aşkenaz Yahudileriyle benzer genetik atalara sahip olduğunu gösteriyor. Ve tarihsel araştırmalar, cinayetleri, zamanın bir tarihçisi olan Ralph de Diceto adlı bir kilise adamı tarafından tarif edilen, Haçlılar tarafından 1190’da Norwich’te Yahudilerin katledilmesine bağlıyor.

Orta Çağ Norwich’i 1137’den beri, çoğu kurbanların bulunduğu kuyunun yakınında yaşayan gelişen bir Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapıyordu. Son çalışma, 1066’dan sonra William tarafından İngiltere’ye yerleşmeye davet edilen Normandiya’daki Rouen’den Aşkenaz Yahudilerinin soyundan geldiklerine dair tarihi bulguyu bildiriyor.

Araştırmacılar şimdi, kuyuda bulunan 17 kişinin, Orta Çağ İngiltere’sinde yaşayan Yahudilere, Kudüs’e sefer düzenleme sözü veren Haçlılar tarafından uygulanan şiddetin kurbanları olduğunu düşünüyorlar.

Birinci Haçlı Seferi sırasında Hıristiyan orduları, şehrin Müslüman yöneticilerini mağlup ettikten sonra 1099’da Kudüs’ü ele geçirdi; takip eden yıllarda Avrupa’dan bölgeye birkaç haçlı seferi başlatıldı ve bunların sonuncusu 1290’larda sona erdi.

Britannica’ya göre, bu tür antisemitik katliamlar Orta Çağ’da İngiltere’de ve Avrupa’nın diğer bölgelerinde nispeten yaygındı; ve 1190’da Norwich’teki Yahudilerin katliamı acımasızdı. Kuyuda bulunan kurbanlar arasında en az 11 çocuk vardı ve kurbanlardan üçü kız kardeşti – biri 5 ila 10 yaşları arasında, diğeri 10 ila 15 yaşları arasındaydı. Barnes, kuyuda bulunan insanların, herhangi birinin düşüşlerini engellemeye çalıştığına dair bir işaret olmadığı için, kuyuya atılmadan önce ölmüş gibi göründüğünü söylüyor.

Bir İngiliz gelir kaydının kenarına çizilen ve 1233 yılına tarihlenen bu antisemit eskizde, karikatürize edilmiş Yahudi halkı bir iblisle karşı karşıya. C: The National Archives

Genetik darboğaz

Araştırmacılar, kuyuda bulunan altı kişiden DNA’nın tam bir genomik analizini yapabildiler.

Thomas, bir kişinin Yahudi olup olmadığını belirlemek için “genetik bir test” olmadığını, ancak bu altı kişinin genomlarının analizinin, bugün yaşayan birçok Aşkenaz Yahudisi ile aynı genetik ataları paylaştıklarını gösterdiğini ve bunun da Aşkenaz Yahudileri olduklarını gösterdiğini söylüyor.

“Modern Aşkenazi popülasyonunda Tay-Sachs hastalığı ve bazı kalıtsal kanserler gibi belirli genetik bozuklukların görülme sıklığı normalden fazla. Norwich’teki kuyudaki dört kişinin genetiği, bu tür rahatsızlıkların aynı sıklıkta olduğunu gösterdi, ancak bu tür sonuçlara varmak için yalnızca çok sınırlı sayıda kurban var.”

Bu rahatsızlıkların nedeninin, muhtemelen yaklaşık 600 ila 800 yıl önce nüfustaki düşüşün neden olduğu “genetik bir darboğaz” olduğu düşünülüyordu. Ancak kurbanlardaki sıklıkları, genetik darboğazın çok daha erken, muhtemelen Batı Roma İmparatorluğu’nun beşinci yüzyıldan sonraki son aşamaları kadar erken bir tarihte meydana gelmiş olması gerektiği anlamına geliyordu.

Bulgular, yalnızca kalıntıların tarihsel soruları nedeniyle değil, aynı zamanda modern Yahudi popülasyonları ve karşılaştıkları belirli genetik bozukluklar hakkında çok az tarihsel genetik veri olduğu için de önemli.


Live Science. 2 Eylül 2022.

Makale: Brace, S., Diekmann, Y., Booth, T., Macleod, R., Timpson, A., Stephen, W., … & Barnes, I. (2022). Genomes from a medieval mass burial show Ashkenazi-associated hereditary diseases pre-date the 12th century. Current Biology.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login