T. rex Döneminden Yumuşak Kabuklu Kaplumbağa Keşfedildi

Kuzey Dakota’da 66,5 milyon yıl önce Kretase Dönemi’nin sonunda, kitlesel yok oluşun hemen öncesinde yaşayan bir yumuşak kabuklu kaplumbağa türü keşfedildi.

66 milyon yıldan fazla bir süre önce Kretase Dönemi’nin sonundan hayal edilen bir sahnede, Dinozorlar Çağı’ndan ikonik türlerin yanında yeni tanımlanmış yumuşak kabuklu kaplumbağa Hutchemys walkerorum yaşıyor. C: Sergey Krasovskiy

Hutchemys walkerorum olarak adlandırılan kaplumbağa, Tyrannosaurus rex ve Triceratop da dahil olmak üzere büyük ve ünlü dinozorların da Dünya’da dolaştığı bir dönemde yaşadı.

Buluntu, bilim insanlarının yumuşak kabuklu kaplumbağaları daha geniş bir şekilde anlamalarına, aynı zaman diliminde meydana gelen Kretase sonu kitlesel yok oluşunun evrimleri üzerindeki potansiyel etkileri de dahil olmak üzere önemli bilgiler ekliyor.

Hutchemys walkerorum, Trionychidae ailesindeki plastomenin adı verilen özel bir yumuşak kabuklu kaplumbağa grubuna ait. Bu kaplumbağalar, bugün var olan yumuşak kabuklu kaplumbağalara benzer, ancak plastomenin kaplumbağalarının plastronu (midelerini ve karın bölgelerini kaplayan kemikler) birbirine daha güçlü bir şekilde bağlı ve genellikle diğer yumuşak kabuklu kaplumbağalardan daha büyük ve daha sağlam.

Plastomenin kaplumbağaları, yaklaşık 80 milyon ila 50 milyon yıl önce Kretase ve Paleojen dönemlerinde yaşadı. Bu grubun üyeleri ilk olarak Geç Kretase sırasında fosil kayıtlarında ortaya çıkar ve tek bir tür 50 milyon yıl önce Eosen Çağında devam eder, ancak Kretase-Paleojen sınırından önce ve sonra en yüksek çeşitliliktedirler.

(İlgili: Araba Büyüklüğünde Kaplumbağa Fosili Bulundu)

Jasinski, “Yakın zamana kadar bu yumuşak kabuklu kaplumbağaları çok iyi anlamamıştık. Bununla birlikte, soyu tükenmiş bu kaplumbağa grubu hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve kitlesel yok oluşla nasıl başa çıktıkları da dahil olmak üzere evrimlerini daha iyi anlamaya başlıyoruz.” diyor.

Yeni türün fosil örneği, kısmi bir kabuktan oluşuyor (sırtını kaplayan ve insanların kaplumbağa kabuğu olarak düşündükleri kemikler) 1975’te güneybatı Kuzey Dakota’da keşfedildi. Frank K. McKinney ve John E. Callahan liderliğindeki Appalachian Eyalet Üniversitesi’nden bir saha ekibi, o yaz, örneği bir Triceratops örneğiyle birlikte kazdı.

Numunenin yapısına dayanarak bilim insanları, bu fosilin Amerika’nın batısından Hutchemys olarak bilinen bir kaplumbağa cinsine ait olduğunu belirlediler. Hutchemys walkerorum, Dinozorlar Çağı’nı sona erdiren kitlesel yok olma olayından önce bu kaplumbağaların nadir oluşumlarından birini temsil ediyor. Aynı zamanda Kretase Dönemi’nde cinsin en doğudaki oluşumunu temsil ediyor.

Dodson, “Bu çalışma ile Dinozorlar Çağı’nı sona erdiren afet sırasında kazananlar ve kaybedenler hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. Güçlü dinozorlar düştü ve mütevazı kaplumbağa hayatta kaldı.” diyor.

Yeni türleri bilinen diğer trionychidler veya yumuşak kabuklu kaplumbağalarla karşılaştıran bir filogenetik analiz, bilim insanlarına grubun evrimsel ilişkilerini daha iyi anlamalarını sağladı. Analizleri, Hutchemys walkerorum’u bilinen diğer Hutchemys türleri ve diğer birkaç kaplumbağa ile Plastomenini adını verdikleri ayrı bir türetilmiş plastomenin grubuna yerleştirdi.

Buna ek olarak, araştırmacılar bir grup erken trionychid buldular ve onları yeni kurulan bir alt familya olan Kuhnemydinae’ye yerleştirdiler. Kuhnemydines, Asya’dan gelen fosil türleridir ve ekibin analizi, Trionychidae ailesinin Geç Kretase’de bir ara Kuzey Amerika’ya göç etmeden önce Asya’dan geldiğini gösterdi.

Araştırmacıların araştırmaları, onları Chitrainae olarak adlandırdıkları bir alt aile olan Trionychidae ailesinde başka bir yeni sınıflandırmaya da götürdü. Bu grup, güney Asya’da bulunan dar başlı ve dev yumuşak kabuklu kaplumbağalar da dahil olmak üzere modern yumuşak kabuklu kaplumbağaları kapsıyor.


University of Pennsylvania. 11 Mart 2022.

Makale: Jasinski, S. E., Heckert, A. B., Sailar, C., Lichtig, A. J., Lucas, S. G., & Dodson, P. (2022). A softshell turtle (Testudines: Trionychidae: Plastomeninae) from the uppermost Cretaceous (Maastrichtian) Hell Creek formation, North Dakota, USA, with implications for the evolutionary relationships of plastomenines and other trionychids. Cretaceous Research, 105172.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login