Modern İnsanlar 15.000 Yıl Önce Birbirini Yiyordu

İngiltere’de Gough Mağarası’ndaki arkeolojik kanıtlara dayanarak, bazı eski akrabalarımız, birbirlerini kesiyor ve yiyordu.

avrupa'da modern insanlar yamyamdı

Kase biçimi verilmiş kafatası

Eğer daha önce atalarımızın doğasında yamyamlık olduğuna dair bir şüphe vardıysa da, artık tüm şüpheler ortadan kalktı. Antik bir yerleşimde bulunan insan kalıntıları, bir grup insanın kasaplık işlemlerinden geçtiğini, kemiklerin üzerinde kazıma yapıldığını ve yendiğini kanıtladı.

Şüpheleri ortadan kaldıran buluntular, İngiltere’de Gough Mağarası’ndan geldi. Bilim adamları, en son 1992 yılında kazılan bu mağaradan çıkan kemikleri analiz etmeye devam etti.

Mağaranın içindeki kalıntılar üzerinde yapılan radyokarbon testi, bulunan hayvan ve insan kemiklerinin 15.000 yıl öncesine tarihledi.

Londra’daki Doğal Tarih Müzesi’nin Silvia Bello, ekibinin kemikler üzerinde, önceden kaydedilenden çok daha fazla değişiklik tespit ettiğini belirtti ve “Etlerin kemikten sıyrıldığına, koparıldıklarına, çiğnendiğine, süngerimsi kemiklerin ezildiğine ve içindeki iliğe ulaşabilmek için kemiklerin kırıldığına dair şüphe götürmez kanıtlar bulduk.” dedi.

Tüm bunların yanısıra aynı zamanda kemikler üzerinde insan dişi izleri de bulundu. Tüm kanıtlar birarada incelendiğinde, yamyamlığın atalarımız için normal bir davranış biçimi olduğu sonucu çıkıyor.

Mağarada insanların ölümünden sonra kafatasları üzerinde de bazı işlemler uygulandığına dair bariz buluntular var. Kase biçimine getirilmek için, içindeki tüm çıkıntıların temizlendiği ve kenarlarının eşit olması için oldukça titizlikle uğraşılan bir kafatası da buluntular arasında.

Araştırmadaki bir diğer yönetici Simon Parfitt, “Bu dönemin yinelenen bir diğer özelliği de mezarların dikkat çekici biçimde nadir olması ve insan kalıntılarının sıklıkla yerleşimlerin atıkları arasında bulunması.” dedi.

İlerleyen zamanlarda yapılacak analizler ile, bu dönemdeki yamyamlık izlerinin ne kadar geniş bir alanda uygulandığını bulunması ümit ediliyor.

Modern İnsanlar 15.000 Yıl Önce Birbirini Yiyordu

Gough Mağarası’nda Kimler Yaşıyordu?

Gough Mağarası’nda kökenleri Güneybatı Avrupa’ya dayanan ve Magdelenien’ler olarak anılan bir grup avcı toplayıcı insanlar yaşıyordu. 15.000 yıl önce iklimin ısınmasıyla Britanya’ya muhtemelen Hollanda ve Belçika üzerinden geldiler.

Gough Mağarası’nda bulunan binlerce aletten yola çıkarak alet yapma konusunda oldukça yetenekli oldukları söylenebilir. Fil dişinden ve geyik boynuzundan aletler, iğneler, delik açmak için kullanılan bızlar vs.

Ana yemek kaynakları atlardı. At kemiklerinin üzerinde çeşitli kesim ve kırılma izleri bulundu. Atların beyinlerinin ve kemik iliklerinin çıkarıldığına dair de bazı izler bulunmakta.


Bbc, nhm.ac.uk

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login