Sümerlere Ait Yaklaşık 4.600 Yıllık Arazi Devir Belgesi

Sümer kültürüne ait bu tablet, İsin şehir devletinde özel arazi mülkiyetinin erken tarihine dair kanıtlar sunuyor.

Erken Hanedan dönemine (IIIa), yaklaşık MÖ 2.600 ila 2.500 aralığına tarihlenen kireçtaşından tablet üzerinde, tek bir alıcının birden fazla satıcıdan aldığı 17 arazi listeleniyor. Tablet günümüzde Walters Sanat Müzesi’nde sergileniyor.

Metin, ön ve arka tarafta 15 sütun halinde düzenlenmiş kısımlara bölünmüş. Yazılar muhtemelen başlangıçta kil tabletlere kaydedilen işlemleri özetliyor. Taş üzerindeki kalıcı kayıtlar, tanrıların koruması altında tapınakta sergileniyordu.

You must be logged in to post a comment Login