450.000 Yıllık Dişler Neandertal Benzeri Özellikler Taşıyor

İtalya’da bulunan en eski insan kalıntılarından olan fosil dişler, Neandertal diş yapısının 450.000 yıl önce evrimleştiğini gösteriyor.

Bir Neandertale ait çene ve dişler. C: WGBH

Orta Pleistosen Avrasya’sında ortaya çıkan karmaşık insan evrimi tablosuna yeni bulunan dişler de eklendi

Clément Zanolli ve meslektaşlarının PLOS ONE’da yayınladıkları çalışmada, İtalya Yarımadası’nda bulunan en eski insan buluntuları olan fosil dişler, Neandertal diş yapısının 450.000 yıl önce evrimleştiğini gösteriyor. Karmaşık insan evrim tarihinin daha yeni anlamaya başladığımız ve gitgide büyüyen bir tabloya dönüşen dilimine artık bu dişler de ekleniyor.

(Neandertaller Avrupa Kökenli Olmayabilir)

Zanolli ve ekibi, Roma’nın 50 km güneydoğusunda bulunan Fontana Fanuccio ve Trieste’nin 18 km kuzeybatısında bulunan Visogliano bölgelerinden elde edilen diş kalıntılarını incelediler. Yaklaşık 450.000 yıllık bu dişler, Orta Pleistosen Avrupa’sına ait kısa bir listeden ibaret olan insan fosil kalıntılarına eklendi. Diğer insansı türler ile şekli ve diş dokusunu karşılaştırmak için araştırmacılar, micro-CT tarama ve detaylı morfolojik analizler gerçekleştirdi. Bu analizler ile ekip, her iki bölgedeki dişlerin Neandertallerle benzerlikler gösterirken modern insanlara ise uzak olduğu sonucuna vardı.

Visogliano ve Fontana Ranuccio dişlerinin sanal gösterimleri.
C: Zanolli et al., 2018

Günümüze kadar Avrasya’daki Orta Pleistosen dönemi eski insanlarının kimlikleri ve ilişkileri hakkında çok fazla tartışma yaşanmıştı, fakat bu kadar erken bir döneme ait Neandertal benzeri dişlerin keşfi, Neandertallerin modern insanlar, yani bizim soyumuzdan Erken-Orta Pleistosen geçiş döneminde ayrıldığı yönündeki önerileri destekler durumda. Ayrıca bulunan bu dişler, Avrasya’da aynı döneme ait bulunmuş diğer dişlerden epey bir farklı, bu demek oluyor ki bahsedilen dönemde bölgeye birden fazla insan soyu yayılmış durumda. Bu kanıtlar, Orta Pleistosen devrinin önceden düşünüldüğünden çok daha karmaşık bir insansal evrim dönemi olduğunu ortaya koyuyor.

Zanolli, “Fontana Ranuccio ve Visogliano kalıntıları, İtalya Yarımadası’ndaki insan evrimine bölgede bulunan en eski insan fosilleri olmalarıyla ışık tutuyor. Analizlerimize göre, dişlerin iç yapısal organizasyonu Neandertal benzeri bir iz taşırken aynı zamanda, Atapuerca Sima de los Huesos’daki çağdaş topluluğun gösterdiği durumla da benzerlik taşıyor. Bu buluntular toplamda, Neandertal diş morfolojisinin şablonunun Batı Avrupa’da en az 430.000 ila 450.000 yıl önce şekillendiğini gösteriyor.


Science. Daily. 3 Ekim 2018.

Makale: Zanolli, C., Martinón-Torres, M., Bernardini, F., Boschian, G., Coppa, A., Dreossi, D., … & Tozzi, C. (2018). The Middle Pleistocene (MIS 12) human dental remains from Fontana Ranuccio (Latium) and Visogliano (Friuli-Venezia Giulia), Italy. A comparative high resolution endostructural assessment. PloS one, 13(10), e0189773.

Yorumlar
İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik '19 mezunu. Almanya, Bonn Üniversitesi'nde Organizmik, Evrimsel Biyoloji ve Paleobiyoloji Yüksek Lisansı yapıyor. Kariyer hedefi Koruma Genetiği, Evrimsel Genetik yönünde ilerliyor.

You must be logged in to post a comment Login