Sultan Abdülmecid Dönemi’nde Basılan Kuruş Bulundu

Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid tarafından 1849 yılında bastırılan fakat bugüne kadar basılı hali ve kalıbı görülmeyen 5. emisyon kağıt 500 kuruş Ankara’da bir koleksiyoncuda ortaya çıktı.

Paranın sahibi olan,  yazar Necati Doğan, Osmanlı’da kağıt paraların ilk defa 1840’da Abdülmecid döneminde “Kaime-i  Nakdiye-i Mütebere” adıyla, elle yazılıp piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Söz konusu dönemdeki paraların faiz getirili borç senedi veya hazine bonosu niteliğinde olduğu belirten Doğan,  Abdülmecid tarafından çıkarılan 1. Emisyon grubu paraların elle yazıldığını, 1841’den sonraki  emisyonların ise basıldığını söyledi.

Sultan Abdülmecid Dönemi’nde Basılan Kuruş Bulundu

500 kuruşu kısa bir süre koleksiyonuna dahil eden Doğan, konuyla ilgili olarak;

İlk dönem Osmanlı paralarından şimdiye kadar görülmeyenler arasında baskı kalıbı Darphane arşivinde olanlar var ama 5. emisyon 500 kuruşun basılı hali, kalıbı ve görseli dahi şimdiye kadar görülmedi. Varlığını, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürülüğü arşivindeki kayıt sayesinde biliyorduk. Bu paranın, o dönem basılan diğer paralar gibi tek tarafı basılmış. Basılı yüzünde Abdülmecid’in çiçekli kabartma tuğrası, paranın değeri olan 500 kuruş ve yıllık yüzde 6 faizli olduğu yer alıyor. Arka yüzünde ise dönemin Maliye Nazırı Hüseyin Hüsnü’nün mührü bulunmaktadır. Taş baskı yöntemiyle 149×211 milimetre ebadındaki basılan paranın kağıdı ise bugünkü paralara göre oldukça incedir.

açıklamasında bulundu.

Sultan Abdülmecid Dönemi’nde Basılan Kuruş Bulundu

Kayıtlarda adı sıklıkla geçen fakat kendisi ortada olmayan parayı bulduğu için oldukça mutlu olduğunu belirten Necati Doğan, gelecek yılda yayınlanacak olan “Doğan Koleksiyon Para ve Madalya 2016” adlı eserinde 500 kuruşa da yer verecek.

haber7

You must be logged in to post a comment Login