Modern İnsan Levant’a Gelmeden Önce Neandertaller Doğaya Uyumlu Yaşıyordu

Levant bölgesindeki Neandertaller, 60.000 yıl önce modern insanların bölgeye geldiği dönemde, mağaraların yanısıra açık hava alanlarında da başarılı bir şekilde yaşıyordu.

Kuzey İsrail’de Kishon Nehri kıyılarında, Ein Qashish açık hava sahasında bulunan bir Neandertal’in alt bacak kemiği. F: Erella Hovers

Orta Paleolitik çağın sonlarına, yani 70.000 ila 60.000 yıl öncesine tarihlenen iki Neandertal iskeleti üzerinde yapılan araştırma, sürpriz sonuçlar verdi. Levant’ta mağaraların dışında bulunan ilk Neandertal kalıntılarına yapılan analizler, Neandertallerin sadece “mağara insanı” olmadığını, yaşam alışkanlıklarında çok daha esnek olduklarını gösterdi.

Büyük bir yol yapım çalışmasının bir parçası olarak arkeologlar, İsrail’in kuzeyinde Kishon Nehri kıyısında yer alan Ein Qashish arkeolojik alanını araştırmak için çağrıldı. Bulgular, 60.000 yıl önce modern insanlar bölgeye ulaştığında, Levant’taki Neandertallerin mağaralarda ve açık doğal ortamda yaşadığını ortaya koyuyor.

Kuzey İsrail’de Ein Qashish’in havadan görünüşü. F: Erella Hovers

Levant ya da Yakındoğu, Orta Paleolitik çağda iki farklı insan türünün (Neandertal ve Homo sapiens) aynı anda yaşadığına dair fosil kanıtlarının olduğu tek bölge olarak biliniyor. Bununla birlikte bu araştırma, daha önceki çalışmaların aksine, yalnızca mağaralarda değil, aynı zamanda açık hava alanlarında da her iki tür insan fosilinin olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, “Orta Paleolitik çağın son dönemlerinde, açık hava bölgelerinde Neandertallerin bulunması, Üst Paleolitik dönem Homo sapiens’in bölgeye yerleşmesinden kısa bir süre önce Neandertallerin Levant’taki esnek yaşamını gösteriyor. Yeni keşfedilen Neandertal kalıntıları, Ein Qashish Orta Paleolitik Çağ açık hava alanında, Neandertallerin yerleşim ve hareketlilik modelleri hakkında birçok pencere açıyor.” diyor.

Ein Qashish’de bulunan Neandertal dişi. F: Erella Hovers

Arkeologlar ileri görüntüleme ve istatistiksel teknikler yardımıyla bir Neandertal kalıntısını temsil etmek için tek bir üst azıdişi kullandılar. İkinci Neandertal, bir bacak kemiği ile temsil edildi. Bu birey, muhtemelen topallamasına neden olan bir sakatlık yaşamıştı. Buluntular arasında çakmaktaşları, hayvan kemikleri ve deniz kabuğu, pigmentler, geyik boynuzu gibi o dönem için sıradışı sayılabilecek buluntular vardı.

“Son yıllarda bazı araştırmacılar, modern insanların düz ve açık doğal ortamlara daha iyi uyarlandığını, Neandertallerin ise sert dağlık arazilerde yaşamaya adapte olduğunu iddia ediyordu. Ein Qashish’teki bulgular, Neandertallerin çeşitli topografik ve ekolojik ortamlarda da yaşadığını gösteriyor.”

Ein Qashish’de bulunan çakmak taşından yapılmış bir mızrak ucu. F: Erella Hovers

Araştırmanın bulguları, Neandertallerin yok oluşuna dair yapılan açıklamalara da bir nebze yardımcı oldu. Neandertallerin nasıl yok olduğuna dair ortaya atılan geleneksel hipotezlerde, Yakındoğu’daki giderek kuruyan iklime uyum sağlayamadıkları ileri sürülüyordu. Fakat Ein Qashish bulguları, Neandertallerin açık hava alanlarında dahi uyumlu bir şekilde yaşayabildiğini gösteriyor.

“Çalışmamız, modern insanların yaklaşık 60.000 yıl önce Afrika’dan buraya geldiği zaman, Neandertallerin İsrail’in kuzeyinde başarılı bir şekilde var olduklarını ve esnek bir yaşama sahip olduklarını ileri sürüyor.”

Neandertaller Tedavi için Penisilin ve Ağrı Kesici Kullanıyordu

HPV, Modern İnsanın Neandertal ve Denisovalılarla Melezlenmesinden Geliyor

50,000 Yıl Önce Neandertallerin Yaptığı Flütü Dinleyin


Times of Israel. 7 Haziran 2017.
Ella Been, Erella Hovers, Ravid Ekshtain, Ariel Malinski-Buller, Nuha Agha et al. 2017. The first Neanderthal remains from an open-air Middle Palaeolithic site in the Levant. Scientific Reports. Nature Publishing Group.

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply