Assos’taki Otel İnşaatının Projeye Aykırı Bölümleri Yıkılacak

Çanakkale’de yer alan Assos’ta, 1. Derece Kentsel-Arkeolojik sit sınırları içerisinde yapılan otel inşaatında projeye aykırı bölümlerin yıkılmasına karar verildi.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Assos’ta, mimari dokuya uymadığı gerekçesiyle verilen tepkiler üzerine mühürlenen, mimar Turgut Alton’un yaptırdığı otel inşaatıyla ilgili Koruma Kurulu karar verdi. Kurul, aykırı uygulamaların ve ilave kısımların 30 gün içerisinde kaldırılmasına, aksi halde inşaat sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Assos’a tamamen aykırı

Çanakkale’nin arkeolojik ve kentsel SİT alanı Assos’ta (Behramkale) bir şahıs tarafından üç katlı otel yapılmaya başlanmıştı. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla inşaatına geçen yıl başlanan projeye ait herhangi bir imar planı da bulunmuyordu. Assos’un tarihsel ve kentsel kimliğine aykırı bir şekilde betonarme olarak inşa edilen otelin yüksekliğinin, bölge yapılaşma koşulların aykırı olarak 6.20 metreyi bulması bekleniyordu.

Daha sonra koruma ilkelerine, civardaki yapılaşma kimliğine ve kentsel mirasa aykırı olarak inşa edildiği belirtilen otel projesinin durdurulması için seferberlik başlatıldı. Aradan geçen günler içinde yöre halkının ve Türkiye’nin tüm kesiminden insanların tepkisi sayesinde otelin inşaatı projeye aykırı uygulamalar yüzünden durduruldu.

Gösterilen tepkiler üzerine, Koruma Kurulu geçtiğimiz günlerde toplanarak, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, günümüzde Behramkale Köyü olarak anılan Assos için harekete geçti ve karar aldı.

Projeye aykırı uygulamalar var

Tepkiler üzerine uzmanlar, Kentsel – Arkeolojik SİT alanında kalan inşaatta inceleme yaparak bir rapor hazırladı. Mimari projenin; plan kesit ve görünüşlerinde, üst kat arka cephesinde ahşap koridor olarak görülen terasın betonarme olarak yapıldığı, üst kat arka cephesindeki ahşap koridorun taşıyıcı ayakları olan ahşap dikmelerin zemin katta tabi zemine monte edilmesi önerilmesine rağmen, betonarme olarak imal edilmiş olan terasın taşıyıcı ayaklarının oturması gereken bölümde de beton imalat yapıldığı ve zemin katın güney yönünde genişletildiği, bodrum kat arka tarafta tabi zemin olarak görülen alanın kazıldığı ve bodrum kata girişi sağlayan yeni bir kapı açıldığı, bodrum katta bulunmayan yeni bir mahal eklenerek, bodrum katın güney yönüne doğru genişletildiği ve bodrum katta merdiven bulunan alanda pencere yokken, yerinde pencere boşluğunun açıldığı rapora yazıldı.

30 gün içinde aykırı uygulamalar yıkılmalı

Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında toplanan Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, uzmanların hazırladığı rapora istinaden, aykırılıkların giderilmesini istedi. Koruma Kurulu raporda belirtilen aykırı uygulamaların ve ilave kısımların 30 gün içerisinde kaldırılmasına, aksi halde aykırı uygulamalar ile ilgili olarak inşaat sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Restitüsyon ve restorasyon projesine göre, kot farkından kaynaklanan bir nedenle yapının projesine göre 2 metre 30 santim daha yüksek inşa edildiği, yapının bu haliyle Assos’un dokusunu ve Akropolis’in kuzeyindeki Hüdavendigar Caminin siluetini etkileyeceği için kalıpları çakılmış 2. katın ve balkonların iptalini istedi.

Assos gelecek kuşaklara aktarılmalı

Koruma Kurulu, Assos’un korunmasına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Behramkale Köyü ve Assos Ören Yeri ile ilgili olarak, aykırı ve izinsiz yapılması nedeniyle alan ve köy dokusu içerisinde kaldırılması istenen uygulamalara yönelik geçmişten bugüne Kurulumuzca alınmış olan tüm kararların ilgili idareler tarafından titizlikle takibinin yapılmasına ve kurul kararlarının yerine getirilmesi kanuni bir zorunluluk olduğundan kanuni gereklerin yerine getirilmesine, Behramkale Köyüne ilişkin yapım süreci devam eden koruma amaçlı imar planının ivedi şekilde tamamlanarak Kurulumuza iletilmesine, ülkemiz için çok önemli bir kültürel miras alanı olan söz konusu bölgenin korunarak gelecek kuşaklara kültürel miras nitelikleri yok olmadan aktarılması konusunda, başta Bakanlığımız ve Kurulun öncelikli sorumluluğu olduğu da göz önüne alınarak, gerekli tedbirlerin tüm paydaşlar tarafından birlikte alınmasının tarihi bir misyon olduğuna ve yasal süreçlerin tamamlanması gerektiğine karar verildi.”

Assos Antik Kenti’ne Üç Katlı Otel Yapılıyor

Assos’ta Yapılan Üç Katlı Otele Kazı Ekibinden Tepki


DHA. 9 Haziran 2017.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply