Dinozorlar Memeli Hayvanlar Gibi Sıcakkanlıydı

Dinozorların metobolizması hakkındaki ilk araştırmalar onların soğukkanlı olduğunu iddia ediyordu. 2014’teki bir araştırma ise dinozorların ne soğuk ne de sıcakkanlı olduğunu, onların bir orta kategoriye girdiğini öne sürdü. 2014 araştırmasının yeniden değerlendirmesini yapan Dr D’Emic, dinozorların aslında metabolizma olarak memelilerden ayırt edilemez olduğunu gösteriyor.

mezozoik dinozorlar ve kuşlar

2014’te New Mexico Üniversitesi’nden John Grady uçamayan dinozorların metabolizmasının sıcak ya da soğukkanlı değil fakat “mezotermik” dediği bir orta kategoriye girdiğini öne sürmüştü. Bu araştırmayı değerlendiren D’Emic, dinozorların sürüngenlerden çok memelilere benzediği sonucuna vardı. D’Emic “Yeniden değerlendirdiğim araştırma geniş verileriyle dikkate değerdi. Yazarlar yüzlerce yaşayan hayvandan çok büyük bir büyüme ve metabolizma verisi çıkarmışlardı. Bu veriye yeniden bakınca dinozorların memeli fizyolojine sadece benzemediğine, tamı tamına uyuştuğuna tanık oldum” diyor.

mezozoik dinozorlar ve kuşlar

Yeniden analiz iki farklı açıdan yapıldı. İlk olarak yıllık büyüme oranları, günlük büyümeyle ölçeklendirildi. “Araştırmalar ‘Kemik Mikroanatomisi’ adında, kemiğin çok ince ayrıntılarına bakılmasını sağlayan bir mikroskobik yöntem kullanmıştı. Bu yöntemle fosilleşmiş kemikteki hücreler, kan damarları ve büyüme halkaları bile mikroskop altında incelenebiliyor. Dinozorların kemiklerinde, ağaçlardakilere benzer büyüme halkaları görülüyor” diyor Dr D’Emic.

mezozoik dinozorlar ve kuşlar

“Bu halkalar bir yıl içinde büyümedeki duraksamaları ortaya koyuyor. Örneğin kışın ya da kuru veya zor bir zaman diliminde kemik büyümesi duruyor, ve kemikte kemik dokusu yerine bir halka beliriyor. Halkaları sayarak dinozorun yaşı anlaşılıyor. İki halka arasındaki uzaklık da bir yıl içinde dinozorun ne kadar büyüdüğünü ortaya koyuyor.”

“2014 araştırması, bu değişken büyümeye bir açıklama getirmeyi başaramadığı için dinozor büyüme oranını daha düşük olarak hesaplamış. Diğer hayvanlar gibi dinozorların da yıl içinde büyüme oranı hep aynı değildi, bazen duruyor ya da yavaşlıyordu.”

mezozoik dinozorlar ve kuşlar

“Özellikle de çok mevsimsel ya da zor koşullarda yaşayan ve daha büyük olan hayvanların büyüme oranları gerçekte olduğundan daha az hesaplanmış. Bu özelliklerin ikisi de dinozorlarda geçerli olduğu için onlar bu yanlış hesaptan etkilenmiş.”

Dr D’Emic’in araştırmaları, dinozorların yıl içinde, tıpkı memeliler gibi, hızla büyüdüğünü gösteriyor. Metabolizmaları memelilere çok benziyordu ve sıcakkanlılardı.

2014 araştırmasının yeniden incelendiği ikinci yön de, dinozorların istatistiki olarak yaşayan kuşlarla aynı grupta içinde incelenmesi gerektiği oldu, çünkü kuşların soyu Mezozoik dönem dinozorlarından geliyor. Kuşlar ayrıca sıcakkanlı hayvanlar.

mezozoik dinozorlar ve kuşlar

Bir dinozorun femur, yani uyluk kemiğininmikroskopik resmindeki büyüme halkaları. Halkalar büyümenin durduğu, kaynakların az olduğu zamanlara işaret ediyor. Grafik, kaynakların bol olduğu zamanlarda yıllık büyüme oranının, gerçek büyüme oranına göre daha az hesaplandığını gösteriyor. görsel: Scott Hartman

D’Emic “İstatistiki analizde dinozor olarak adlandırdığımız canlıları kuşlardan ayırmak genel olarak uygunsuz. Çünkü kuşlar da dinozor, sadece onların soyu tükenmemiş. 2014 verilerini, kuşların da dinozor olduğunu kaale alarak incelemek, dinozorların bir orta kategoride değil, sıcakkanlı kategorisinde olduğunu daha da destekliyor” diyor.

Sonuçların doğruluğunu anlamak için D’Emic daha çok dinozor türüne incelemeye koyuldu.Günümüzde bilinen yüzlerce dinozor türü olmasına rağmen, dinozor büyümesiyle ilgili bilgiler sadece birkaç türe dayanıyor. D’Emic tüm dinozorların sıcakkanlı olup olmadığını görmek için çok daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.


Sci-News, Stony Brook Üniversitesi. görseller: Stony Brook Üniversitesi youtube kanalı

Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply