Kütahya’daki Seyitömer Höyüğünde 4.500 Yıllık Urgan Bulundu

Kütahya’da yer alan Seyitömer Höyüğünde, 4.500 yıl önce yangın geçirmiş bir evin içinde, bozulmadan günümüze kadar ulaşan bir urgan bulundu.

Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ ruhsat sınırı içinde yer alan Seyitömer Höyüğündeki kazılar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nazan Ünan bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Kazılarda bugüne kadar Erken Tunç Çağı dönemleri ile Roma Dönemi’ne ait yerleşim ortaya çıkarıldı.

(2021 Yılında Türkiye’deki En Önemli 10 Arkeolojik Keşif)

Batı Anadolu’da birçok merkezde Erken Tunç Çağı 2 mimarisi ve dönemi temsil ediliyor ancak Kütahya’da tamamının kazısı yapılan başka bir merkez yoktu. Ünan, “Aslında Batı Anadolu’da tamamının kazısının yapıldığı çok fazla merkez yok. Bu açıdan da önemli çünkü höyük tipi kazılarda sadece bir veya iki mekan, bir veya iki buluntu değil tabakanın tamamının kazılmasıyla beraber yerleşim planının açığa çıkarılması, yapı malzemeleri, plan tipleri, yapıların kullanım amaçları gibi buluntularla bağlantılı sonuçların ortaya konulması açısından bu kazı son derece önemli.” diyor.

Surlarla çevrili Erken Tunç Çağı 2 yerleşimindeki bazı mekanlar ise yangın geçirmişti. Bu sayede birçok ev içi obje ya da yapı malzemeleri günümüze kadar ulaştı.

Höyükteki çalışmalarda ayrıca tahıllar ve tohumlar gibi organik buluntular da bulundu. Bir mekanda o gün kullanılan ne varsa, yapının duvarındaki ahşap, mekanın içinde bir çömlek içinde depolanan tahıl veya bir ip parçası gibi buluntular günümüze kadar ulaştı.

Yangın geçirmiş mekanlardan birinde birkaç parça urgan ortaya çıkartıldı. Bu da yaklaşık günümüzden 4.500 yıl öncesine tarihleniyor. Neredeyse günümüzdekiyle aynı kalınlıkta ve kıvrımlıkta olması, yanmış olması sebebiyle mekan içinde bulunması oldukça ilgi çekici.

Çürüme ve bozulmadan dolayı organik kalıntılar binlerce yıl bozulmadan kalamıyor, ancak bu urgan parçalarının oksijenle temas etmemesi ve yanmaması, günümüze kadar korunmasında en önemli etken oldu.

Seyitömer’in bir ticaret merkezi olduğuna yönelik buluntulara da ulaştıklarını belirten Ünan, “Kütahya, bilindiği gibi günümüzde dünyanın her yerine seramik ve çini gönderen önemli bir merkez. Aslında bu seramik üretiminin, en erken seri üretimin, ilk defa Seyitömer’de ortaya çıktığını söylemek mümkün. Seyitömer aslında İç Batı Anadolu için bir ticari uğrak noktası diyebiliriz. Mezopotamya’dan gelen tüccarların uğradığı, batıya ve kuzeye geçmek için muhakkak uğranılan bir merkez diyebiliriz.” diyor.

Seyitömer Höyüğü

Kütahya İlinin 26 km kuzeybatısında yer alan Seyitömer Höyüğü 150×140 metre çapında 23,5 metre yüksekliğinde eski bir yerleşim yeri. Çelikler Seyitömer Linyit İşletmesi rezerv sahası içinde yer alıyor.

Seyitömer Höyüğü’nün altında bulunan kömür rezervinin kullanılabilir duruma getirilmesi için 1989 yılında Eskişehir Müze Müdürlüğünce başlatılan kazı çalışmalarına 1990 yılında Afyon Müze Müdürlüğü tarafından devam edildi. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) arasında 5 yıllık bir protokol imzalanarak 2006 yılında Seyitömer Höyüğü kazılarına yeniden başlandı.

Bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları sonucunda, Roma Dönemi, Hellenistik Dönem, Akhaemenid Dönemi, Orta ve Erken Tunç çağlarına ait izler bulundu.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login