Güney Afrika’daki Mağarada 1,5 Milyon Yıllık Ateş İzleri Keşfedildi

Güney Afrika’da yer alan Wonderwerk Mağarası’nda, yaklaşık 1,5 milyon yıl önce insanların kontrollü ateş kullandığına dair izler bulundu.

Wonderwerk Mağarası erken insanlık tarihi araştırmaları için önemli bir mağara. F: M. Chazan.

Güney Afrika’daki Kuzey Kap’te yapılan araştırmalarda, yaklaşık olarak 1 milyon yıl öncesine tarihlenen ateş izleri keşfedildi. Araştırmalar kapsamında ortaya çıkan bulguları değerlendirmek adına bölgede laboratuvar kuran araştırmacılar, yaptıkları çalışmaları bir dizi makale şeklinde yayımladı.

Wonderwerk Mağarası, erken insanlık tarihi hakkında araştırmalar yapan uzmanlar için oldukça önemli bir buluntu alanı.

Mağarada çalışan Profesör Michael Chazan, 2004 yılında mağaraya ulaştıklarından beri, yaklaşık 1 milyon yıllık taş aletler, ateş kalıntıları ve kemik buluntular gibi pek çok önemli keşfe imza atıldığını belirtiyor.

Araştırmacılar, yapılan keşiflerle insanların ne zaman ateşten korkmayı bırakıp onu kontrollü olarak kullandıkları ile beraber yalnızca ateşin ilk kullanımını değil, onu nasıl kullandıklarını da anlamaya çalışıyor.

Uzmanlar o dönem yaşayan insanların yemekleri ateşte pişirdiklerine dair ellerinde fazla kanıt olmadığını, ancak etleri de çiğ yemediklerini düşündüklerini söylüyor.

Ateş kalıntılarının arkeolojik anlamda pek çok bilgiyi taşıdığını belirten araştırmacılar, mağaradaki yangın tabakalarının yaklaşık olarak 1.5 milyon yıl öncesine tarihlendiğini ve bu ateş tabakasının şu ana kadar bilindiği kadarıyla bir yerleşim alanında insan aktivitesi sonucu olarak karşılaşılan en erken ateş kalıntısı olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar Wonderwerk Mağarası’nın insan evriminin ve kültürünün anlaşılması adına önemli bulgular içerdiğini söylüyor. Uzun süredir devam eden Wonderwerk Mağarası hakkında şu ana kadar pek çok makale yayımlandı.

Avrupa’nın İlk İnsanları Ateş Kullanmıyor ve Çiğ Yiyordu

İnsanlar Et Pişirmeye Sanılandan Çok Daha Erken Başladı

İnsanın Doğayı Yok Etmesinden Ateşin Keşfi Sorumlu

Neandertaller Daha Önce Bilinmeyen Bir Yöntemle Ateş Yakıyordu


SABC. 11 Haziran 2017.

Anadolu Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümü okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Tarih öncesi bölümünde yüksek lisans yaptı. Şimdi İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi bölümünde doktora yapıyor. İletişim: bayramtolunay@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply