İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Görülmesi Gereken 25 Heykel

Sayısız eseri ile Türkiye’nin eşsiz arkeoloji müzelerinden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmekte olan heykellerden bazılarını bu listede derledik. Açıklama kısmına ise müzelerdeki etiketlerini yazdık.

1- Lugal-Dalu Heykeli 

hey1

Omuzundaki yazıtta kendisini “Adab Kralı” olarak tanıtır ve heykelin Adab’ın baştanrısı Esar’ın tapınağına adandığını belirtir.

2- Yazıtlı Heykel 

hey2

Mari kenti valisi Puzur İştar. Eski Babil Dönemi. MÖ. 1894-1594

Bu heykel, yeni Babil Döneminde savaş ganimeti olarak, Mari kentinden Babil’e getirilmiştir.

3- Kral Heykeli 

hey3

III. Salmanasar. MÖ. 858-824. Yeni Assur dönemi.

Yazıtta; Kral, soyu ve özellikleri açısından kendisini şöyle anlatır:

“(Ben) Salmanasar, büyük kral, kudretli kral, dört iklimin kralı, bütün dünyanın (evrenin) prenslerinin, haşmetlilerinin, krallarının kuvvetli ve kudretli rakibi; evrenin kralı, Assur’un kralı, Tukulti-Ninurta’nın torunu”

Yazıt, kralın Urartu, Suriye, Namri, Que ve Tabal ülkelerine yaptığı seferler ve oralardaki icraatıyla devam edip şöyle son bulur;

“O zaman ben Assur Kenti’nin (Kal’at Şergat) duvarlarını temellerinden tepelerine kadar tekrar yaptırdım. Zat-ı Şahanemin bir suretini (heykelini) yaptırıp onu (kentin maden işçileri kapısına diktirdim.)

4- Kaideli Heykel 

hey4

Yanlarda çift aslan, ortada kahraman kabartmalı. Sarayın J binasından. Geç Hitit Dönemi. MÖ. 9. Yy. Samal (Zincirli)

5- Büyük İskender Başı 

hey5

Pergamon, Helenistik Dönem, MÖ. 2. Yüzyılın ilk yarısı

6- Athena Heykeli 

hey6

Akıl, beceri ve savaş tanrıçası. Leptis Manga, Trablusgarp Roma Dönemi. MÖ. 5. Yüzyıl sonuna ait kopya.

7- Hermarfrodit Heykeli 

hey7

Aynı bedende hem dişi hem de erkek özellikleri taşıyan mitolojik varlık. Pergamon. Helenistik Dönem. MÖ. 3. Yüzyıl.

8- Arkazian Stilde Karyadit 

hey8

Kadın heykeli biçiminde sütun ya da dikme. Tralles (Aydın). Erken Roma Dönemi. MÖ. 1. Yüzyıl. Augustus Zamanı.

9- Marsyas Heykeli 

hey9

Kavalı ile Apollon’a meydan okuması sonucu, cezalandırılarak derisi yüzülen Frigyalı Satir. Tarsus. Roma Devri – Helenistik Dönem. MÖ. 3. Yüzyıl eserinin kopyası

10- Hermes Heykeli 

hey10

Tanrı Hermes adına yollara dikilen yolcuların koruyucusu kutsal kilometre taşları. Pergamon. Roma Dönemi. MÖ. 5. Yüzyıla ait bir Alkamener Hermesi’nin kopyası.

11- Ephebos (Genç Atlet) Heykeli 

hey11

Tralles (Aydın) Erken Roma İmparatorluk Dönemi. MS. 1. Yüzyıl başı.

12- Kadın Ozan Sappho’nun Başı 

hey12

Smyrna (İzmir) Roma Dönemi. (Helenistik Döneme ait bir tipin kopyası.

13- İmparator Augustus Büstü 

hey13

MÖ. 27 – MS. 14. Pergamon. Roma Dönemi. Jullius Cladius Sülalesi. Augustus zamanı.

14- İmparator Marcus Aurelius Büstü 

hey14

MS. 161-180. Kandilli Köyü, Lamunia (Bozhöyük) Roma Dönemi, Antonine Sülalesi, Marcus Aurelius Zamanı.

15- Afrodisiaslı Kadın Heykeli 

hey15

Afrodisias. Geyre Köyü. Aydın. Roma Dönemi. MS. 2. Yüzyıl.

16- Kithara Çalan Tanrı Apollon 

hey16

Miletus (Balat, Söke) Roma Dönemi. MS. 2. Yüzyıl.

17- Asklepios Heykeli 

hey17

Hekimlik ve şifa tanrısı. Kos (İstanköy). Helenistik Dönem. MÖ. 2. Yüzyıl. (Mö. 5. Yüzyıl kopyası)

18- İmparator Nero Heykeli 

hey18

Ömerbeyli, Germencik-Aydın. Roma İmparatorluk Dönemi. MÖ. 1. Yüzyıl – MS. 1. Yüzyıl

19- Nehir Tanrısı Okeanos’un Heykeli 

hey19

Ephesus (Efes) Roma Dönemi. MS. 2. Yüzyıl.

20- Poseidon Heykeli 

hey20

Denizlerin tanrısı. Byblos (Cebel, Lübnan). Erken Roma Dönemi. MÖ. 1. Yüzyıl – MS. 1. Yüzyıl

21- Artemis Heykeli 

hey21

Ay, orman ve av tanrıçası. Mytilene, Lesbos (Midilli Adası). Roma Dönemi. MÖ. 2. Yüzyıl tipinde kopya

22- Kornelia Antonia’nın Heykeli 

hey22

Antiokheia ad Pisidium (Yalvaç) Roma Dönemi. Orta Antoninler Sülalesi. MS. 2. Yüzyıl ikinci yarısı

23- Orpheus Heykelciği 

hey23

Beyazıt. 4. Yüzyılın ikinci yarısı

24- Filozof veya Rahip Büstü 

hey24

Gedikpaşa. 4. Yüzyıl sonu – 5. Yüzyıl başı

25- Tiberius Başı 

hey25

I.Konstantin zamanında Forum’da ikinci kez kullanılmıştır. Çemberlitaş. Roma Dönemi. MS. 1. Yüzyıl

Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login