Kanarya Adaları’na İlk Yerleşenlerden Biri Kuzey Afrikalılardı

MS 1.000 yıllarında Kuzey Afrika’dan gelen insanlar, muhtemelen Kanarya Adaları’nda yerli nüfusu kuran ana gruptu.

Kanarya Adaları’ndaki mumyalanmış numunelerden alınan örnekler. C: Desenfoque Producciones

Fas kıyılarında bir takımada olan Kanarya Adaları’nda yaşayan yerli halkın kültürü ve genetiği üzerine yapılan çok sayıda araştırma, kurucu olarak Kuzey Afrika Berberilerine işaret ediyor. Ancak İspanyol fetihleri, şeker kamışı tarlalarının ekilmesi ve köle ticareti gibi daha yeni insan faaliyetleri, yerli halkın genetik yapısını değiştirdi.

Araştırmacılar, takımadalara ilk yerleşenlere ışık tutmak için, yedi ana adadaki 25 arkeolojik alandan 48 antik mitokondriyal genomu analiz etti. Bu çalışma için özellikle mitokondriyal genomları seçildi çünkü doğrudan anneden miras alındığı için insan göçlerini izlemek için özellikle tutarlı ve kullanışlı.

(Kanarya Adaları Yerlileri Kuzey Afrikalıların Soyundan Geliyor)

Araştırmacılar, yalnızca Orta Kuzey Afrika’da gözlemlenen soyları keşfetti ve diğerleri, hem Batı hem de Orta Kuzey Afrika’yı ve bazı durumlarda Avrupa ve Yakın Doğu’yu da içeren daha geniş bir dağılıma sahip çıktı.

Ayrıca Kanarya Adaları’na özgü dört yeni soy tespit ettiler. Bu durum, birlikte analiz edildiklerinde, insanların adalara 1000’li yıllarda ulaştığını gösteren radyokarbon bulguları ile tutarlı.

Ek olarak, araştırmacılar, her adadaki farklı soyların dağılımının adanın kıtadan uzaklığına bağlı olarak değiştiğini tespit etti. Bu da adaların en az iki farklı erken göç olayı yaşadığını tespit eden önceki çalışmaları destekliyor.

Bu çalışmada keşfedilen Kanarya Adaları soyları, insanların Orta Doğu’dan Avrupa’ya ve Afrika’ya Neolitik yayılımının bir parçası olarak Kuzey Afrika üzerinden daha geniş bir Akdeniz göçü modeline uyuyor. Bu Akdeniz soylarının mevcudiyeti, Berberilerin adaları sömürgeleştirdikleri sırada zaten Akdeniz gruplarıyla karıştığını gösteriyor.

Araştırmacılar, “Yeni nesil teknikleri kullanarak, ilk kez yedi Kanarya Adasının yerli halkının antik DNA’sını elde ettik. Sonuçlarımız, mitokondriyal DNA çeşitliliğinin adalar içinde değişken olduğunu, adaların kolonileşmesinin heterojen bir süreç olduğunu ve farklı adaların farklı evrimsel geçmişlere sahip olduğunu gösteriyor.” diyor.


PLOS. 20 Mart 2019.

Makale: Fregel, R., Ordóñez, A. C., Santana-Cabrera, J., Cabrera, V. M., Velasco-Vázquez, J., Alberto, V., … & Pais, J. (2018). Mitogenomes illuminate the origin and migration patterns of the indigenous people of the Canary Islands. BioRxiv, 486142.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login