İnsan İletişiminin Başlangıcı Homurdanmalardan Ziyade Jestlerdi

Araştırmacılar, insan dilinin kökeninin homurdanmalardan ziyade el hareketleri olduğuna dair kanıtlar buldu.

Proceedings of the Royal Society B’de yayımlanan makalede grup, gönüllülerden sadece homurdanma veya jestler kullanarak kelimeleri tanımlamaya çalışmasını isteyen deneyleri anlatıyor.

Filmler ve televizyon kanalları, genellikle insan atalarını, bireyler arasında bilgi iletmek için basit homurdanmalar kullanırken tasvir etti. Bu yeni çalışmada, araştırma ekibi bunun doğru bir tasvir olup olmadığını merak etti.

Fikri test etmek için, bir kişinin bir kelimeyi jestlerle canlandırdığı ve diğerlerinin ne olduğunu tahmin etmeye çalıştığı, sessiz sinemaya benzer bir oyun oynamak için birkaç gönüllü grubu topladılar. Bu deneyde, gönüllüler aktörlerdi ve tahminlerde bulunan diğer bir grup ise lisans öğrencileriydi.

(İlgili: Mağara Resimleri ve Dilin Kökenleri Arasında Bağlantı Olabilir)

Başka bir deneyde, gönüllüler aynı şeyi sadece homurdanma veya gırtlaktan gelen sesler kullanarak yapmaya çalıştılar. Ancak her iki deneyde de dikkat çeken şey, gönüllülerin biri Avustralya’dan diğeri Vanuatu’dan olmak üzere iki farklı kültürdendi.

Grupların farklı dilleri konuşmalarının yanı sıra birçok kültürel farklılıkları da vardı. Araştırmacılar, jestler evrensel bir iletişim modu olsaydı, iki kültür tarafından aynı şeyi tanımlamak için kullanılan jestlerin benzer olması gerektiği sonucuna vardılar. Aynı şey homurdanmalar için de geçerliydi.

Araştırmacılar, iki tür deneyden elde edilen verileri karşılaştırırken, jestlerin anlamı iletmede çok daha etkili olduğunu ve kültürler arasında genellikle benzer olduğunu buldular.

Araştırmacılar daha sonra deneyi tekrarladılar, ancak ikinci turda görme engelli insanlardan jest yapmaları veya homurdanmaları istendi. Bir kez daha, jestlerin fikirleri iletmede çok daha etkili olduğunu keşfettiler.

Araştırmacılar, görme engelli kişilerin paylaşılan görsel ipuçlarına sahip olmadığı için ikinci deneyin ilkinden daha açıklayıcı olduğunu öne sürüyorlar. Örnek olarak, her iki gruptan gönüllüler, içme fikrini aktarmaları istendiğinde bir bardağı ağızlarına tutarak pandomim yaptı.

Araştırmacılar, el hareketinin bir iletişim aracı olarak homurdanmaktan çok daha üstün olduğu sonucuna varıyor ve bu nedenle mantık, konuşmanın gelişmesinden önce birincil iletişim aracı olacağını öne sürüyor.


Phys. 15 Mart 2022.

Makale: Fay, N., Walker, B., Ellison, T. M., Blundell, Z., De Kleine, N., Garde, M., … & Goldin-Meadow, S. (2022). Gesture is the primary modality for language creation. Proceedings of the Royal Society B, 289(1970), 20220066.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login