Karacahisar Kalesi’nde Beyliklere Ait Sikkeler Bulundu

Osmanlı’nın fethettiği ilk yer olan Karacahisar Kalesi’nde, Selçuklu, Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları ve Memlüklü sikkeleri bulundu.

Eskişehir’de yer alan ve Osmanlı Devleti’nin ilk fethettiği kale olarak bilinen Karacahisar Kalesi’nde sürdürülen arkeolojik kazılarda birçok beyliğe ait sikkeler bulundu.

Osmanlı Devleti, hatta Orta Çağ tarihi açısında büyük öneme sahip olan Karacahisar Kalesi, 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedildi.

(Eskişehir’de Erken Osmanlı Kalesi Ziyarete Açılacak)

Osmanlı kroniklerinin, kuruluştan 150 yıl sonra yazılmaya başlanması, tarihsel açıdan birçok boşluğun oluşmasına neden oluyor. Karacahisar Kalesi ise bu boşlukları doldurabilecek en önemli arkeolojik alan olarak değerlendiriliyor.

Karacahisar Kalesi’nde bu sene yürütülen çalışmalarda, Selçuklu, Karamanoğulları, Germiyanoğulları ve Menteşeoğulları dönemlerine ait birçok sikke bulundu.

Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı Hasan Yılmazyaşar, “Karacahisar Kalesi bir Ortaçağ kalesi. Buradaki ilk arkeolojik bulgular kalenin 7. yüzyılın başından itibaren yerleşime sahne olduğunu gösteriyor. Bizim için, hem Osmanlı ve Türk Tarihi açısından önemi ise, kale ilk defa 1288 yılında Osmanlı’nın ilk fethi olarak ele geçiriliyor. 1299 yılında ise ilk hutbe Karacahisar Kelesi’nde okunuyor.” diyor.

“Osmanlı Devletinin bağımsızlığını ilan ettiği kale olarak ön plana çıkıyor. Karacahisar Kalesi’ndeki çalışmalar, aslında 1999 yılında yüzey araştırması olarak başladı. Yaklaşık olarak 20 yıldır aralıklarla kazı çalışmaları devam ediyor. Benim yönetimimde iki yıldır çalışmalara devam ediyoruz. Bu yılki bulgular son derece önemliydi bizim için. Kalenin tarihine dair birçok bilinmeyen var. Bunun en önemli sebebi de özellikle Osmanlı’nın kuruluş dönemine ait kaynaklarımız çok az. Bu anlamda buradaki her bulgu o döneme dair önemli şeyler söyleme potansiyeline sahip.”

Bu sene yapılan çalışmalarda birçok döneme ait sikkelerin bulunduğunu belirten Yılmazyaşar, “ Bu yıl yapılan çalışmalarda bizi mutlu eden ve heyecanlandıran bulgular oldu. Bunlardan en önemlileri bize göre; bugüne kadar Karacahisar Kalesinde daha önceki arkeolojik verilerde karşımıza çıkmayan Selçuklu dönemine, Karamanoğulları dönemine, Germiyanoğlulları dönemine ve Menteşeoğulları dönemine ait sikkeler ile birlikte, aynı zamanda Memlüklü sikkeleri. Bu bulgular bize kalenin tarihinin kesintisiz olarak arkeolojik ve bilimsel ortamda tespit edilip değerlendirilmesi açısında çok çok önemliydi. Bu yıl öne çıkan bulgular olarak bunları vurgulayabiliriz.” diyor.

Karacahisar Kalesi

Günümüzde Eskişehir sınırları içerisinde yer alan Karacahisar Kalesi, 200×300 metre ölçülerinde sur ile çevrili bir alanı kaplıyor.

Konumu ve mimari özellikleri açısından “Kastron” ya da “Kale Kent” olarak adlandırılan yerleşimlerin özelliklerini yansıtır. Anadolu’da 7. ve 8. yüzyılda oluşmaya başlayan kale kentler Orta Bizans döneminin askerî şehirleri olarak biliniyordu. 8. yüzyıldan itibaren düzenli olarak Pers ve Arap akınlarına maruz kalan bu yerleşimlerin 11. ve 12. yüzyıllarda büyük ölçüde Selçuklu hâkimiyetine girdiği; 13. ve 14. yüzyıllarda İstanbul ve Bitinya’da bulunan Bizans yerleşimleri dışındaki Anadolu’daki tüm kentlerin Türkmen beylikleri tarafından ele geçirildiği biliniyor.

Karacahisar’ın, 1288 yılında Osman Gazi tarafından fethedilen ve 1299 yılında Osman Gazi adına sikke basılarak ilk hutbenin okutulduğu yönünde dönem kaynakları bulunuyor. Kalenin fethinden sonraki süreçte bir Kadı (Dursun Fakı) ile Subaşı’nın (Gündüz Alp) görevlendirildiği ve yönetiminin Orhan Gazi’ye verildiği yönündeki Osmanlı kaynaklarında yer alan anlatıların dışında bilgiler oldukça sınırlı.

Karacahisar Kalesi’nin Bizans döneminde bölgenin savunma hattında önemli hisarlardan birisi olduğu bilinmekle birlikte Bizans dönemi öncesinde kullanılıp kullanılmadığı yönünde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Karacahisar Kalesi’nin Osman Gazi tarafından ele geçirilmesi, iskan edilmesi süreci kroniklerde anlatılıyor. Söğüt ve Domaniç bölgesinde yerleşmiş olan Osman Gazi’nin; kalenin alınması sonrasında Eskişehir’e yerleşmesi ve Osmanlı Kroniklerinde belirtildiği üzere Karacahisar Kalesi’nde kendi adına hutbe okutup sikke bastırdığı yönündeki bilgiler Karacahisar’ın Osmanlı Beyliği’nin kuruluş evresinde önemli yerleşimler arasında tanımlanmasını sağlıyor.

Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login