İnsanlarda Beynin ve Dişlerin Evrimi Birbiriyle Bağlantılı Değil

Yeni yapılan bir araştırma, bugüne kadar düşünülenin aksine, insanlarda beynin ve dişlerin evriminin bağlantılı olmadığını ortaya koydu. Daha önce, beyin boyutu büyüyen insanın alet yapabildiği, bunun sonucunda da yükü azalan dişlerin küçüldüğü düşünülüyordu.

Dişleri ve endokranyal yüzeyi gösteren 3 boyutlu modern insan kafatası. F: George Washington Üniversitesi

George Washington Üniversitesi İnsan Paleobiyoloji İleri Araştırma Merkezi (CASHP) tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, özellikle Homo cinsinin evrimi sırasında, beynin boyutları türlere göre değişirken dişlerin daha benzer oranlarda geliştiğini gösteriyor. Çalışma ayrıca beynimizin ve dişlerimizin evriminin birbirini takip etmediğini, farklı çevresel ve davranışsal faktörlerden etkilendiğini de ortaya koyuyor.

Araştırma, homininlerin diş boyutlarındaki küçülmenin, daha büyük bir beyne sahip olmakla bağlantılı olduğu görüşüne karşı çıkıyor. Bu görüş, daha büyük beyinlerin, homininlerin taş alet yapmasını sağladığını ve bu nedenle büyük kesici dişlere duydukları ihtiyacı azalttığını savunuyordu. Fakat yakın zamanda farklı araştırmacılar tarafından yayımlanan araştırmalar, dişleri küçülmeden önce de homininlerin büyük beyinleri olduğunu ortaya koyuyor ve beyinleri hala oldukça küçükken taş alet yaptıklarını ve kullandıklarını savunuyor.

Dişlerin ve beynin evrim sürecinin farklı zamanlarındaki gelişme oranlarını ölçerek ve karşılaştırarak değerlendiren çalışmanın başyazarı Aida Gómez-Robles şunları söylüyor: “Bulgular beynin evrimi, alet kullanımı ve dişlerin boyutu arasındaki basit nedensel ilişkilerin, insanın evrimine dair senaryolar ve evrimsel değişimin geniş zaman aralıklarında yaşandığı düşünüldüğünde gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.”

Dişlerin ve beynin evriminde birbirinden bağımsız faktörler etkili

Dr. Gómez-Robles ve ekibi, çalışmayı yürütmek için sekiz farklı hominin türünü inceledi. Ekip, tüm soyları kapsayan bir evrim simülasyonu ile elde edilen veriler ve gruplar arasındaki farklılıkları karşılaştırarak hızlı evrimleşen türleri tespit etti ve beyin ile dişlerin evrimi arasında belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Beyin ve dişlerin birlikte evrimleştiğini savunan klasik görüş doğru olsaydı, evrimleşme hızı yüksek olan türlerde iki özelliğin de yakın özellikler göstermesi beklenirdi. Elde edilen veriler, dişlerin ve beynin evrimleşme sürecinde çeşitli ve birbirinden bağımsız faktörlerin etkili olduğunu gösteriyor.

İnsan kökeni üzerine çalışan ve araştırmanın eş yazarı olan Profesör Bernard Wood ise şunları ekliyor: “Halk arasında yaygın bir inanışa dönüşen her görüş bir anda dogma haline geliyor. Dişlerin ve beynin birlikte evrimleştiği görüşü de hızlıca kabul edilmişti, neyse ki tam zamanında yetiştik.”

Paleolitik Dönemde Afrika’ya Geri Dönüş Gerçekleşmiş Olabilir


George Washington University. 2 Ocak 2017.
Makale: Gómez-Robles, A., Smaers, J. B., Holloway, R. L., Polly, P. D., & Wood, B. A. (2017). Brain enlargement and dental reduction were not linked in hominin evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201608798.

Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencisi. Permakültür, hayvan hakları, astronomi ve arkeoloji ile ilgili. İyileşme için keşfeder, okur, "çevirir".

You must be logged in to post a comment Login