Hadrian Duvarı Yakınında 1800 Yıllık At Nalları Bulundu

Hadrian Duvarı yakınlarındaki bir kalede yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarılan Erken Romalılara ait at nalları sergilenecek.

Nallar oldukça iyi korunmuş ancak bir tanesinde kılcal bir çatlak var. C: Vindolanda

Northumberland’daki Hexham yakınlarındaki Vindolanda’daki küratör Barbara Birley, bir ata ait tüm nal setini bulmanın “inanılmaz derecede nadir” olduğunu söylüyor.

Barbara Birley, toynak koruyucularının çok iyi korunduğunu ve atların kaymasını engelleyen özelliklerin hâlâ açıkça görülebildiğini söylüyor.

(Roma Tanrısı Jüpiter Dolichenus’a Atfedilen Bronz El Bulundu)

Bulgular, her yıl kalede kazı yapan 250gönüllü kişiden biri tarafından bulundu.

Birley, Antik Romalılar 400 ila 500 yıl boyunca İngiltere’de varlığını sürdürdüğü için, araştırmacı ekiplerin önümüzdeki 150 yıl boyunca sahada kazı yapabileceğini ve hâlâ Roma hazinelerini ortaya çıkarabileceğini söylüyor.

Nal seti MS 140 ila MS 180 yılları arasına tarihleniyor. C: Vindolanda

Birley, “Temel olarak, yıllar içinde, bu alanda dokuz tane kale inşa edildi. Her ne zaman yeni Romalılar geldiyse, kalelerine sağlam temeller kazandırmak için kil ve çim ile son kale kalıntılarını gömdüler.” diyor.

(İngiltere’deki Roma Kalesi Vindolanda’da Ayak İzi Bulundu)

“Bu durum, kalıntıların iyi korunmuş olduğu anlamına geliyor. Bulduğumuz at nallarından biri bir kılcak çatlağa sahip, bu yüzden bu dörtlü nal setinden biri hasar görmüş olduğu için hendeğe atılmış olabilir.”

At nalları kalede temizlendi. C: Vindolanda

MS 140 ila MS 180 yıllarına tarihlenen at nalı seti,  Şubat 2019’da Greenhead yakınındaki Roma Ordusu Müzesi’nde sergilenecek.


BBC. 4 Ağustos 2018.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login