Seyitömer Höyüğünde Bir Frig Çömleğinin Parçaları Tamamlandı

Kütahya’da yer alan Seyitömer Höyüğünde 28 yıl önce bir parçası bulunan Frig çömleğinin geri kalan parçaları bulunarak birleştirildi.

Seyitömer höyüğünde bulunan kraterin 28 yıl önceki ve şimdiki hali. C: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Kütahya’da Seyitömer Höyük’te 28 yıl önce gerçekleştirilen kurtarma kazısında bir kısmı çıkarılan Frig Dönemi’ne ait çömleğin eksik kalan diğer parçasının da bulunmasıyla, bir bütün olarak müzede sergilenmeye başlandı.

Seyitömer Höyüğünde en üstten alta doğru tabakalarda, Roma; Hellenistik; Klasik; Arkaik; Frig Dönemi’ne ait yerleşimler yer alıyor. Bunların altında ise MÖ 2. binyıl; en altta da MÖ 3. binyıl yerleşimi bulunuyor. Frig döneminde höyük kalın ve yüksek sur duvarlarıyla çevrelenmişti. Son dönemlerinde ise höyüğün kuzey yamacına uzun bir merdiven yapısı, batısına ise basamaklı teras duvarlı büyük bir yapı inşa edilmişti.

(Kütahya’daki Seyitömer Höyüğünde 4.500 Yıllık Urgan Bulundu)

Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce 1993 yılında ortaya çıkarılıp envantere alınan Frig Dönemi’ne ait çömleğin (pişmiş toprak krater parçası) diğer kısmı da bulundu.

Çıkan parça ile 28 yıl önce bulunan diğer kısmı restoratörler tarafından aslına uygun birleştirilerek Kütahya Arkeoloji Müzesi’nde teşhire çıkarıldı.

28 yıl sonra eksik parçaları tamamlanan krater artık müzede sergileniyor. C: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Seyitömer Höyüğü

Kütahya İlinin 26 km kuzeybatısında yer alan Seyitömer Höyüğü 150×140 metre çapında 23,5 metre yüksekliğinde eski bir yerleşim yeri. Çelikler Seyitömer Linyit İşletmesi rezerv sahası içinde yer alıyor. 

Seyitömer Höyüğü’nün altında bulunan kömür rezervinin kullanılabilir duruma getirilmesi için 1989 yılında Eskişehir Müze Müdürlüğünce başlatılan kazı çalışmalarına 1990 yılında Afyon Müze Müdürlüğü tarafından devam edildi. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) arasında 5 yıllık bir protokol imzalanarak 2006 yılında Seyitömer Höyüğü kazılarına yeniden başlandı.

Bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları sonucunda, Roma Dönemi, Hellenistik Dönem, Akhaemenid Dönemi, Orta ve Erken Tunç çağlarına ait izler bulundu.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login