Neandertallerin Kartal Pençesinden Yaptığı Son Kolye Bulundu

İspanya’da Neandertaller tarafından yapılmış son kolye olabilecek 40.000 yıllık kartal pençeleri bulundu.

Neandertal ve Homo sapiens illustraasyonu. Foradada mağarasında yaşayan iki insan topluluğu, kişisel süs eşyaları takıyordu. C: Lou-Octavia Mørch

Kartal pençeleri, Güney Avrupa’da yaklaşık 120.000 ila 40.000 yıl önce yayılmış olan bir uygulamaydı ve Neandertallerin takı yapmak için kullandığı ilk malzemeler olarak kabul ediliyor. Şimdi ise araştırmacılar ilk kez İber Yarımadası’nda kartal pençelerinin süs kullanımlarına dair kanıt buldular.

Yayımlanan araştırma, Calafell’deki Foradada mağarasındaki bulgulara dayanıyor.

(Neandertaller 130.000 Yıl Önce Altın Kartal Yakalıyordu)

Bulgunun oldukça önemli olmasının nedeni, Neandertal dönemi ile ilgili olarak şimdiye kadar türünün en yeni parçası olması ve İber Yarımadası’nda ilk defa bulunması.

Foradada mağarasında buluann kartal kemiği üzerindeki kesik izleri. C: Antonio Rodríguez-Hidalgo

Bu durum, bu tür Neandertal süsleri için tahmin edilen coğrafi sınırları genişletiyor. Araştırmacılara göre bulgu, Neandertallerin yaptığı son kolye olabilir.

Antonio Rodríguez-Hidalgo, “Neandertaller, Palelolitik dönemin ortalarından itibaren, kartal pençelerini sembolik öğeler olarak, muhtemelen kolye olarak kullandılar.” diyor.

(Neandertaller Su Altında Fazla Zaman Geçiriyordu)

Daha da ilginci, araştırmacılar Foradada mağarasında, 39.000 yıldan daha eski İspanyol İmparator Kartalına (Aquila Adalberti) ait kemik kalıntıları buldu. Bu kemikler üzerinde, kolye yapmak için pençelerin çıkarılması esnasında yapılan izler vardı. Bulunan kalıntılar, büyük bir kartalın sol bacağına aitti.

Foradada mağarasının dışardan görünümü. C: Antonio Rodríguez-Hidalgo

Araştırmacılar, kemik üzerindeki izlerden ve farklı tarih öncesi alanlar ve etnografik belgelerle ilgili analojilerden yola çıkarak, hayvanın tüketim için değil sembolik nedenlerle kesilip biçildiğini belirledi.

Kartal pençeleri, Avrupa’da bilinen en eski süs eşyalarıydı, hatta kuzey Afrika’da Homo sapiens tarafından delik açılan deniz kabuklarından daha eskiydi.

Bulgular, tipik olarak Avrupa’da yaşayan son Neandertaller ile ilişkilendirilen châtelperronian kültürüne ait ve bu dönem, aynı zamanda türün Afrika’dan çıkan Homo sapiens sapiens ile temasa geçtiği zamana denk geliyor.

Kartal kemiği ve ilişkili kesim izlerinin farklı açılardan görünümü. C: A. Rodríguez-Hidalgo et al., 2019

Juan Ignacio Morales, kartal pençelerinin süs eşyası olarak bu kullanımının, Avrupa’ya ulaştıktan sonra bu uygulamayı benimseyen modern insanların Neandertallerden aldığı bir kültürel bir aktarım olabileceğini söylüyor.

Foradada mağarası, Avrupa’nın en güneydeki châtelperronian kültür alanını kapsıyor. Keşif, yaklaşık 40.000 yıl önceki Orta Paleolitik’ten Üst Paleolitik’e olan geçişteki yerin ve muhtemelen Neandertaller ile Homo sapiens sapiens arasındaki etkileşimin gerçekleştiği bölge haritasında değişiklik yaptı.


Science Daily. 2 Kasım 2019.

Makale: A. Rodríguez-Hidalgo, J. I. Morales, A. Cebrià, L. A. Courtenay,  J. L. Fernández-Marchena et al. 2019. The Châtelperronian Neanderthals of Cova Foradada (Calafell, Spain) used imperial eagle phalanges for symbolic purposes. Science Advances.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login