Neandertaller ve Atalarımız Benzer Seviyede Yaralanıyordu

Profesör Katerina Harvati liderliğindeki araştırmacılar, Neandertallerin, Avrasya’daki en eski modern insanlarla benzer düzeyde kafa travması geçirdiğini ortaya koydu. Araştırmanın bulguları, Neandertallerin son derece yüksek travma oranlarıyla karakterize olduğu yönündeki önceki görüşlerle çelişiyor.

Neandertallerin, tehlikeli yakın mesafe avlanma teknikleri uyguladıkları düşünülüyor. C: Gleiver Prieto & Katerina Harvati

Batı Avrasya’da yaklaşık 400.000 ila 40.000 yıl önce yaşamış olan Neandertallerin yaşamı uzun zamandır sert ve tehlikeli olarak tasvir ediliyor. Bu görüş, kısmen Neandertal fosilleri için tanımlanan olağandışı yüksek travmatik yaralanma vakalarına dayanıyor.

Neandertal yaralanmalarının en çok kafa üzerinde yoğunlaştığı ve şiddet içeren sosyal davranışlar, kazaların yaygın olması, Buzul çağı ortamlarında göçebe avcı-toplayıcı yaşam tarzı, mağara ayıları ya da sırtlanları gibi etoburların saldırıları gibi çeşitli olası nedenlerden kaynaklandığı düşünülüyor.

(Neandertallerin Büyük Yırtıcıların Saldırısına Uğradığı Kanıtlandı)

Daha da önemlisi, Neandertallerin bıçak ya da saldırı mızrakları gibi yakın mesafeli silahlara dayandığı düşünülüyor ve bu nedenle avlanma sırasında büyük av hayvanlarıyla sürekli olarak yakınlaştıkları tahmin ediliyor. Bu nedenle Neandertallerde yüksek düzeyde kafa travması görülmesi, sadece tehlikeli yaşam tarzları ile değil, aynı zamanda şiddetli davranışları ve yetersiz av teknikleriyle de ilgili.

Bununla birlikte, şimdiye kadar bu çıkarımlar, temel olarak nüfus çapında istatistiksel analizlerden ziyade, belirli bireysel iskeletlere ait yaralanma vakalarına dayanıyordu.

Neandertal ve modern insan iskeleti. Neandertallerin yaygın olarak modern insanlara kıyasla daha fazla travma geçirdikleri düşünülüyor. C: Ian Tattersall]

Yeni çalışmalarında Tübingen bilim insanları, bu hipotezi test etmek için Batı Avrasya’daki Neandertaller ve Üst Paleolitik dönem modern insanlar arasında sayısal bir kafa travması analizi uyguladılar. Yaralı ve yarasız birkaç yüz fosil örneğinin yeni derlenmiş bir veritabanını ve cinsiyet, ölüm yaşı, coğrafya ve kemiklerin korunma durumu için titiz istatistiksel modelleme kullandılar. Modellerinin hiçbiri, iki grup arasında travma yaygınlığında önemli farklılıklar ortaya koymadı.

Profesör Katerina Harvati, “Bulgularımız, Neandertallerin, yaygın düşünülenin aksine, modern insanlardan daha fazla kafa travmasına eğilimli oldukları hipotezini çürütmektedir. Bu nedenle, şiddet içeren davranışlar ve yetersiz avlanma kabiliyetleri gibi yüksek oranda yaralanma seviyesine yol açan yaygın Neandertal davranışlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.” diyor.

(Dev Bir Kuş, Neandertal Çocuğun Kemiklerini Yemiş)

Araştırmacılar ayrıca, erkeklerin, hem Neandertaller hem de erken modern insanlar arasında kadınlardan daha sık yaralandığını keşfetti. Bu bulgu, daha yakın tarihli insan gruplarındaki gözlemlerle de tutarlı bir bulgu. Bu, erkeklerle kadınlar arasındaki işbölümü veya diğer kültürel olarak belirlenmiş cinsiyete özgü davranış ve faaliyetler ile açıklanabilir.

Araitırmanın baş yazarı Judith Beier, “Neandertaller ve Üst Paleolitik modern insanlar, genel olarak benzer bir travma yaygınlığı sergilerken, her bir tür için yaşa bağlı farklı bir travma yaygınlığı bulduk.” diyor. Bu durum, Neandertallerin Üst Paleolitik modern insanlardan daha genç bir yaşta daha çok yaralandığı anlamına gelebilir. Alternatif olarak, (ölümcül olmayan) bir yaralanmadan sonra uzun süreli hayatta kalma farkları ile ilişkili olabilir.

Harvati, “Yaşla ilgili model yeni bir bulgu. Ancak, genel olarak sonuçlarımız, Neandertal yaşam tarzlarının, atalarımızınkinden daha tehlikeli olmadığını göstermekte.” diyor.


Universität Tübingen. 14 Kasım 2018.

Makale: Judith Beier, Nils Anthes, Joachim Wahl & Katerina Harvati. 2018. Similar cranial trauma prevalence among Neanderthals and Upper Palaeolithic modern humans. Nature.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login