Okul Kitabında Nemrut Heykelleri Put Olarak Gösterildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’ndaki heykelleri 6. sınıf çocuklarına “put” olarak gösterdi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, 6. sınıf Kuranı Kerim dersi için hazırlanan kitapta, İbrahim Peygamber’i ateşe attığı kabul edilen Kral Nemrud ile Kommagene Krallığı dönemini karıştırdı ve Nemrut Dağı’ndaki heykelleri put görseli olarak okul kitabına koydu.

İbrahim Peygamber’in MÖ 2100 yılında yaşadığını belirten MEB, İbrahim ile Irak ve çevresinde yaşamış Babil Kralı Nemrud’un mücadelesinin anlatıldığı kitapta “put” sorununa da geniş yer ayırdı. (Nemrut Dağı Heykelleri Korumaya Alındı)

Ancak bakanlık, İbrahim’i ateşe attığı kabul edilen Kral Nemrud ile Nemrut Dağı arasında fark olduğunu unutunca ders kitabında büyük bir skandal ortaya çıkmış oldu. MÖ 109 yılında bağımsızlığını sağlayan Kommagene Krallığı’nın Nemrut Dağı’nda inşa ettiği heykeller, kitapta Nemrud’un putlarının görseli olarak kullanıldı.

Coğrafi farklılığı da dikkate almayan MEB, Adıyaman’ın Kâhta ilçesinin kuzeyinde yer alan ve Toros sıradağlarının parçası olan Nemrut Dağı’ndaki heykelleri “inançsızlığın, ahlaksızlığın, çirkinliklerin ve putperestliğin merkezi” diye anlattı.MEB’in bakanlık kaynakları ve uzmanlarına yazdırdığı kitapta, peygamber İbrahim’in putları yıkışı da hatalı sanat eseri görselleri ile uzun uzun anlatıldı. İbrahim’in çocuklara örnek olarak anlatıldığı kitapta “kafasında kurguladığı planı” denilerek putları “kırıp geçirmesi” anlatıldı. Ancak “Putların Kırılışı” başlığı altında çocuklara hikâyenin anlatıldığı sayfada kültürel mirasımız “Zeus-Oromasdes” heykeli, kartal başı heykeli ve yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki tahtlar üzerinde sıralar halinde oturmuş dev heykeller yer aldı.

Göbekli Tepe’ye de put benzetmesi yapılmıştı

Bu yılın başlarında, TRT Belgesel kanalında yayınlanan “Suların Ateşin ve Taşların İmparatorluğu” adlı belgeselde, semavi dinlerin ortak figürü olan İbrahim Peygamber ile Göbekli Tepe arasında bağ kurulmuş ve şöyle denmişti; “Göbekli Tepe’de yer alan heykellerin Hz. İbrahim’in babası Aser’in yapmadığını kim bize söyleyebilir? Ya da Hz. İbrahim’in kırdığı putların yer aldığı tapınağın Göbekli Tepe olmadığını ileri sürebilir miyiz?”

Bu seslendirmeyi takiben Göbekli Tepe’den bir dikilitaşın parçalara ayrılışının canlandırılması gösterilmiş, Irak ve Suriye’deki kültürel mirası katleden IŞID benzeri bir görüntü verilmişti. (Medyanın Arkeoloji Cehaleti Göbekli Tepe’yi de Vurdu)

Nemrut Dağı Heykelleri

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nın zirvesinde antik döneme ait heykeller yer alıyor.

Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından yaptırılan heykeller soldan sağa; Kral 1. Antiochos (Theos); Fortuna (Theichye-Kommagene-Tanrıça) Zeus (Oromasdes); Apollo (Mithras-Helios-Hermes), Herakles (Ares-Artagnes).

Buradaki yazıtlarda Antiochos’un anne tarafından Büyük İskender’den (Yunan-Makedonya), baba tarafından da Darieos’dan (Pers) geldiği yazılıdır. Antiochos, atalarından gelen etnik farklılığı birleştirmiş, bu nedenle de tanrı heykellerinin yüzünü doğuya ve batıya çevirmiştir. Ayrıca tanrı heykellerinin isimleri Grekçe ve Pers dilinde yazılmıştır.

Yorumlar
Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login