Bronz Çağı Avrupasında Göçer Kadınlar Kültür Alışverişinde Önemli Rol Oynadı

Yeni bir araştırmaya göre erkekler aynı yerde dururken, Bronz Çağ kadınları yeni aileler kurmak için yüzlerce kilometre yol katediyordu.

Kadınların çoğunluğu muhtemelen Bohemya ya da Orta Almanya’dan gelirken; erkekler genellikle doğdukları bölgelerde kalıyordu. F: Stadtarchäologie Augsburg

Paleolitik çağın sonlarında ve Bronz Çağın başlarında günümüzde Almanya’nın Augsburg şehrinin güneyinde yer alan Lechtal’de, aileler şaşırtıcı bir şekilde kuruluyordu. Kadınların çoğunluğu muhtemelen Bohemya ya da Orta Almanya’dan gelirken; erkekler genellikle doğdukları bölgelerde kalıyordu. Bireysel kadın göçerliği ile birleştirilmiş bu “patrilokal” düzen (kadının evlenince kocasının yerinde yaşaması), geçici bir fenomen değildi ve Neolitik Çağ’dan Erken Bronz Çağına geçiş sırasında 800 yıllık bir süre boyunca devam etti.

Ekip, arkeolojik incelemelere ek olarak, istikrarlı izotop ve Antik DNA analizleri gerçekleştirdi.Araştırmanın baş yazarı Philipp Stockhammer, “Bireysel hareketlilik, 3. ve 2. bin yılların başlarında Orta Avrupa’daki insanların hayatlarını karakterize eden önemli bir özellikti.” diyor. Araştırmacılar, bu durumun, Bronz Çağ’da önemli ölçüde artan kültür varlıkları ve fikir alışverişinde önemli rol oynadığını öne sürerek, yeni teknolojilerin geliştirilmesini teşvik ettiğini söylüyorlar.

Bu çalışmada, araştırmacılar arkeolojik değerlendirmelerle birlikte genetik ve izotop analizleri kullanarak 84 bireyin kalıntılarını inceledi. Bireyler, birkaç kuşak boyunca yapılan birkaç düzine mezarda bulunan mezarlıklarda MÖ. 2500-1650 yıllarında gömülmüştü.

Stockhammer, “Yerleşimler, Lech vadisinin ortasındaki bereketli bir çakıllı sırt boyunca uzanıyor. O dönemde Lechtal’de daha büyük köyler mevcut değildi.”

4000 yıl önce Avrupalı kadınlar, yeni aileler kurmak için kendi köylerinden uzaklaştılar ve yanlarında yeni kültürel nesneler ve fikirlerlerle götürdüler. F: Stadtarchäologie Augsburg

Genetik analizci Alissa Mittnik, “Farklı kadın soylarının büyük bir çeşitliliğini görüyoruz, zamanla kadınların birçoğu başka bir yerden Lech Vadisine taşındığı ortaya çıktı. İnsanların kökeni hakkında sonuçlar çıkarmamızı sağlayan, molar dişlerdeki stronsiyum izotop oranlarının analizine dayanarak, kadınların çoğunun bu bölgeden olmadığını tespit edebildik.” diyor.

Kadınların gömülme şekilleri, yerel halkınkine göre farklı değildi, bu da yabancı kadınların yerel topluluğa entegre edildiğini gösteriyor.

Arkeolojik açıdan, yeni anlayışlar Bronz Çağ’da kadın hareketliliğinin kültürel alışverişteki önemini ispatlıyor.

Stockhammer, “Daha önce gruplar yoluyla göç yapıldığına inanılıyordu ancak şimdi en azından bu göçlerin bir kısmının bireysel hareket kabiliyetine dayandığı ortaya çıktı.” diyor.

Danimarka’da Bronz Çağ Elitleri Süslü Yün Kıyafetlerle Gömülüyordu

Sibirya’da El Ele Tutuşmuş Bronz Çağı Çiftinin Mezarı Bulundu

Britanyalılar Bronz Çağı’nda Ölülerini Mumyalıyordu


Science Daily. 4 Eylül 2017.

Makale: Knipper, C., Mittnik, A., Massy, K., Kociumaka, C., Kucukkalipci, I., Maus, M., … & Stockhammer, P. W. (2017). Female exogamy and gene pool diversification at the transition from the Final Neolithic to the Early Bronze Age in central Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201706355.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login