İngiltere’de Bulunan 4000 Yıllık Dairesel Yapı Sauna Olabilir

Arkeologlar Yorkshire’da, sauna olarak ya da ölüleri yakmak için kullanılmış olabilecek 4000 yıllık ahşap bir Stonehenge türevini ortaya çıkardılar.

Dairesel planlı anıtsal yapının havadan çekilmiş fotoğrafı. F: John Tibbles

Sahil kasabası Hornsea yakınlarındaki bir taş ocağının altında bulunan dairesel ve anıtsal yapı, son Neolitik Çağ ya da Erken Bronz Çağ’da inşa edilmiş.

Söz konusu bölgede bulunan yapının neye benzediği ya da nasıl bir işlevi olabileceği bugüne kadar çözülememişti. Ancak hava fotoğrafları bazı şeyleri netleştirdi.

Kazı yapılan yerin havadan çekilen fotoğrafları, üç ay boyunca kazı çalışmalarının yapıldığı arkeolojik alanın dikkatleri üzerine toplamasına neden oldu.

Yapı büyük bir çember formundaydı ve kenar kısımlarında dikdörtgen şekiller vardı. Ortasında ise yanmış küçük taşlar yer alıyordu. Dairesel form hendek kazılarak verilmişti ve dış tarafı ise yığma toprakla yükseltilmişti. Radyokarbon testleri, bu yapıyı 4.000 yıl öncesine tarihlendiriyor.

(Stonehenge’teki Dikili Taşlar Daha Önce Başka Yerde Kullanılmış Olabilir)

Tibbles’ın raporlarına göre, kenardaki dikdörtgenlerin ahşap direklerle desteklenen basit yapılar veya basit oturma sıraları olduğu anlaşılıyor.

Kazıları yürüten arkeolog John Tibbles’ın “son derece nadir” olarak nitelendirdiği yapının etrafı bir hendekle çevrili tahta direklerden oluşuyor ve biri kuzeybatı tarafında, diğeri ise çemberin güneydoğu tarafında olmak üzere iki girişi bulunuyor.

Bu yuvarlak yapının merkezindeki bir çukurda yanmış taşlar bulunması, dairesel anıtın bir sauna olarak kullanılmış olabileceği düşündürüyor. Arkeologlara göre, insanlar dışarda yaktıkları bir ateşte taşları ısıtıp yapının içine taşımış ve buhar yaratması için kızgın taşlara su dökmüş olabilir.

Tibbles, ayrıca bu yapının ritüel kremasyonlar (ölü yakma) için kullanılmış olabileceğini öneriyor.

(Stonehenge’i İnşa Edenler İskoçya’dan Getirilen Hayvanları Yiyordu)

Tibbles, “Burada bir ritüel yapılıyordu, küçük grupların bir araya gelebileceği bir toplantı yeriydi.” diyor.

Tibbles’a göre Stonehenge’in ahşap bir örneği olabilecek bu yapı, çok yakınında yer alan Sandsfield adlı bir başka yerle ilişkili olabilir. Sandsfield’te çember şeklinde bir hendek içine gömülmüş 37 urne mezar bulunmuştu. Ayrıca Sandfield de Son Neolitik çağa ya da Bronz çağın başlarına tarihleniyor.


Independent. Phys. 5 Ocak 2018.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login