Tavşanlı Höyük’te 3.300 Yıllık Mühür ve Hançer Bulundu

Kütahya’nın bilinen ilk yerleşmesi Tavşanlı Höyük kazılarında, 3.300 yıllık bir mühür ve Miken kılıçlarını anımsatan hançer ortaya çıkarıldı.

Hançerin perçin deliklerinin yerleştirilişi, Miken kılıçlarını anımsatıyor. C: Tavşanlı Höyük Kazıları

Tavşanlı Höyük’ün bölgede çok önemli bir merkez hatta bir başkent olabileceği düşüncesiyle 2021 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında Cumhurbaşkanı kararlı arkeolojik kazılar başladı. 2022 yılı ile birlikte ise Tavşanlı Höyük Türk Tarih Kurumu proje desteği ile 12 aylık kazı statüsüne yükseltildi.

Bugüne kadar çok az bilgi sahibi olduğumuz Ege ile Orta Anadolu arasındaki bölgede yer alan Tavşanlı Höyük, karbon 14 sonuçlarına göre günümüzden 8.000 sene önce yerleşimin başladığı, Kütahya’nın bilinen en eski yerleşmesi. Ayrıca MÖ 3. Binyıl, Asur Koloni Çağı ve Hitit İmparatorluğu ile çağdaş olan 45 hektarlık yayılım alanıyla Batı Anadolu’nun en büyük 2-3 Tunç Çağı höyüğünden bir tanesi.

(İlgili: Bilecik’te 8.500 Yıl Önce Gömülmüş İnsan Bulundu)

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi’nce paylaşılan habere göre bu sezon kazılarda bulunan kısmen kırık pişmiş toprak bir mühür, bugüne kadar eşi olmayan, ünik bir yerel üretimi ortaya koyuyor. Günümüzden 3.300 sene öncesine tarihlenen Hitit İmparatorluk Dönemi sonu ile çağdaş bir silonun tabanında bulunan mührün, buradaki muhtemelen Luwilere ait yerel bir yönetici ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Mühür hiç bilmediğimiz bir şekilde hem Ege hem de Anadolu etkileri taşıyor ama bugüne kadar başka bir benzeri bulunamadı. Anadolu üslubunun yanında kürekli bir tekne motifi mührü ilginç kılıyor.

Yaklaşık 3.300 yıllık bu mühür, Luwilere ait yerel bir yönetici ile ilgili olabilir. C: Tavşanlı Höyük Kazıları

Bununla birlikte aynı alanda bulunan çok iyi kondisyondaki bir kılıç/hançerin perçin deliklerinin yerleştirilişi, Miken kılıçlarını anımsatıyor. Batı Anadolu’da bugüne kadar sadece 2-3 yerleşmeden bildiğimiz Miken kılıçlarında kabza başı olarak kullanılan mermer bir örneğin Tavşanlı Höyük’te de bulunması bu ilişkileri kanıtlıyor.

Tavşanlı Höyük Kazıları, Ege ile Anadolu arasındaki bağlantıyı anlamak ve Luwiler ya da belki de bölgede hiç bilmediğimiz yerel bir beyliğin izlerini aramak üzerine Tavşanlı Belediyesi’nin ana sponsorluğunda devam ediyor.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login