İtalya’daki En Eski Şarap Kalıntıları Keşfedildi

Sicilya’nın güneybatısındaki bir mağarada bulunan ve en az 5000 yıl öncesine tarihlenen kaplarda, İtalya’daki bilinen en eski şarap kalıntıları keşfedildi.

Tarih öncesi Sicilya’daki büyük kaplarda şarap saklanıyordu. F: Davide Tanasi, University of South Florida

Çömleklerde, üzümlerde bulunan tartarik asit ve tartar izleri tespit edildi, ayrıca çömlekler, muhtemelen şarap taşıdığına dair işaretlenmişti.

Genel olarak İtalya’daki şarap üretiminin Orta Tunç Çağı’nda yani MÖ 1300-1100 yılları arasında ortaya çıktığı düşünülmekteydi. Bu dönem ayrıca bölgede bulunmuş ve tarıma alınmış üzüm çekirdeklerinin tarihlendiği zamana denk gelmekteydi. İtalya’nın kuzeyinde Etrüsklerin, Romalılardan çok daha önce bölgedeki ilk bağcılar oldukları düşünülüyordu.

Fakat güneyde keşfedilen şarap kanıtları, ülkedeki şarap tarihinin yeniden düşünülmesine neden olacak. Sicilya şarabı, Paleolitik ve Demir çağı kültürleri arasındaki geçiş dönemi olan Bakır Çağına tarihleniyor.

Çömleklerde kalan kalıntıların incelenmesi, eski kültürlerin diyetleri ve yemek alışkanlıkları hakkında bilim insanlarına çok şey anlatabilir. Çanak çömleklerin incelenmesi, bir kültüre ilişkin çok şey aktarabilirken, geride bırakılan yiyecek ve içecek izlerinin moleküler analizi daha çok şey gösterebilir. Akdeniz’de yapılan daha önceki çanak çömlek araştırmalarında 7000 yıl öncesine kadar uzanan süt kalıntıları, tarih öncesi tarımsal uygulamalarına işaret etmekteydi.

Şarap kalıntılarının tespit edildiği Monte Kronio. F: Davide Tanasi, University of South Florida

Güney Florida Üniversitesi’nden araştırmanın baş yazarı Davide Tanasi, “Diyete yönelik daha doğrudan kanıtlar, sadece kazılar sırasında toplanan bozulmamış bitki ve hayvan kalıntılarından değil, aynı zamanda, diyetle ilişkili kap parçalarındaki kalıntıların incelenmesinden öğrenilebilir.” diyor.

“Yüzeye yapışan veya sırsız bir pişirme kabının gözenekli dokusuna absorbe olan organik kalıntılar, hem kabın kullanımı, hem de diyet uygulamaları hakkında önemli bilgiler sağlamakta.”

Araştırmanın ilerleyen aşamalarında Tanasi ve ekip arkadaşları, bu şarabın beyaz mı yoksa kırmızı mı olduğunu araştıracak.

2600 Yıl Öncesinden Bir İstek: “Daha çok şarap gönder”

Yunanistan’da 6300 Yıllık Şarap Kalıntıları Bulundu

Roma Dönemi İtalyasında Şaraplar Yunanistan’dan İthal Ediliyordu


IB Times. 25 Ağustos 2017.

Makale: Tanasi, D., Greco, E., Di Tullio, V., Capitani, D., Gullì, D., & Ciliberto, E. (2017). 1 H-1 H NMR 2D-TOCSY, ATR FT-IR and SEM-EDX for the identification of organic residues on Sicilian prehistoric pottery. Microchemical Journal.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login