Delos Adası Açıklarında 7 Antik Gemi Batığı Bulundu

Kiklad takımadalarından Delos ile Rineia arasındaki denizde yapılan sualtı araştırmalarında antik döneme ait 7 yeni gemi batığı ve yapılara dair duvar ve sütunlar bulundu.

Sualtı araştırmalarının amacı Delos’un ikncil limanlarından olan Skardanas’ta deniz altındaki kalıntıların bir haritasını çıkarmak, ve Delos ile Rinea arasındaki antik gemi batıklarının yerini tespit edip in situ incelemeler yapmaktı.

Delo04

Roma dönemi gemi batığı [F: Ephorate of Underwater Antiquities]

Denizaltı araştırması sırasında kıyı boyunca yapı duvarları bulundu. Ayrıca denizde 5 ila 20 metre derinlikte sütunlar ve kolonlar da keşfedildi.

Bu keşiflerin yanında, büyük ihtimalle liman tesislerine ait bir yapının büyük temelleri de sualtında keşfedildi. Bu yapıdan 35 metre uzaklıkta antik bir yük gemisi batığı bulunması da, tesisin bir limana ait olduğu düşüncesini güçlendiriyor. Fakat bu düşünce ancak kazılarla kanıtlanabilecek.

Delos adası kıyılarında yapılan sualtı araştırmaları, Delos adasının ikincil limanlarının işlevlerini anlamamıza yardımcı oluyor. Görünüşe göre Skardanas koyunda bulunan ikincil liman, Delos’un asıl limanına yardımcı olarak kullanılan bir ticatri limandı.

Delo02

Skardanas koyunda, yapının batı kısmında görünen yapı temeller. [F: Ephorate of Underwater Antiquities]

Araştırma ekibi Skardanas koyunun kuzey kısmında, Rineia adası açıklarında da sualtı araştırmaları yaptı. Bu araştırmalar sırasında 7 antik dönem ticari gemisi bulundu. Bu gemilerden 6’sı Geç Hellenistik döneme, biri ise Roma dönemine tarihleniyordu.

Delos, MÖ 167’den sonra, Romalılar adayı Atina’nın hükmüne bağlayınca, hızlı bir ekonomik büyüme içine girdi. Romalılar Atina’ya bağladıkları bu adayı Doğu ve Batı Akdeniz’i birleştiren ticari bir merkez olarak kullandı.

Delos ve Rineia adaları arasındaki kanal, Ege denizindeki geçitlerin en önemlilerinden biri. Bu bölgede Geç HElenistik dönem gemi batıkları bulmak araştırmacıları şaşırtmasa da, bulunan Roma dönemi batığı Delos limanında ticari aktivitelerin devam ettiğini gösteriyor.


Archaiologia.gr, 29 Haziran 2016

Yorumlar
Robert Kolej’de okuduktan sonra, Kanada-McGill Üniversitesi’nde Antropoloji ve Klasik Tarih bölümlerini bitirdi. Koç Üniversitesi’nde Tarihöncesi Arkeoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2015-2017 yılları arasında İstanbul’daki Pera Müzesi’nde koleksiyon sorumlusu olarak görev yaptı. Şu anda A.B.D.’deki Notre Dame Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

You must be logged in to post a comment Login