Yasalaşan Tasarı ile Hasankeyf Sular Altında Kalıyor!

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Bu yasanın ardından UNESCO’nun 10 kriterinden 9’unu sağlayan Hasankeyf, sular altında kalacak.

Fotoğraf: Murat Kaan

Fotoğraf: Murat Kaan/Magma

Dicle Nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Barajı ile sular altında kalacak olan Batman’ın Hasankeyf ilçesinin ekli krokide koordinatları, belirtilen alana taşınacak. Ayrıca Hasankeyf ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine nakline kadar geçecek süre içinde, ilçenin hukuki varlığını mevcut yerleşim yerinde sürdürmesi hüküm altına alınacak.


#HasankeyfBoğulmasın imza kampanyası için tıklayın.


 

Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada duruma tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, Hasankeyf’in Mezopotamya’da insanlığın yerleşik hayata geçtiğinin en belirgin örneği olduğunu söyledi. Yedekçi, “Hasankeyf’i birinci derece sit alanı yapan en önemli özellik bir bütün içerisinde mağaralar, kalenin tarihî dokusu, ibadethaneler ve burada yaşayan atalarımızın mezarları ve kazı çalışmaları daha bitmemiş, gün ışığına çıkmayı bekleyen binlerce tarihî eserin burada yer almasıdır. Sular altında kalacak olan binlerce mağaranın taşınması zaten söz konusu değildir. Zeynel Bey Türbesi’nin ise dış cephesindeki mozaik kaplamalardan dolayı eski özelliğini koruyamayacağı için sökülüp tekrar montajı imkânsızdır. Ray sistemiyle taşınması durumunda ise kot farkı çok olduğundan sarsıntılarla türbenin kesinlikle yıkılacağı ortadadır. Bir yapının planını yapmadan önce bireyin yaşadığı coğrafyadaki kültürel değerler, gelenekler, dinî değerler ve kültürel mekânlar gözetilmelidir; aksi hâlde, plan işlevsizdir. Bu kural dünyanın her yerinde, planlama bazında, her kurum ve kuruluş için geçerlidir. UNESCO’nun 10 kriterinden 9’unu yerine getiren Hasankeyf’in sular altında bırakılması insanlık suçudur. Hasankeyf’te 60 yıl ömürlü baraj 12.000 yıllık tarihe tercih edilmemelidir. Barajın havzasının bulunduğu alanlardan gelecek kil, silt gibi malzemelerin ‘ölü hacim’ diye tabir ettiğimiz baraj altı kotunu doldurması sonucunda baraj ömrü tükenmekte ve atıl duruma gelmektedir.” dedi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ise Hasankeyf yerleşim biriminin 12.000 yıllık tarihî bir geçmişi olduğuna dikkat çekti. Bu barajın yapımının anayasaya aykırı olduğunu ileri süren Aslan, Anayasa’nın 63. maddesinde ‘Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır’ yazdığını hatırlattı. Kanuna, Anayasa’ya uymayan girişimleri terörist girişimler olarak niteleyen Aslan, “60 yıl sonra düşünün torunlarımız -hani 60 yıllık bir enerjiden söz ediyoruz ya- enerjiyi de görmeyecekler, Hasankeyf’i de görmeyecekler. Dolayısıyla, 12.000 yıllık bir tarih katledilmiş oluyor. 20-30-50 yıl sonra mı bilmiyorum ama bu 60 yıllık sürede elde ettiğimiz gelirden daha büyük bir para harcayıp bu sefer diyeceğiz ki ‘Şu suların altında bir tarihî antik kent vardı, gelin onu çıkaralım.’ Nasıl ki şimdi Avrupa’da bazı denizlerin altında, bazı batak suların, barajların altında büyük paralar harcanarak tarihlerine ulaşmaya çalışıyorlarsa biz de bunu yapacağız çünkü o su, o enerji bir şekilde elde edilebilir, en basitinden güneş enerjisi. Batman ve Urfa Türkiye’de yılda en çok güneş enerjisi alan iki ilimiz arasında gelmektedir. Alternatif enerji yolları tüketilerek sözü edilen enerjilere ulaşılabilir. Bu Hasankeyf Hazreti Ömer’in de bize bir emanetidir. Sular altında bırakalım diye bize emanet etmemiş, bunun hesabını Hazreti Ömer de size soracak.” şeklinde konuştu.


CHA

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login