İzlanda’da Viking Öncesine Dair İzler Bulundu

Arkeolog Kristján Ahronson ve ekibi İzlanda’nın güneyinde yürüttükleri çalışmalarda İzlanda’nın bilinen en erken yerleşme tarihi olan MS. 874 yılının öncesine tarihlenen ve insan tarafından oluşturulmuş yapay bir mağara buldular. Yapılan ilk analizler mağaranın MS. 800’e tarihlendiğini gösteriyor.

İzlanda’da Viking öncesine dair izler bulundu.

Araştırmanın asıl amacı ise volkanik kül katmanlarının analizlerini yapabilmek adına doneler toplamaktı. Diğer buluntular ve kül analizleri ise İzlanda Üniversitesi’ne rapor olarak sunulmuş.

Araştırmacılar, “MS. 800 yılına tarihlendiği düşünülen mağaranın içinden çıkan buluntular büyük bir yoğunlukla mağara yapımındaki artıklardan oluşmakta. İzlanda dilinde manngerðir hellar (İnsan yapımı mağara) olarak adlandırılan bu sitler, bir dizi halinde güney İzlanda’ya yayılmış olabilir. Ayrıca mağara içinden çapraz çizikler atılmış (Haç biçimli) heykeller bulunmuş.”

Bu haç şekilli buluntuların belkide Nors (Viking) yerleşimcilerinin İzlanda’ya gelmesinden önce Britanya’dan gelen papar keşişlerinin İzlanda’da yerleştiklerine dair oluşturulmuş eski bir teorinin de kanıtı olabileceği düşünülüyor. Ama şimdilik bunu arkeolojik olarak sahada kanıtlamak için yeterli bilgiye sahip değiller.

Araştırmacılar ayrıca “Mağara içinden bulduklarımız şu an İzlanda için nadir olsalar da henüz aynı kültürel öğelerin gözüktüğü İrlanda’nın yüksek batı yayları, İskoçya veya İngiltere bölgeleri ile kontakt kurmak için yetersiz gözüküyorlar.”

Bunların ardından ise bölgenin lokal yöneticileri tarafından mağaraların bulunduğu bölgelerde araştırmaların sıklaştırılması için çağrı yapılmış durumda.


Iceland Review

Yorumlar
Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login